måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Polisen: Därför skulle NMR få demonstrera igen

När nazister och förintelseförnekare demonstrerar väcker det oro, otrygghet och rädsla hos judar. Med det gör inte demonstrationen otillåten, skriver polischefen Erik Nord i en replik om NMR:s demonstrationståg förbi synagogan i Göteborg förra året.

Publicerad: 20 november 2018, 09:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Erik Nord:


Ämnen i artikeln:

NazismReligionYttrandefrihetPolisen

REPLIK I november har jag deltagit i två debatter anordnade av organisationer som arbetar med frågor som på olika sätt berör den judiska minoriteten; Svenska kommittén mot antisemitism och Limmud. Vid båda tillfällena har vi diskuterat varför polisen ger nazister tillstånd att demonstrera.

Jag har fått kritik för att jag vid en av dessa debatter har sagt att polisen nog skulle ha hanterat den uppmärksammade tillståndsgivningen för Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017, förbi Göteborgs synagoga där församlingen firade högtiden Jom Kippur, på ungefär samma sätt i dag. Margit Silberstein, skribent i Dagens Samhälle, är en av dem som framfört kritik och den vill jag nu bemöta.

Den svenska lagstiftningen ger inte polisen några möjligheter att pröva vilka åsikter som ska framföras vid en demonstration. Men vem som söker tillstånd och vilka åsikter som vi tror kommer att framföras vid sammankomsten är absolut inte ointressant för oss.

Tvärtom, det är utifrån sådan information som vi gör bedömningar om vilka ordningsstörningar, trafikproblem och eventuell brottslighet som kan förekomma så att vi kan dimensionera våra insatser därefter. Men vi har inga möjligheter att väga in vilka åsikter som ska vädras.

Jag tror att de flesta tycker att den ordningen är rätt bra; att det inte är polisen som bestämmer vilka åsikter medborgare ska få bilda opinion i. Samtidigt innebär det att även obehagliga och otrevliga åsikter får framföras. När nazister och förintelseförnekare demonstrerar väcker det oro, otrygghet och rädsla hos judar. Med det gör inte demonstrationen otillåten.

Det är samtidigt viktigt att känna till att en demonstration inte är en frizon för att begå brott. Alla brott som sker i en demonstration kan straffas. Ibland sker ingripandet direkt men ibland kan det vara mer lämpligt att säkra bevisning och lagföra i efterhand.

När det gäller det specifika fallet förra hösten var det en nyhet för oss att avståndet till synagogan skulle göra Judiska församlingen till part i ärendet om demonstrationstillstånd för NMR.

Det finns en del oklarheter kring förvaltningsrättens dom (som resulterade i att demonstranternas färdväg ändrades) som gör att jag inte är helt säker på att de hittade rätt i sin analys. När jag efter NMR-demonstrationen skrev till ett par riksdagsledamöter med förslag på justeringar av lagstiftningen formulerade jag mig på följande sätt:

”…Den rättsliga hanteringen av NMRs tillstånd till allmän sammankomst har ur mitt perspektiv inte bidragit till någon ökad klarhet i hur dagens bestämmelser ska tolkas. Tvärtom upplever jag att rättsläget blivit rörigare. Här ser jag ett behov av en större utredning som under ordnade och lugna förhållanden systematiskt går igenom frågor om hur demonstrationsrätten får begränsas, hur olika intressen ska viktas i förhållande till varandra, vilka omständigheter som i de sammanhangen bör beaktas och vilka som får anses vara parter i en sådan process…”

Slutligen något om vilka ordningsstörningar som inte är acceptabla i samband med demonstrationer och som därmed skulle kunna utgöra grund för att avslå en ansökan. Här finns ingen tabell att följa för vad som anses okej, men en fingervisning kan vara att vi vid NMR-demonstrationen gjorde bedömningen att risken för ordningsstörningar var så allvarlig att det behövdes en insats om drygt 1 200 polismän. Trots det beslutade två domstolar, förvaltningsrätten och kammarrätten, att NMR skulle få genomföra sin demonstration.

Det är mot denna bakgrund som jag svarade att vi – allt annat lika – nog skulle hantera ärendet om demonstrationstillstånd på ett likartat sätt i dag. Lagstiftningen är densamma och några stora förändringar av tillämpningen har inte skett. Möjligen skulle dock den judiska högtiden Jom Kippur motivera ett ytterligare ökat avstånd mellan demonstrationsväg och synagogan.

TEXTEN ÄR UPPDATERAD:
Passagen om organisationerna SKMA och Limmud har uppdaterats och preciserats 23/11.

Erik Nord, chef Polisområde Storgöteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev