söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Alliansen i SLL: ”Nu vässar vi landstinget!”

Nu ser vi över landstingets ledning och styrning. Resurser ska läggas på rätt saker och verksamhet går före byråkrati. Ambitionen är att vi ska vara bäst i landet på att leverera en sjukvård utan köer, skriver alliansledarna i Stockholms läns landsting.

Publicerad: 20 januari 2017, 08:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Resurser ska läggas på rätt saker, skriver Alliansen i SLL.


Ämnen i artikeln:

EffektiviseringByråkratiAlliansenStockholm

Stockholmsregionen växer med ungefär 30 000 invånare om året. Vi möter behoven med en historiskt stor utbyggnad av hälso- och sjukvård samt stora kapacitetsförstärkningar inom kollektivtrafiken, för att undvika ytterligare köer och trängsel. På flera sätt klarar landstinget uppdraget väl, jämfört med övriga delar av landet. Väntetiderna på vård är avsevärt kortare än rikssnittet, nöjdheten med vården större, och utbudet och resandet med kollektivtrafik i särklass störst. Men vårdens utmaningar är likväl stora.

Hela landet står inför samma utmaningar som de vi måste lösa i Stockholm. Sjukvården behöver byggas ut och personalförsörjningen lösas. Sjukvårdens kvalitet utvecklas ständigt och den medicinska utvecklingen går framåt. Det hör ihop med rätten att välja vård och att kunna erbjuda alternativ inom välfärden. Dessa frågor kräver ett nationellt perspektiv. För att vi i landstingen ska kunna lösa problem och utmaningar krävs både ekonomiska resurser och rätt fokus.

I dessa frågor är regeringen för passiv, eller drar rent av åt fel håll. Den saknar svar på personalförsörjningen, har tagit bort kömiljarden och äventyrar hela utvecklingen i välfärdssektorn genom Reepalu-utredningen som vill göra det omöjligt att driva företag inom vården. Dessutom skapar regeringen ytterligare problem just för Stockholms läns landsting genom utjämningsskatten. På fem år ökar straffskatten på Stockholmsregionen från 900 miljoner till 2,7 miljarder kronor.

Trots att vi påverkas av nationella beslut – eller bristen på nationella beslut – faller det på landsting och regioner att i vardagen skapa fungerande praktiska lösningar. För att frigöra resurser och vässa verksamheten kommer vi nu att ta initiativ till en omfattande översyn av hur centrala delar av Stockholms läns landsting fungerar.

Det första steget är att se över landstingets ledning och styrning. Varje år sedan 2006, då vi tog över ett landsting med en ekonomi körd i botten, har vi haft god budgethållning. Nu ska vi vässa oss ytterligare för att vara säkra på att vi gör rätt prioriteringar, att vi har beslutsunderlag av god kvalitet och att våra beslut genomförs. Det måste vara tydligt vem eller vilka som beslutar vad, liksom vad som ska beslutas på politisk nivå respektive av tjänstemän. Det får inte råda några som helst oklarheter på dessa punkter.

Vi inleder därför det nya året med att ge landstingsdirektören i uppdrag att göra en översyn av bland annat följande:

■ Dimensionering av, uppgifter och regelverk på de centrala förvaltningarna. Målet är att Stockholms läns landsting ska ha minst – och mest effektiv – byråkrati av alla landsting i Sverige.
■ Funktionen hos landstingsstyrelsens egen förvaltning. Förvaltningen ska bättre stödja landstingsstyrelsens strategiska ledning och analytiska arbete.
■ Landstingets styrdokument. Minska antalet och se till att de fördelar ansvar och befogenheter tydligt inom landstinget.
■ Landstingets IT-verksamhet, där nyligen fattade budgetbeslut om en ny samlad organisation ska genomföras.
■ Landstingets organisation och regelverk kring upphandlingar. Målet är att Stockholms läns landsting ska vara det offentliga Sveriges mest professionella upphandlare.

Invånarna förtjänar helt enkelt att landstinget centralt är så bra att det märks i alla verksamheter. Resurser ska läggas på rätt saker. Verksamhet går före byråkrati. Ambitionen är att vårt landsting ska vara bäst i landet på att leverera en sjukvård utan köer. I det arbetet lägger vi nu i en högre växel.

LÄS OCKSÅ REPLIKEN: Moderaternas vässning av SLL saknar trovärdighet

Irene Svenonius, finanslandstingsråd (M) Stockholms län

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, gruppledare (L)

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd, gruppledare (KD), Stockholms läns landsting

Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd, gruppledare (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev