tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Låt företag ta över polisens jobb

Polisens resurser räcker inte till för att utreda och beivra korruption i kommunal verksamhet. Att anställda kan fiffla och begå oegentligheter skadar förtroendet för rättsstaten. Professionella privata företag kan vara lösningen.

Publicerad: 25 juni 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KrishanteringRättssäkerhetKorruptionSäkerhetBrottslighet

I takt med att polisens effektivitet minskar, ökar efterfrågan på de privata säkerhetsföretagens tjänster.

Fakta är att antalet genomförda brottsutredningar sjunker, likaså uppklarningsprocenten. Konsekvensen av allt detta är en ökad frustration bland både privata och kommunala företag över att inte få den förståelse och den hjälp som krävs för att utreda misstänkt korruption, mutor och andra oegentligheter på arbetsplatsen.

På fyra år har antalet åtal vid våra domstolar minskat med 15 procent. Landets tingsrätter har helt enkelt fått mindre att göra. Inte för att brottsligheten nödvändigtvis sjunker utan snarare på polisens minskade effektivitet med långa handläggningstider. Många ärenden läggs bara på hög för att plösligt en dag vara helt försvunna. Något som för övrigt Justitiekanslern kritiserat, särskilt när det gäller bedrägeribrott.

Allmänpreventivt och moraliskt är detta naturligtvis helt förkastligt. Att inte kunna utkräva ansvar och påföljd är förödande för allas vårt rättsmedvetande. Att man som anställd i ett kommunalt bolag eller förvaltning kan komma undan med fiffel och oegentligheter eftersom man kallt och korrekt räknar med att det inte blir några påföljder, ger signaler käpprakt åt skogen.

I dag avskrivs cirka 90 procent av alla brott som anmäls av näringslivet och den offentliga sektorn.

Ibland kommer företag med egna utredningar och ber polisen om hjälp. Men oftast med dåligt och ofullständigt underlag vilket resulterar i att polisen tycker utredning är meningslös. Det krävs därför ett bra förarbete byggt på insikt och kompetens för att polisen ska bistå och ta över. Att lite förenklat hjälpa till på traven.

Bara under det senaste halvåret har vi på Säkert Företag haft fyra uppdrag från kommunala förvaltningar och bolag runt om i landet. Samtliga har resulterat i kvalificerade och genomarbetade anmälningar med tillhörande förundersökningar och stämningar.

Inte sällan blir åtalsrubriceringarna bedrägeri, trolöshet mot huvudman eller grov stöld. Det är alltså inte några bagatellbrott vi pratar om utan det handlar oftast om värden för stora belopp.

Vi kan klart konstatera en ökande trend i att allt fler drabbade företag och förvaltningar vänder sig till specialistföretag som vårt för att få hjälp med internutredningar och utredningsmaterial. När vi hittat tillräcklig substans, vidarebefordras allt till polisen så att det blir hållbart ända fram till åtal.

I dagens samhälle är privata utredningsalternativ med polisutbildad och kompetent personal därför ett nödvändigt komplement till polisens egen verksamhet. Säkerhetsföretagen erbjuder omedelbar professionell hjälp. Här finns inga kötider eller bortprioriteringar. Anmälaren hamnar omedelbart i centrum. Hoppet till rättsstaten lever vidare.

Framför allt ska allmänheten veta att den kan känna fullt förtroende för de kommunala förvaltningarna och bolagen dit skattepengarna går. Och veta att det omedelbart finns verkningsfull och professionell utredningshjälp att tillgå om misstankar uppstår.

Det är på arbetsplatsen vi tillbringar en stor del av vår tid. Och som därför ska präglas av öppenhet och ärlighet. Det sker bäst när man förankrar vetskapen om att misstänkta brott och oegentligheter på jobbet utreds och beivras. Garanterat!

Privata säkerhetsföretag fyller en allt viktigare roll när polisens resurser inte räcker till för att utreda ekonomisk brottslighet i kommunala bolag och förvaltningar. Trots att regeringens totala anslag till polisorganisationen ökat med 23 procent på åtta år – från 17,2 miljarder kronor 2006 till 21,2 miljarder kronor 2013, är uppklarningsprocenten ständigt sjunkande.

Allmänhetens förtroende för rättsamhället tar alltmer stryk. Så kan vi inte ha det längre.

Niels Sögaard, vd Säkert Företag

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev