måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Anställdas idéer gör oss förberedda på framtiden

Innovationer spelar en nyckelroll för att möta de utmaningar som välfärden står inför. Trots det är innovationstakten i kommuner, landsting och regioner alldeles för långsam. Nu måste arbetet konkretiseras och omsättas i praktiken. Medborgarna riskerar annars att möta en omodern och oflexibel offentlig sektor som inte kan tillgodose deras behov och önskemål.

Publicerad: 3 november 2015, 05:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Innovationer i offentlig sektor är en fråga om överlevnad. Därför måste den innovationskraft som finns bland chefer och medarbetare bättre tas tillvara.


Ämnen i artikeln:

Offentlig sektorKommunerVälfärdInnovation

Vår välfärd står inför stora utmaningar. Vi kan vänta oss ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi och högre krav från medborgarna. Förväntningarna på offentlig sektor och välfärdstjänsternas kvalitet ökar. Samtidigt finns stora rekryteringsbehov.

Landets kommuner, landsting och regioner måste nu rusta sig för dessa utmaningar.

Innovationer i offentlig sektor handlar om att utveckla nya arbetssätt, tjänster och metoder – och att omsätta dessa i praktiken. Helt enkelt om att tänka nytt, vända på perspektiven och våga prova annorlunda lösningar.

Även Sveriges kommuner och landsting (SKL) är inne på denna linje. I SKL:s positionspapper ”En innovationsvänlig offentlig verksamhet” –  som antagits i bred politisk enighet – betonas att kommuner, landsting och regioner har motiverade medarbetare med ett genuint intresse att bidra till verksamhetens utveckling – om de bara får chansen.

Där står också att anställda har kunskap och idéer som bör tas tillvara och kanaliseras. Det är utmärkt att SKL ser behovet av innovationer, men utmaningen att konkretisera arbetet och omsätta idéerna i praktiken kvarstår. Och där brister det på många håll i offentlig sektor.

De allra flesta kommuner, landsting och regioner saknar i dag egna strategier för innovation, liksom metoder för att systematiskt samla in och tillvarata idéer från medarbetarna. Och få kommuner, landsting och regioner ger stöd till cheferna i arbetet med att leda, utveckla och införa innovationer.

Det sker trots att arbetsgivarna vet att det är medarbetarnas engagemang som skapar kreativitet i organisationer och att medarbetarnas delaktighet ger goda resultat.

Några kommuner, landsting och regioner går dock mot strömmen. I Stockholms läns landsting har vi till exempel pekat ut innovation som ett en del av grunduppdraget för hela verksamheten. Innovation görs också till en strategisk ledningsfråga genom tillsättandet av ett innovationslandstingsråd och skapandet en Innovationsberedning direkt under Landstingsstyrelsen.

Det har bland annat lett till att SLL startat en innovationsfond för att stimulera medarbetardriven utveckling, och fler innovationskontor ska nu etableras på länets sjukhus. Där ska idéer prövas och spridas i verksamheten och införandetakten ökas.

I Motala kommun jobbar man med medarbetardrivna innovationer och utveckling av innovationssystem. Västerbottens läns landsting satsar på ”innovationsslussar”, det vill säga fysiska miljöer som tar tillvara kreativiteten hos medarbetarna inom hälsa, vård och omsorg.

Frågan är varför inte de allra flesta kommuner, landsting och regioner redan jobbar så här?

Innovationer i offentlig sektor är en fråga om överlevnad. Därför måste den innovationskraft som finns bland chefer och medarbetare bättre tas tillvara och omsättas i praktiken. Det är chefer och medarbetare som sitter på kunskapen om verksamheten.

Här vill Vision bidra, bland annat genom vårt nystartade innovationsnätverk som ska stödja våra medlemmar och deras arbetsgivare att hitta modeller för att få ut det mesta möjliga av medarbetarnas idéer.

Om kommuner, landsting och regioner saknar förmåga att ta vara på innovativa förslag kommer dessa arbetsgivare att få svårare att möta de framtida utmaningarna. Det finns också en överhängande risk att snabba lösningar måste sökas i höjda avgifter eller skatter.

På sikt undergräver detta förtroendet för vår välfärd.

Ingen kan förutse framtiden. Men vi kan vara mer eller mindre förberedda. Och vi kan vara mer eller mindre delaktiga i utformandet av framtida välfärd. Hur vill vi att det ska vara?

Det finns över en miljon anställda inom vår välfärd. De sitter på idéer för framtidens välfärd. Nu är det hög tid att ta tillvara deras kunskaper, konkretisera deras förslag och se till att de når en snabbare spridning i verksamheten.

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (FP) Stockholms Läns Landsting

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev