måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Anställda får betala högt pris för att vara flexibla

Vi ser med oro på att tidsbegränsade anställningar missbrukas för att pressa kostnader som går ut över personalens hälsa och kvaliteten för brukarna. För att förbättra situationen föreslår vi åtgärder som bidrar till en långsiktig personalplanering i offentligt finansierade verksamheter.

Publicerad: 19 februari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nästan en femtedel av de tidsbegränsat anställda på arbetsmarknaden under 2015 arbetade inom vård och omsorg.


Ämnen i artikeln:

AnställningstrygghetVälfärdstjänsterArbetsmarknad

Tidsbegränsade anställningar har nästan fördubblats sedan 1990-talet. Nästan en femtedel av de tidsbegränsat anställda på arbetsmarknaden arbetade inom vård och omsorg 2015, motsvarande 147 700 personer. Majoriteten är kvinnor i arbetaryrken.

Kommunal visar i den nya rapporten ”Flexibilitetens pris” att antalet tidsbegränsade anställningar ökar inom vård och omsorg för sjätte året i rad.

Ökningen kan delvis förklaras av olika konjunkturlägen, som 1990-talskrisen och finanskrisen 2008, men också av förändringar i hur offentlig sektor styrs och organiseras.

Ökningen av tidsbegränsat anställda är gemensam för både offentlig och privat vård och omsorg, men anställningstryggheten är konsekvent sämre i privat än offentligt driven verksamhet.

Det gäller såväl anställda i vård och omsorg totalt som för Kommunals yrkesgrupper. För hela vård- och omsorgssektorn var 20 procent tidsbegränsat anställda, att jämföra med 24 procent inom privat respektive 18 procent inom offentlig vård och omsorg.

För Kommunals grupper ser det ännu värre ut. Inom barnomsorgen var 44 procent av de privatanställda barnskötarna tidsbegränsat anställda och 36 procent av de kommunalt anställda barnskötarna.

Under 1990-talet introducerades styrningsformen New Public Management (NPM), som innebar att offentlig sektor skulle styras mer i enlighet med företag inom privat produktion, i syfte att sänka kostnaderna.

NPM och privatiseringar är en bidragande orsak till varför anställningstryggheten försämrats, då pressade kostnader kortsiktigt premieras snarare än att investera för kvalitet långsiktigt.

Rapporten visar att särskilt småföretag och små arbetsplatser använder tidsbegränsade anställningar, vilket drivits på av ökade privatiseringar genom införandet av Lagen om valfrihet, LOV.

Över 80 procent av ökningen av tidsbegränsat anställda sedan 2009 består av tim- och behovsanställningar, som är den mest oförutsägbara formen av vikariat eller allmän visstid.

För den enskilda innebär det osäkerhet kring ens försörjning varje månad och svårighet att planera sitt liv, eftersom det gäller att ständigt vara beredd på att bli inringd.

Rapporten visar också att de tidsbegränsat anställda får arbeta mer deltid än tillsvidareanställda. I takt med att allt fler kommunala verksamheter privatiseras indikerar rapportens resultat att anställningstryggheten är fortsatt hotad.

För att förbättra anställningstryggheten ställer Kommunal följande krav:

• Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Det ska alltid finnas ett objektivt skäl till att tidsbegränsa en anställning.

• För in krav på personalövertagande med bibehållna villkor vid upphandling av offentligt finansierad verksamhet. Det ska inte vara möjligt att säga upp personal eller försämra personalens arbetsvillkor vid byte av utförare.

• En person som varit tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare, oavsett vilken typ av tidsbegränsad anställningsform, ska efter max två år erbjudas en tillsvidareanställning på heltid.

• Företrädesrätten, återanställningskravet och konverteringsregeln till tillsvidareanställning i LAS ska räknas utifrån hur länge personen arbetat inom offentligt finansierad verksamhet inom en kommun eller ett landsting, oavsett om verksamheten är privat eller offentlig och förutsatt att det gäller arbete inom samma yrkeskategori.

• Sveriges Kommuner och Landsting ska sätta som procentmål att det inom ingen yrkeskategori i vård, skola eller omsorg får vara mer än 10 procent tidsbegränsat anställda.

• Inför vikariepooler som standard i kommun, landsting och större företag, där personalen är tillsvidareanställd på heltid med kapacitet att täcka upp motsvarande korttidsbehov i kommunen eller landstingets finansierade verksamheter.

• Avskaffa tvångsklausulerna i LOV gällande privat etableringsfrihet och tvingande implementering av vårdval på primärvårdsområdet. Kommun och landsting ska själva avgöra behovet av etablering.

Förslagen syftar till att uppnå en långsiktig personalplanering i offentligt finansierade verksamheter, oavsett om det är en privat eller kommunal arbetsgivare.

Vi ser med oro på den utveckling där tidsbegränsade anställningar missbrukas för att pressa kostnader på bekostnad av personalens hälsa och kvaliteten för brukarna. Om välfärden ska kunna leverera kvalitet krävs det att tillsvidareanställning på heltid är norm.

LÄS MER: Därför är det bra med tidsbegränsade jobb. 

Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal

Elinor Odeberg, utredare Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev