söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

M: Fokusera på skolan för att stoppa våldet

För att minska kriminalitet och våld måste förebyggande insatser fokuseras till skolan. Moderaterna vill bland annat öka polisens närvaro på utsatta skolor och införa vittnesstödjare. Många ungdomar är vittnen till brott, men vågar av olika anledningar inte vittna.

Publicerad: 26 januari 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många brott blir inte uppklarade för att så få vågar vittna, skriver Andrea Ström (M), vice ordförande socialnämnden Stockholms stad. Foto: Johan Nilsson, TT


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenBrottslighetUtanförskap

Det nya sociala utanförskapet som slår rot i delar av samhället har näst intill format laglösa områden i delar av staden. Områden där unga människor sätter livet till när skottlossningar sker på öppen gata, hög arbetslöshet råder och narkotikahandel sprider sig långt ner i åldrarna. Denna utveckling måste vändas med all kraft, annars riskerar vi inte bara ett laglöst samhälle, utan även att en hel generation tvingas ärva ett socioekonomiskt utanförskap.

Tydliga tecken att dras in i en kriminell livsstil kan ofta synas redan i ett tidigt skede i livet: i skolan, på fritidsgården eller på torget går det att urskilja när barn och unga börjar hamna på glid. Därför behövs rätt insatser tidigt. Vi moderater anser att skolan är den viktigaste arenan i ett förebyggande arbete mot kriminalitet och det mest effektiva sättet att vaccinera mot framtida utanförskap.

Inte minst behövs detta arbete i Stockholms mest utsatta områden. För att minska kriminalitet och våld måste förebyggande insatser fokuseras till skolan. Följande åtgärder bör därför genomföras:

Öka polisens närvaro på utsatta skolor. I en undersökning från Brå uppgav endast var femte av de niondeklassare som utsatts för grovt att våld att de gjort en polisanmälan. Att förtroendet bland unga för rättsväsendet är så lågt att det hindrar dem från att polisanmäla är mycket illavarslande. Fler poliser behöver därför knytas direkt till arbetet att öka förtroende för rättsväsendet. Regelbundna föreläsningar och dialoger med polis kan medföra ökat förtroende för rättsväsendet, samtidigt som relationer byggs upp mellan polis och unga.

Inför och utbilda vittnesstödjare i skolan. Många ungdomar är vittnen till brott, men vågar av olika anledningar inte vittna. Det leder till att många fall inte blir uppklarade och gärningspersoner släpps och sätts på fri fot. Genom att utbilda vittnesstödjare och införa vittnesstödjare i skolan, kan elever som själva blivit utsatta för brott och som ska anmäla eller vittna vid brott ges adekvat stöd. En gemensam handledning bör även tas fram med riktlinjer för hur skolpersonal på bästa sätt ska anmäla brott.

Socialsekreterare i skolor. Socialtjänsten spelar även en viktig roll för att förebygga framtida utanförskap. Vi vill därför utreda möjligheten att placera socialsekreterare på utsatta skolor där det förekommer många orosanmälningar. Det är även viktigt att socialsekreterare är tillgängliga utanför sina kontor och utanför kontorstid för att möta barn och unga i riskmiljöer.

Öka vuxennärvaron på skolornas ”hotspots”.  Skolor som har arbetat med platsbaserade åtgärder för att förebygga och minska brott i skolan har visat sig ge goda resultat, en lärdom som Moderaterna vill applicera på fler skolor i Stockholm stad. För att öka tryggheten och motverka våld i skolan behövs en kartläggning av vilka tider och var våldet sker på skolområdet, genom att identifiera så kallade ”hotspots”. Därefter krävs det en ökad vuxennärvaro på dessa så kallade hotspots genom tätt schemalagda tider. Enligt studier har skolor med detta arbetssätt minskat våldet med upp till 33 procent.

Situationen i de mest utsatta områdena kan inte lösas med enbart ett förebyggande arbete, utan det krävs en palett av åtgärder. Genom att kombinera sociala och polisiära insatser redan i skolan lägger vi grunden för att alla unga ska kunna växa upp och känna sig trygga, oavsett var de bor.

Andréa Ström, vice ordförande socialnämnden (M) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev