lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Allt fler erbjuder hjälp mot spelberoende

Publicerad: 3 oktober 2019, 01:45

Maria Torgersen, verksamhetschef, och Yvonne Thilander, socialchef i Norrköpings kommun.

Foto: Jeppe Gustafsson /BILDBYRÅN/BILDBYRÅN

Fjolårets ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen gav socialtjänsten ett större ansvar för spelberoende. Sedan dess har hundratals utbildats för att vårda spelberoende. Men ytterst få söker hjälp.

Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenMissbruksvårdFolkhälsoarbeteHälso- och sjukvårdslagen

Gustav Halth

gh@dagenssamhalle.se


Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Datawrapper är blockerad under “Visa våra partners”.

Antalet kommuner som erbjuder behandling för spelmissbruk har ökat kraftigt. År 2015 var det bara 7 procent av landets kommuner som erbjöd behandling. I dag finns det i sju av tio kommuner.

Ytterligare 27 procent av kommunerna ger stöd inom ramen för den befintliga missbruksvården. Endast fem kommuner erbjöd ingen behandling alls under 2018. Allt enligt Stödlinjens årsrapport.

Ökningen är en konsekvens av att spel om pengar skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Sedan januari i fjol har kommuner och regioner inte bara ett ansvar att förebygga och motverka missbruk av alkohol och narkotika, utan också spel om pengar. Socialnämndens ansvar för att motverka missbruk av alkohol och droger har utökats till att inkludera spel om pengar.

­Hur kommunen väljer att lösa uppdraget beror på lokala förutsättningar.

– Lagändringen har satt fokus på problemet. Vi behöver särskilt satsa på den här gruppen, och det handlar ofta om komplexa sammahang. Vi som arbetar inom socialtjänsten ska hjälpa människor inte bara med beroendet utan också den ekonomiska aspekten. Folk får gå från hus och hem. De som möter dem gör en kartläggning av vad de behöver hjälp med, säger Birgitta Zaar, avdelningschef individ- och familjeomsorgen i Värmdö kommun.

I Värmdö har lagändringen lett till att personal på beroendemottagningen har vidareutbildats. Det är personer som även tidigare arbetat med beroendeproblematik.

– Vi har inte gjort någon organisatorisk förändring utan vi har utökat kompetensen så att personerna som arbetar där också ska kunna arbeta med spelberoende, säger Birgitta Zaar.

– Det är ett nytt område. Även om man jobbat med KBT tidigare behöver man kunskap om vad spelmissbruk gör med människor och hur man kan arbeta med det.

Utbildningarna är direkta resultat av lagändringen.

I kommunens beroendemottagning erbjuds även enskilda samtal för spelberoende. Kommunen samarbetar också med ideella organisationer och privata mottagningar.

Någon direkt anstormning av hjälpsökande har det däremot inte varit.

– Hittills har det kommit 8–10 personer. Däremot är det fler som söker anhörigstöd för att klara vardagen med en spelberoende närstående, säger Susanne Stavborg, avdelningschef IFO stöd och insatser i Värmdö kommun.

Att få söker hjälp förvånar inte Viktor Månsson, psykolog och doktorand vid Karolinska institutet, som utbildar behandlare av spelberoende.

– Kön ringlar inte lång. Av dem som har allvarliga problem är det ungefär 5–10 procent som söker hjälp. Det ser likadant ut i andra länder där det funnits hjälp i många år. De spelberoende skäms och vill klara sig själva.

– Det är inte ovanligt att nyutbildade spelberoendeterapeuter sitter utan klienter. Vi försöker peppa dem att screena befintliga klienter. Många finns redan i missbruksvården men med andra problem, exempelvis depression, ångest eller alkoholproblem. Det är mindre stigmatiserat att söka hjälp för, säger Viktor Månsson.

Problemets storlek är svårbedömt. Enligt Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning Swelogs, en av världens mest omfattande långsiktiga studier vad gäller spel om pengar, minskade andelen svenskar med spelproblem från 6 till 4 procent mellan 2015 och 2018.

Samtidigt skedde en 50-procentig ökning av antalet personer med så allvarliga problem att man kan tala om ett beroende. Ökningen har varit särskilt kraftig bland kvinnor, som numera utgör hälften av gruppen med allvarliga problem.

Enligt studien bedöms 45 000 svenskar ha spelproblem, 56 000 har en förhöjd risk för problem och 225 000 löper viss risk för problem.

– Vissa saker behöver man ta ett samhällsgrepp kring. Ska man släppa alla de här bolagen fria att bombardera med reklam? Personer som befinner sig i gränslandet blir ju ständigt påminda om att spelen finns, säger Birgitta Zaar.

I Norrköping har man en lång historia med arbete kring spelproblem. Kommunen erbjuder en manualbaserad KBT-behandling med inriktning på spelberoende, som också köps in av regionen.

– Dörren har varit öppen. Vem som helst har kunnat söka och få hjälp utan utredning, oavsett missbruk, säger Yvonne Thilander, socialchef i Norrköpings kommun.

Men nu ska det ändras.

– Ivo har granskat oss och beslutat att vården måste föregås av utredning enligt socialtjänstlagen. Vi har inte fått vidare prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Nu stängs den vägen, säger Yvonne Thilander.

Hon framhåller att det kommer att försvåra det förebyggande arbetet. Den oron delas av Maria Torgersen, verksamhetschef för vuxenverksamheten inom socialkontoret i Norrköping..

– Vår ambition har varit att vara lättillgängliga. Man ska få vård snabbt. Därför har vi erbjudit alla insatser både biståndsprövat och icke biståndsprövat, säger hon.

Exakt hur beslutet kommer att påverka verksamheten vet de inte i dagsläget.

– Risken är att man tappar några. Att motivationen för att ta emot hjälp minskar om det tar för lång tid, säger Maria Torgersen.

– Spelproblem förekommer många gånger i familjer där man minst anar det. Eftersom det är så skambelagt kan ytterligare hinder göra att man tvekar att söka hjälp, säger Yvonne Thilander.

Under året har 22 personer utretts och fått vård i Norrköping. Två personer har vårdats på hvb-hem.

– Kanske behöver vi göra mer för att uppmärksamma problemet. Man pratar inte lika mycket om spel som om alkohol och droger, säger Maria Torgersen.

Jennie Wiklund, enhetschef inom Stöd och omsorg i Umeå kommun, upplever inte att lagändringen har fått någon större påverkan på själva verksamhetens omfattning. De nya uppgifterna löses inom befintlig organisation.

– Alkohol och drogmottagningen har en erbjudandeverksamhet, och för det behövs ingen utredning eller biståndsbeslut. Vem som helst får komma dit. Ansöker man om en mer omfattande behandling så utreder en socialsekreterare behovet, säger hon.

Kommunen har också biståndsprövade insatser och avtal med en extern leverantör med tolvstegsbehandling. I undantagsfall har de även köpt plats på behandlingshem, men då har det handlat om spelproblem i kombination med annan problematik.

– Ansökningar får vi in via telefon eller nätet, men de kan också komma från andra enheter inom socialtjänsten. Det händer att när det utreds om försörjningsstöd så ser man i underlagen att det finns en spelproblematik, säger Jennie Wiklund.

Hittills i år har 14 personer i Umeå sökt hjälp för sitt spelmissbruk vid erbjudandeverksamheten.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev