onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Ett grönt perspektiv kan minska utanförskapet

Det finns inte en enskild lösning på komplexa problem som bristande tillit, otrygghet och kriminalitet. Men med ett målmedvetet arbete är vi övertygade om att vi kan minska brottsligheten och otryggheten och skapa ett inkluderande och varmt samhälle, skriver företrädare för Miljöpartiet.

Publicerad: 30 maj 2018, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Unga som har påbörjat en kriminell bana ska veta att samhällets hand är utsträckt.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KriminalitetMiljöpartietUngdomarSegregationTillit

Miljöpartiet går till val på att vara det enda parti som genomsyras av en blick riktad mot framtiden: vår politik ska inte bara ge förutsättningar för ett gott liv idag, utan även värna den möjligheten för kommande generationer. Därför är klimatfrågan så viktig för oss. Men det räcker inte med att vi arbetar för miljömässig hållbarhet, även den sociala hållbarheten är essentiell.

Det grova våldet, senast nu i veckan en skottlossning och detonation i Kista, är ett av flera exempel på att den sociala hållbarheten brister i delar av vårt samhälle. Vi vill lyfta ett grönt helhetsperspektiv på hur vi ska möta dessa problem. Att förhindra att barn och unga hamnar i en kriminell karriär är centralt. Vi välkomnar därför kongressens beslut att stärka möjligheterna att bekämpa rekrytering av minderåriga till kriminalitet. Unga som har påbörjat en kriminell bana ska se att samhällets hand alltid är utsträckt, så att en positiv väg framåt finns tillgänglig för den som har bestämt sig för att starta om.

Det trygghetsskapande arbetet är beroende av att samhällets institutioner, inklusive polisen, uppfattas som legitima. Om brottsutsattheten tillåts breda ut sig sjunker förtroendet för myndigheter och den mellanmänskliga tilliten. Vi är därför positiva till kongressens beslut om att rekrytera betydligt fler områdespoliser som bygger relationer och förbättrar samverkan med lokalsamhället. En mer närvarande och lokalt förankrad polis stärker också motivationen och förmågan hos civilsamhället att stå upp emot kriminalitet.

Det räcker dock inte att bekämpa kriminaliteten. Det är minst lika viktigt att bekämpa dess orsaker, kanske främst det mentala utanförskap och den bristande framtidstro som följer av socioekonomisk utsatthet och segregation i kombination med att inte känna sig delaktig eller välkommen i samhället. Det kräver att vi lyckas skapa ett inkluderande samhälle med stark närvaro av samhällets institutioner och ett lokalt näringsliv som frodas i alla delar av vårt land.

Här behövs klassisk miljöpartistisk politik, som kännetecknats av begrepp som mellanmänsklig tillit, helhetssyn och framtidstro. Vi vill stärka de förebyggande och främjande åtgärderna, som exempelvis den framgångsrika Rinkebymodellen. Där gör socialtjänstens familjeenhet tillsammans med BVC ett antal hembesök till nyblivna föräldrar. Samhällets institutioner behöver stå särskilt starka i utsatta områden. Det handlar om välfungerande skolor, BUP, fritidsverksamhet och arbetsmarknad.

Utsatta områden måste ses som en likvärdig del av samhället. Problem som påverkar invånarna måste tas på allvar och människor ska få förutsättningar att själva vara en del av lösningarna. Det finns en stor potential i dessa områden som är viktig att ta tillvara, och det finns goda exempel att lära av. I den belgiska staden Mechelen har man med fokus på mänskliga möten och trygghet lyckats vända en negativ trend. Stadsdelen Gårdsten i Göteborg har också lyckats vända utvecklingen genom god samverkan mellan olika samhällsaktörer och de boende.

Det finns inte en enskild lösning på komplexa problem som bristande tillit, otrygghet och kriminalitet. Men med ett målmedvetet arbete är vi övertygade om att vi kan minska brottsligheten och otryggheten och skapa ett inkluderande och varmt samhälle. Det bidrar i förlängningen även till att reducera klyftorna i levnadsstandard, hälsa och medellivslängd. Det är miljöpartistisk politik för trygghet och social hållbarhet.

Martin Marmgren, socialpolitiker i Solna och polis i Rinkeby (MP)

Karin Pleijel, skolkommunalråd Göteborg (MP)

Maria Moraes, socialpolitiker i Linköping (MP)

Niclas Persson, kommunalråd i opposition Örebro (MP)

Åsa Lindhagen, socialborgarråd Stockholm (MP)

Malin Hagerström, ledamot i partistyrelsen (MP)

Annika Hirvonen, rättspolitisk talesperson (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev