Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

600 vårdplatser saknas varje dag

Publicerad: 6 november 2013, 09:41

Varje dag drabbas 600 patienter av bristen på vårdplatser på de svenska sjukhusen. En farlig platsbrist som uppges ha kopplingar till flera dödsfall de senaste åren. DS har granskat läget på de svenska sjukhusen, sjukhus för sjukhus.


I september tog svenska sjukhuskliniker varje dag emot 430 patienter som de inte hade plats för. Och varje dag vårdades ytterligare 185 patienter på avdelningar där det fanns en ledig säng, men där patienterna inte hörde hemma eftersom personalen inte hade rätt kompetens för att ta hand om dem.

Det visar den senaste statistiken över överbeläggningar och utlokaliserade patienter på de 70 svenska sjukhus som har vårdplatser. Siffrorna gäller den somatiska vården, alltså kroppsliga åkommor. Överbeläggningar inom psykiatrin ingår inte.

Alla sjukhus har det senaste året dagligen mätt hur många överbeläggningar och utlokaliserade patienter de har och rapporterat in siffror till en databas som finns hos Sveriges Kommuner och Landsting.

Dagens Samhälle har nu från alla landsting samlat in de senast inrapporterade siffrorna för varje sjukhus.

Hallands sjukhus, som består av sjukhusen i Halmstad och Varberg, är ett av de sjukhus som har mycket överbeläggningar. Varje dag under september tog sjukhusen emot 35 patienter som det egentligen inte fanns plats för.

Enligt chefläkaren Christer Allenmark har framför allt medicinkliniken i Varberg för få vårdplatser.

– Därför arbetar vi nu för en omfördelning av vårdplatserna på sjukhuset, säger Christer Allenmark.

Sjukhusen kan alltså ha överbeläggningar samtidigt som det finns lediga platser. Om allt för många patienter behöver vårdas på exempelvis medicinkliniken hjälper det inte om det finns lediga platser på en klinik dit dessa patienter inte kan skickas.

Många sjukhus föredrar dessutom att tränga ihop patienterna på rätt klinik i stället för att utlokalisera dem, eftersom det kan innebära en större patientsäkerhetsrisk att vårda någon på fel klinik.

Men Helsingborgs lasarett hade i september fler utlokaliserade patienter än överbeläggningar. Divisionschef Kjell Ivarsson, som ansvarar för den specialiserade närsjukvården i nordvästra Skåne, påpekar att många av de äldre patienter som kommer in till akuten i första hand behöver omvårdnad, vilket de kan få på alla kliniker.

– Det är bättre att de ligger på en godkänd sängplats än i en korridor. Egentligen borde de vårdas på särskilda närsjukvårdsplatser, säger han.

Överbeläggningarna på de skånska sjukhusen har de senaste åren stått regionen dyrt. Universitetssjukhusen i Malmö och Lund, som numera slagits samman till Skånes universitetssjukhus, samt Helsingborgs lasarett har betalat miljoner i viten för att sjukhussängarna stått så tätt att personalens arbetsmiljö blivit för dålig.

Men platsbristen har också fått allvarliga konsekvenser för patienterna.

– Under 2011 och 2012 var brist på vårdplatser, framför allt intensivvårdsplatser, en bidragande orsak till åtta dödsfall, säger Lars Nevander, vice ordförande i Läkarförbundet Skåne.

Och enligt Lars Nevander är det inte svårigheter att rekrytera personal som lett till att vårdplatserna blivit färre.

– Det är i första hand en resursfråga. Att minska antalet vårdplatser ger snabba besparingar. Men platserna behövs ju, säger han.

HELA GRANSKNINGEN i Dagens Samhälle  nr 39 - Ladda ner här

Cecilia Granestrand

Reporter + redaktör Tema

cg@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News