Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

App, app, app – det behövs inte fler appar i skolan!

En sak kan vi vara eniga om när det gäller skolan. Elevers och lärares tid går bara att använda en gång och det är därför viktigt att vi gör det mesta och bästa av den tiden. Men så är inte alltid fallet, skriver Eva Carlsson, ordförande Lärarförbundet Uddevalla och Gunnar Hermansson, kommunombud Lärarnas Riksförbund Uddevalla.

Publicerad: 31 januari 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Under det senaste decenniet har skolan överösts av system, plattformar och verktyg för digitaldokumentation och kommunikation, skriver Eva Carlsson, ordförande Lärarförbundet Uddevalla och Gunnar Hermansson, kommunombud Lärarnas Riksförbund Uddevalla.

Foto: Colourbox / privat


Ämnen i artikeln:

PedagogikKommunerEleverLärareRektorer

Uddevallas Barn- och Ungdomsnämnd (BUN) har beslutat att engagera sig i utvecklingsprojektet av kommunikationsappen ”LoopMe” i samarbete med Chalmers och företaget Me Analytics. Projektet kommer att kosta kommunen 2,6 miljoner kronor och satsningen beslutades om samtidigt som det var ett köpstopp, då skolorna bara får köpa in det absolut nödvändigaste.

Låt oss börja med slå fast att det på intet sätt råder brist på fungerande kommunikationsverktyg i kommunen – exempelvis i form av V-klass, Dexter, Unikum och Gafe. Förutom dessa pedagogiska verktyg, har skolledare och lärare att hantera Medvind, Outlook, Webuntis samt VUVIT i Uddevallas skolor.

Faktum är istället att skolan under det senaste decenniet har överösts av system, plattformar och verktyg för digitaldokumentation och kommunikation. Inte sällan överlappar dessa system varandra, vilket medför dubbelarbete. Lärare har redan fullt upp med att lära sig hantera de system som redan finns. Att införa ännu ett verktyg, oavsett syfte och funktion, kommer ovillkorligen att förstärka upplevd arbetsbelastning, och leda till större risk för ohälsa.

Utöver frågorna om resursprioritering och ökad arbetsbelastning finns även frågan om politiken och professionen. Våra politiskt tillsatta församlingar beslutar självklart det de önskar. Men vi måste ändå fråga ledamöterna i BUN varför de fattade beslut att sätta i gång ett projekt av denna storlek och kostnad, utan att först fråga berörda skolledare och lärare om de pedagogiska och kommunikativa lösningar de ville satsa på var efterfrågade? Det är ju ändå vi som kan skolan bäst och vet vad som behövs! Ändå får vi nu en app som vi inte har bett om – dessutom en app som styr utbildningens innehåll och i förlängningen också vår pedagogik.

Även om samverkansproceduren kring detta varit under all kritik, kan den politiska församlingen inte ha undgått de båda fackliga organisationernas kritik mot projektet. Under hösten har båda lärarorganisationerna haft djupa kontakter med våra medlemmar, inom alla verksamheter. Vi har även haft kontakt med skolledare och med personer i det fåtal andra kommuner som engagerat sig i Chalmers och Me Analytics projekt ”LoopMe”. Alla röster, vi betonar alla röster, är med olika utgångspunkter kritiska till att man på central politisk nivå beslutar att genomföra ett sådant projekt, utan rimlig förankring eller samverkan med professionen det berör.

Appen ”LoopMe” syftar bland annat till att införa entreprenörskap i utbildningen genom att skapa ett ”värdeskapande lärande i praktiken” på skolorna. Värdeskapande lärande definieras av skaparna av ”LoopMe” enligt följande: ”att låta elever lära sig genom att använda sina kompetenser för att skapa värde för andra”. Det låter förstås bra. I GP lovar appens skapare dessutom att de ska lösa upp den ”gordiska knut” som är ”motsättningarna mellan traditionell katederutbildning och progressiv flumskola”. Kanske är det också bra, vi vet inte. Det vi däremot vet är att vi – lärarna – inte har varit en del av processen.

Det politiska beslut som är fattat handlar om att prioritera rektors pedagogiska ledarskap. Hur detta kommer att påverka och beröra våra medlemmar vet vi inte. Det vi läser mellan raderna är att det kan ”se olika ut” på olika enheter. Men situationen vad gäller arbetsbelastning och arbetsmiljö på Uddevallas skolor är dock redan så allvarlig att vi från fackligt håll kommer att vara oerhört vaksamma kring hur detta införs och används lokalt på enheterna.

Vår slutsats är enkel och tydlig. Detta är inget som bör införas på bred front. Inte ens i ett första steg.

Vi har redan tillräckligt med appar/plattformar för pedagogisk kommunikation och dokumentationshysterin har övergått i digital stress och utmattning bland lärare. Det finns redan upparbetade, kända verktyg, i kommunen, som kan användas i samma syfte som den nya appen.

Eva Carlsson, ordförande,  Lärarförbundet Uddevalla

Gunnar Hermansson, kommunombud, Lärarnas Riksförbund Uddevalla

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev