Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

”Hoten mot personalen är obehagliga”

Försäkringskassan ser allvarligt på de hot och trakasserier som förekommer mot våra handläggare, och polisanmäler alla misstänkta brott. Vår bild är emellertid att besluten inte påverkas.

Publicerad: 9 september 2016, 12:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

FK egna undersökningar bekräftar att det förekommer hot mot handläggarna.


Ämnen i artikeln:

MyndigheterFackföreningarTjänstemän

REPLIK Britta Leijon, fackförbundsordförande för fackförbundet ST, skriver i inlägget Bristande stöd till hotade tjänstemän att det blir vanligare med hot och trakasserier mot tjänstemän på myndigheter, och nämner bland annat Försäkringskassan.

Även Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) presenterade i dagarna en undersökning som visar att det blir vanligare att tjänstemän på myndigheter utsätts för hot och trakasserier.

Det är en obehaglig utveckling och vi anser, liksom ST och Brå, att det här är viktiga frågor.

Vi vill att Försäkringskassan ska vara en trygg och säker arbetsplats och ser regelbundet över hur våra rutiner kan förbättras. Vi ser allvarligt på hot och trakasserier och har sedan flera år tillbaka ett system för incidentrapportering för att kunna följa utvecklingen, analysera den och åtgärda brister.

Varje månad publicerar vi säkerhetsinformation med statistik och analys av incidenter och brott på vårt intranät och sedan 2008 gör vi vartannat år en djupare undersökning för att fastställa nivån på hot, våld och trakasserier. Våra egna undersökningar bekräftar att hot och trakasserier förekommer, exempelvis när en försäkrad är missnöjd över ett beslut som vi har fattat.

Det är aldrig acceptabelt att försöka påverka en tjänsteman på Försäkringskassan.

Britta Lejon skriver i sin debattartikel att företeelsen påverkar tjänsteutövningen och i vissa fall även besluten. Den bilden oroar oss eftersom vår bild är att vi har professionella tjänstemän som fattar korrekta beslut utifrån de underlag de har.

Enligt BRÅ:s rapport har påverkansförsöken liten inverkan på tjänsteutövningen och menar att de flesta som utsätts inte tvekar för åtgärder eller för att fatta obekväma beslut. BRÅ menar att de utsatta snarare stärkts i sin yrkesroll och den bilden delar vi.

Vi uppmanar alla anställda att anmäla incidenter vilket man enkelt kan göra på vårt intranät. Den som har utsatts för ett hot eller har varit med om någon obehaglig händelse kan ringa ett stödnummer som är bemannat dygnet runt.

Alla misstänkta brott som riktar sig mot myndigheten och mot en medarbetare i sin roll som tjänsteman ska polisanmälas av myndigheten och medarbetare som har utsatts för ett brott kan få professionellt stöd. Det kan också finnas möjligheter att under en tid ha andra arbetsuppgifter. Givetvis kan det finnas enskilda fall där vi hade kunnat ge ännu bättre stöd men vi strävar efter en tryggare arbetsmiljö för alla våra medarbetare på alla våra kontor.

Samtliga medarbetare på myndigheten ska genomgå en säkerhetsutbildning i samband med sin anställningsstart på myndigheten. Vi vill att alla inom Försäkringskassan ska ha ett högt säkerhetsmedvetande och förstå sitt eget ansvar för säkerheten. I utbildningen ingår delar som informationssäkerhet, personsäkerhet och fysisk säkerhet, och information om när en gåva blir en muta samt otillåten informationssökning. Utbildningen är obligatorisk och ska repeteras vartannat år.

Arbetet för att eliminera hot, våld och trakasserier mot myndighetspersoner måste fortskrida. Försäkringskassan har nolltolerans mot otillåten påverkan och ska vara en trygg och säker arbetsplats för samtliga anställda.

Birgitta Målsäter, Försäkringsdirektör Försäkringskassan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev