Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Akut lärarbrist i var tionde skola

Publicerad: 8 november 2017, 20:00

Nästan var tredje person som undervisar i grundskolan saknar lärarlegitimation. Foto: Mostphotos

Den stora lärarbristen gör att det finns 477 grundskolor där inte ens hälften av lärarna är behöriga. På var fjärde friskola är en ­majoritet av lärarna obehöriga.


Enligt Skolinspektionen råder det i dag ”en alarmerande brist på legitimerade och behöriga lärare”. Nästan var tredje person som undervisar i grundskolan saknar lärarlegitimation och behörighet i det ämne de undervisar i.

Men de lärare som trots allt är behöriga är inte jämnt fördelade över skolorna. På 477 grundskolor är inte ens hälften av lärarna behöriga i det ämne de undervisar i. Det visar Dagens Samhälles granskning av Skolverkets statistik över lärarbehörigheten under förra läsåret.

– Det är väldigt oroande och det finns risk att undervisningen inte håller den kvalitet som den ska. Vi vet att lärarens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.

Tabell 1

Skollagen kräver att elever ska undervisas av legitimerade lärare som är behöriga i det ämne de undervisar i. Men det går att göra undantag och anställa obehöriga lärare högst ett år i taget.

– Eftersom det finns möjlighet att göra undantag så finns det ingen tydlig gräns för hur låg andel behöriga lärare det får finnas på en skola, säger Helén Ängmo.

Att en skola har hög andel obehöriga lärare är alltså inte skäl nog för att Skolinspektionen ska utfärda ett tillfälligt verksamhetsförbud, återkalla en fristående skolas tillstånd eller vidta åtgärder mot en kommunal skola.

– Skolinspektionen kan inte grunda ett beslut om stängning på att en skola har många obehöriga lärare. Vi måste i så fall kunna visa på konsekvenser av en låg andel behöriga lärare. En skola kan stängas om undervisningen inte fungerar, och det kan ju bero på att många lärare är obehöriga, säger Helén Ängmo.

Skolinspektionen har under våren och hösten särskilt granskat 28 skolor som har hög andel obehöriga lärare. På en del av dessa skolor skulle det vara möjligt att låta fler elever undervisas av behöriga lärare, om personalens scheman lades om.

– Vi riktar ibland kritik mot skolor som inte använder de behöriga lärarna på rätt sätt, utan låter elever undervisas av obehöriga lärare trots att skolan har behöriga lärare i ämnet, säger Helén Ängmo.

De 477 skolorna med hög andel obehöriga lärare finns i 170 kommuner över hela landet. Men det är vanligare att mindre skolor har hög andel obehöriga än att större skolor har det.

Det är också betydligt vanligare att fristående grundskolor har en hög andel obehöriga lärare. På var fjärde friskola (27 procent)  är inte ens hälften av lärarna behöriga, men det är bara 7 procent av de kommunala skolorna som har en majoritet obehöriga lärare.

Enligt Friskolornas riksförbunds vd, Ulla Hamilton, behöver det inte betyda att undervisningen i friskolorna är sämre.

– Man kan inte sätta likhetstecken mellan legitimerade lärare och kvalitet i undervisningen. Det är ingen kvalitetsgaranti att en skola bara har legitimerade och behöriga lärare. Det handlar också om ledarskap och vilket resultat skolan levererar, säger hon.

Så du ser inga kvalitetsproblem med att skolor har låg andel behöriga lärare?

– Det kan finnas ett kvalitetsproblem, men det måste inte nödvändigtvis göra det. Många som inte har lärarlegitimation kan ha jobbat som lärare i många år och ha god pedagogisk kompetens. Och det är inte säkert att en lärare som har legitimation är en bra lärare. Det förs ju mycket diskussioner om kvaliteten i lärarutbildningarna, säger Ulla Hamilton.

Hon påpekar att många fristående skolor är små och därför kan ha svårare att rekrytera behöriga lärare.

Men när Dagens Samhälle jämför skolor med färre än fem heltidstjänster visar det sig att 36 procent av de små friskolorna har en majoritet obehöriga lärare, medan det är 20 procent av de små kommunala skolorna som har mer än hälften obehöriga lärare.

Tar friskolorna lätt på skollagens krav att elever ska undervisas av behöriga lärare?

– Nej, det tror jag inte. De söker med ljus och lykta efter lärare, men vi har ju en gigantisk lärarbrist, säger Ulla Hamilton.

Att en skola har många obehöriga lärare är enligt Ulla Hamilton inget skäl att stänga skolan. Det avgörande ska vara om eleverna utvecklas och lär sig det de ska.

– En skola som håller låg kvalitet ska kunna stängas, om den så har 100 procent behöriga lärare.

Tabell 3

Så gjorde vi granskningen

Uppgifterna kommer från 4 718 grundskolor, läsåret 2016/2017.

Resultatet visar hur många av de kommunala och fristående grundskolorna som har minst 50 procent obehöriga lärare.

Till grund ligger Skolverkets statistik per skola. Andelen legitimerade lärare som är behöriga i det ämne de undervisar i (räknat i heltidstjänster).

Cecilia Granestrand

Reporter + redaktör Tema

cg@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev