Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Äldres drickande växande problem för hemtjänsten

Den ökande alkoholkonsumtionen bland äldre är ett växande problem för såväl den äldre som för hemtjänsten. Nu behövs insatser av beslutsfattare och chefer för att skapa tydliga riktlinjer för hur alkoholkonsumtionen bland äldre ska hanteras. Det skriver biståndsorganisationen Hela Människan, en alkoholläkare och Folkpartiets äldrepolitiska talesperson.

Publicerad: 29 april 2015, 10:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Inom hemtjänsten är äldre personer med alkoholproblem i dag en realitet.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

AlkoholÄldresjukvårdHemtjänst

Varje år faller i snitt 48 000 äldre människor över 65 år i Sverige och skadar sig så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus. Fallet kan leda till höftskador, benbrott och i värsta fall ha en dödlig utgång. Orsaken till att man faller förklaras ofta med nedsatt balans, muskelstyrka eller sämre reflexer. Många gånger är också alkohol en bakomliggande orsak, men här är mörkertalet stort.

Vi har under de senaste åren kunnat konstatera att alkoholkonsumtionen bland äldre män och kvinnor i åldersgruppen över 65 ökar. Speciellt bland äldre kvinnor har alkoholkonsumtionen ökat markant. Det här är en fråga som måste tas på stort allvar, speciellt då den äldre befolkningsgruppen i Sverige växer.

I dag är 18 procent av befolkningen 65 år eller äldre, men inom de närmaste 50 åren beräknas denna andel vara 25 procent. Alkohol i kombination med en stigande ålder innebär ökade hälsorisker. Fallolyckor, depression och förgiftning då alkohol tas i samband med läkemedel är bara några exempel på vad ett riskbruk av alkohol kan leda till. Och det är inte bara den äldres hälsa som lider.

Inom vårdsektorn i Sverige saknas tydliga riktlinjer för hur riskbruk bland äldre ska bemötas. Det innebär en otrygg situation för både hemtjänstpersonalen, som inte har tillräcklig utbildning i frågan, och för den äldre som kanske inte får den hjälp han eller hon skulle behöva.

Hemtjänstpersonalen saknar i dag såväl befogenheter som kunskap för att ingripa då man befarar att den äldres alkoholkonsumtion håller på att eskalera.

Under en ny utbildning om äldre, alkohol och hälsa framtagen specifikt för vårdsektorn har biståndsorganisationen Hela Människan under ett par månader mött över 100 chefer och medarbetare inom vården som alla vittnar om samma sak. En stark oro för otydligheten i ansvarsfördelningen då det kommer till hur riskbruket ska hanteras.

Många känner sig bakbundna i en situation där man försöker erbjuda bästa möjliga omsorg för den äldre, samtidigt som man vill respektera hans eller hennes fria vilja. Oro för att kränka den äldres integritet leder ofta till att man blundar för riskbruket.

I dag saknas riktade och anpassade insatser för äldre med riskbruk av alkohol. Och det finns få som vill bära ansvar för att göra något åt saken. Nu krävs snabba åtgärder så att vi utifrån den enskilda individen kan trygga att var och en får en bra vård. Det finns ett akut behov av:

Personalutbildning och gemensamma riktlinjer inom vården så att man som hemtjänstpersonal har möjlighet att ingripa om man märker att en äldre löper risk för alkoholrelaterade skador, utan att man bryter mot sekretesslagen.
Att frågan prioriteras av både beslutsfattare och chefer med yttersta ansvar i kommunerna.
Att frågan lyfts på nationell nivå, med uppdrag till berörda myndigheter.

Inom hemtjänsten är äldre personer med alkoholproblem i dag en realitet. Men tydliga riktlinjer för hur samtal om alkohol kan föras saknas, vilket innebär ökade risker för de äldres hälsa och liv. Utan rutiner och kunskap minskar vi möjligheten att ge våra äldre ett värdigt åldrande. Vill vi verkligen ha det så?

Frank Åkerman, generalsekreterare biståndsorganisationen Hela Människan

Sven Andréasson, överläkare Riddargatan 1 – Mottagning för alkohol och hälsa

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP), äldrepolitisk talesperson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev