Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Alla barn har rätt till sommarminnen”

Nu är det dags för kommunerna att söka bidrag för att ge fler barn och unga möjlighet till meningsfulla aktiviteter på sommarlovet. Vår utvärdering visar att det varit särskilt framgångsrikt när kommunerna samverkat med civila samhället och haft aktiviteter som leds av unga.

Publicerad: 2 mars 2017, 10:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi vet att möten mellan unga med olika livserfarenhet kan främja ömsesidig förståelse och förebygga intolerans, främlingsfientlighet och våld, skriver debattören.


Ämnen i artikeln:

JämlikhetUngdomarBarnKommuner

Alla barn och unga ska ha rätt till meningsfulla upplevelser på sommarlovet oavsett familjens ekonomi. Tyvärr lever alltför många barn och unga i utanförskap med få möjligheter till delaktighet och gemenskap.

Fjolårets sommarlovsbidrag till kommuner för att anordna gratis aktiviteter för barn och unga blev en succé, och skapade goda förutsättningar för fortsatta insatser där barn med olika bakgrunder och erfarenheter lär känna varandra. Nu är det dags för landets kommuner att återigen rekvirera bidraget som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar.

I dagens samhälle, med ökade sociala och ekonomiska klyftor, är det viktigare än någonsin att motverka segregation och utanförskap. Ett verktyg är sommarlovsbidraget. Bidragssumman som varje kommun kan rekvirera är baserad på antal barn i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun.

Under 2016 rekvirerade 283 kommuner bidraget och kunde därmed erbjuda över 600 000 barn och unga många olika typer av sommarlovsaktiviteter. Det gjorde det möjligt för unga med olika socioekonomiska bakgrunder att mötas och utvecklas tillsammans vilket också är ett uttalat syfte med bidraget.

Vi vet att möten mellan unga med olika livserfarenhet kan främja ömsesidig förståelse och förebygga intolerans, främlingsfientlighet och våld. Vi vet även att meningsfulla aktiviteter på fritiden kan bidra till en känsla av samhörighet och delaktighet. Detta visar bland annat MUCF:s tidigare uppföljningar av ungdomspolitiken.

Myndighetens utvärdering av sommarlovsbidraget visar att kommunerna fått särskild framgång i att ge meningsfulla aktiviteter för unga när kommunerna har samverkat med det civila samhället och haft aktiviteter för unga som leds av unga.

Men det finns också utmaningar – många kommuner har bland annat haft svårt att nå barn och unga med funktionsvariation och unga nyanlända. I myndighetens arbete med nyanlända har vi sett att just meningsfulla fritidsaktiviteter med möjlighet att lära sig svenska samtidigt som man har roligt är en av framgångsfaktorerna i att integrera unga nyanlända i samhället. Vi ser att vissa kommuner haft framgång i arbetet med att nå de grupper som generellt varit svåra att nå. Vi hoppas att dessa och andra goda exempel kan inspirera fler kommuner inför sommaren.

Stockholms stad arbetade med ett brett utbud av aktiviteter: ”barnhack”, spelprogrammering, språkträning, cykelverkstad och båtresor och lyckades inkludera barn och unga med olika funktionsvariationer. Det breda utbudet gjorde det möjligt för de unga att prova på nya aktiviteter som annars är kostsamma eller som inte finns tillgängliga. De har haft en plats att gå till, möjlighet att träffa vuxna ledare, fått kontakter med kulturaktörer, lärt sig nya ord samt prövat nya sätt att skapa och uttrycka sig på.

I Haparanda fokuserade kommunen bland annat på aktiviteter för asylsökande barn och unga och arrangerade en sommarskola i fyra veckor för unga nyanlända. De fick bland annat simundervisning och i och med det möjlighet att bearbeta sina rädslor för vatten efter sin flykt över Medelhavet. Kommunen har även jobbat tillsammans med ungdomarna och skapat fritidsaktiviteter som de unga själva har önskat.

En annan kommun som lyckats väl är Köpings kommun som kunnat utöka sin sommarverksamhet markant med hjälp av sommarlovsbidraget. Möten mellan barn från olika bostadsområden och mellan vuxna och föreningar har skett genom aktiviteter som stimulerat till det goda mötet. Alla har haft möjlighet att delta oavsett kön och nationalitet. Goda relationer har byggts upp som kommunen kan fortsätta att arbeta med under året.

En framgångsrik väg att gå är att samordna insatser som kommunerna själva gör med det som det civila samhället kan bidra med. Vissa kommuner har etablerat kontaktnätverk med olika förvaltningar som fritid, kultur, skola, socialtjänst, flyktingboende, familjecentral samt med ideella organisationer som kyrkan för att nå ut till brett till alla målgrupper. Barn och unga lär känna nya kompisar i en miljö där ekonomi och status inte har någon som helst betydelse.

Vi hoppas att alla landets kommuner ska rekvirera sommarlovsbidraget i år, och med förra årets erfarenheter i ryggen hoppas vi att kommunerna, i eventuell samverkan med det civila samhället, har ännu bättre möjlighet att göra sommaren minnesvärd för alla barn oavsett bakgrund.

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev