måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Arbetsgivarna slösar bort ekonomers kompetens

Kommunens ekonomer har viktiga kunskaper att bidra med i innovationsarbetet. Trots det uppger var tredje ekonomichef att ekonomerna inte är tillräckligt delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Det här är ett slöseri både med ekonomernas kompetens och med kommunernas resurser.

Publicerad: 20 augusti 2014, 09:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristArbetsmarknadKompetensutvecklingInnovation

Förväntningarna på offentlig sektor och kvaliteten i välfärdstjänsterna ökar. Samtidigt ska allt färre försörja allt fler – vilket kräver att vi arbetar både effektivare och smartare. Därför är innovationer avgörande för vår framtida välfärd. Men använder arbetsgivarna den kompetens som finns när det kommer till utvecklingsarbete? Svaret är att mycket kan förbättras.

I en ny rapport har Vision frågat ekonomicheferna i landets kommuner och stadsdelar hur de ser på organisationens utveckling, personalrekrytering och inte minst ekonomrollen. Och svaren manar till eftertanke.

Kommunekonomerna är en av de yrkesgrupper som de senaste åren har fått en förändrad och utvidgad roll. Jobbet handlar i dag om att hjälpa verksamheterna i kommunen med yrkesspecifik kompetens, men också förändringsledning, coaching av chefer, ekonomisk analys, att skapa förståelse för ekonomi och få ökad ekonomisk medvetenhet.

Att utnyttja denna kompetens vid verksamhetsförändringar borde vara en självklarhet. Därför är det oroande att var tredje ekonomichef uppger att ekonomifunktionen inte är delaktig på ett tillfredsställande sätt i förändringsarbetet.

Ledningen måste få upp ögonen för den resurs som kommunekonomerna utgör. Ekonomerna ska ses som ett stöd för lyckade innovationer och förändringar. Med sin stora insyn och breda erfarenhet av verksamheten kan kommunens ekonomer leverera bra analyser och med ett coachande förhållningssätt kan de bidra till verksamhetsutvecklingen. Och som ett resultat får man god kontroll över ekonomin och kommunens resultatuppföljningar.

Sveriges kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar. En av dem handlar om att locka till sig nya medarbetare. I vår undersökning svarar nämligen över hälften av ekonomicheferna i kommuner och stadsdelar att de tror att det kan bli svårt att rekrytera ekonomer med rätt kompetens de närmaste tre åren.

Kommunerna behöver nu strategiskt se över hur man ska lyckas med att rekrytera kompetenta medarbetare till ekonomifunktionerna samt hur man ska behålla dem som man redan har.

Vår undersökning visar att det finns förbättringsområden även här. Att kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter och en möjlighet till karriär i en konkurrenskraftig organisation är ett måste för att locka till sig ekonomer vid nyrekrytering. Det gäller också för arbetsgivarna att arbeta för att de strukturella löneskillnaderna, de löneskillnader som gör att medarbetarna i den kvinnodominerade välfärden tjänar mindre än medarbetare i mansdominerade sektorer, minskar.

Sveriges kommuner behöver de bästa ekonomerna för att kunna leverera bland annat skola, omsorg, socialtjänst och teknisk service av hög kvalitet. Då gäller det att kunna erbjuda dem både karriärmöjligheter, delaktighet och en konkurrenskraftig lön!

Annika Strandhäll, ordförande fackförbundet Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev