Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Vattenbolag måste betala skadestånd för förorenat vatten

Publicerad: 13 april 2021, 13:21

PFAS i dricksvattnet, nu måste kommunen betala skadestånd till drabbade.

Foto: MAXIM THORÉ

Att ha förhöjda halter av PFAS i blodet till följd av förorenat dricksvatten är att se som en personskada, enligt en dom från Blekinge tingsrätt.


Ämnen i artikeln:

PFAS

Därför är Ronnebys kommunala vattenbolag skyldigt att betala skadestånd.

Enligt domstolen innebär en förhöjd halt av PFAS i blodet ökade hälsorisker. Det har lett till en varaktig förändring och försämring av de utsattas kroppar, som medför en nedsatt förmåga att kompensera för ytterligare stress samt en ökad mottaglighet för skadliga effekter av annan miljöpåverkan, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

De 165 personer som stämt bolaget har också pekat på oro, ångest och andra psykiska besvär som det förorenade vattnet inneburit för dem och velat ha kompensation även för detta. Oron har varit befogad, anser domstolen, men ingen av dem har kunnat visa att den oro som PFAS-exponeringen medfört utgör en ersättningsgill personskada.

Kranvattnet innehöll höga halter av högfluorerade kemikalier (PFAS). Föroreningarna kom från brandskum som under många år användes när flygflottiljen F17 övade brandsläckning. Kemikalier sipprade ner i grundvattnet och till den vattentäkt där Kallingebornas vatten hämtades, ända tills vattenverket i Brantafors akutstängdes när skandalen uppdagades 2013.

/TT

Mer om PFAS

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) förekommer inte naturligt, utan började framställas i större skala på 1950-talet.

PFAS är samlingsnamn för ungefär 4 700 olika industriframställda ämnen med liknande struktur och delvis gemensamma egenskaper.

PFAS innehåller fluoratomer på särskilda platser och molekylerna kännetecknas av att de har en vattenlöslig och en fettlöslig sida. Detta ger dem särskilda ytegenskaper, vilket exempelvis utnyttjas för att göra hållbara bubblor i brandskum, bra glid i skidvalla och vattenavstötande impregnering för textilier och golv.

Andra användningsområden är beläggning i stekpannor och i vissa typer av matförpackningar, till exempel till hamburgare, popcorn och på smörgåspapper.

PFAS är mycket långlivade föreningar, som bryts ned synnerligen långsamt. När de väl hamnat i naturen blir de kvar. Därför är de ett svårt problem i exempelvis vattentäkter.

Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFAS-ämnet PFOS och sedan 2020 är det förbjudet att använda ämnet PFOA.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tog i september i fjol fram nya hälsobaserade gränsvärden för PFAS-familjen och de ska inom två år implementeras i Sverige.

Källor: Nationalencyklopedin och Livsmedelsverket

Negativa effekter på hälsan

PFAS har flera negativa effekter på hälsan. Till exempel påverkas njurar, lever och kolesterolhalt. Det finns även studier som visar att PFAS hämmar kroppens immunförsvar, vilket ökar risken för infektioner och ger ett försämrat immunsvar på vaccinationer. Dessutom kopplas PFAS till ökad risk för vissa typer av cancer.

Forskare vid Arbets- och miljömedicin (AMM) i Lund och Göteborg har i flera år studerat PFAS och hälsorisker i befolkningen i Ronneby kommun.

Studier där visar att det sammantaget inte finns en ökad risk för cancer, men att det finns måttligt ökade risker för sällsynta cancerformer som testikel- och njurcancer.

AMM-forskning visar även på en måttligt ökad risk för sjukdomen polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), som är en godartad gynekologisk sjukdom som kan göra det svårt för kvinnor att bli gravida.

Foster, spädbarn och barn tycks vara extra känsliga för PFAS. Ämnena kan föras över via moderkakan och via amning.

Ronnebystudierna visar dock inte på någon ökad förekomst av havandeskapsförgiftning, sköldkörtelsjukdomar eller inflammatorisk tarmsjukdom, vilket man hade sett i en stor amerikansk studie.

Källor: Nationalencyklopedin, Livsmedelsverket och AMM

 

Ämnen i artikeln:

PFAS

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev