Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Dom: Staffanstorp hade ansvar för nyanlända som vistades i Malmö

Publicerad: 30 juni 2021, 10:02

Christian Sonesson (M) vill se en lagändring efter att Staffanstorp förlorat ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen.

Foto: EMIL LANGVAD

Staffanstorp hade ansvar för att hjälpa en nyanländ familj som kommunen för några år sedan ordnade bostad åt i Malmö. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom, där två av fem ledamöter var oeniga. Kommunstyrelsens ordförande kräver en lagändring.


Ämnen i artikeln:

PolitikMigration

Det är en lång tvist mellan Malmö och Staffanstorp som nu avgjorts i högsta rättsliga instans. Den handlar om en familj som i slutet av 2017 placerades i Staffanstorp enligt den så kallade bosättningslagen, som slår fast att en kommun är skyldig att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas dit av Migrationsverket.

Lagen, som infördes 2016, innebar att Staffanstorp kraftigt fick öka sitt mottagande av nyanlända. Med hänvisning till bostadsbrist beslutade kommunen att i många fall ordna boende i andra kommuner. 

När etableringstiden på två år går ut anser Staffanstorp, likt många andra kommuner, att det blir den kommun där de nyanlända bor som får ansvaret för dem.

Den familj som den prejudicerande domen handlar om fick ett andrahandskontrakt i Malmö som Staffanstorp stod för. På dagen två år efter anvisningen sa Staffanstorp upp kontraktet. 

Familjen vände sig då till Staffanstorp för att få hjälp med ny bostad. Politikerna i arbetsmarknadsnämnden avslog ansökan med hänvisning till att familjen nu var bosatt i Malmö.

Familjen överklagade beslutet till förvaltningsrätten som gav dem rätt – Staffanstorp hade fortfarande ansvar för dem.

Staffanstorp överklagade i sin tur den domen till kammarrätten, som gav kommunen rätt eftersom man ansåg att familjen hade starkast anknytning till Malmö.

Rättsläget var så uppenbart oklart att ett avgörande ett prejudikat i högsta instans var nödvändigt.

Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att det visserligen strider mot intentionen i bosättningslagen att placera nyanlända i en annan kommun än den de anvisats till. Det är dock inte uttryckligen förbjudet.

Domstolen konstaterar att grundprincipen i socialtjänstlagen är att den kommun där en person vistas har det yttersta ansvaret för att han eller hon får stöd och hjälp. 

Men domstolen tar samtidigt fasta på en särskild bestämmelse i socialtjänstlagen som säger att en kommun i speciella fall kan vara ansvarig för en person trots att han eller hon inte vistas där. I det aktuella ärendet handlar det om att familjen bodde i Malmö till följd av ett beslut av Staffanstorp. Därför har Staffanstorp ansvar för familjens boende.

Två av de fem domarna var oeniga eftersom de anser att familjen har starkast anknytning till Malmö kommun.

Dagens Samhälle har sökt Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, för en kommentar. Han väljer att svara i ett mejl där han framhåller rättens oenighet och att lagstiftningen är oklar. Kommunen behöver mer tid för att analysera domen, hävdar han och skriver:

”Domen kan få konsekvenser för hela landet och vi behöver även analysera hur vi gör med eventuella liknande fall framöver. Men också hur vi ska arbeta framöver. Högsta förvaltningsdomstolen är alltså djupt oenig i sitt domslut och gick även emot Kammarrätten. Politiken bör förtydliga men också förändra lagstiftningen. Det är orimligt att vi har särlagstiftning för invandrade flyktingar kontra infödda svenskar, vilket jag tyder domen som. Det vill säga  bosättningslagen kontra socialtjänstlagen. Jag beklagar att svensk integrationspolitik är så otydlig trots att det är ett område som varit i fokus för rikspolitiken under många år och därtill en ödesfråga för landets framtid.”  

Även Annette Christiansson, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorp, svarar i ett mail:

”Nu gör vi en analys av domen och utifrån den kommer vi att se över riktlinjer och beslutsprocesser och göra de justeringar som bedöms relevanta. Vi undersöker även om vi har fler familjer som riskerar att hamna i liknande situation som den nu aktuella Malmö familjen.

När det gäller den aktuella familjen kommer Staffanstorps kommun att följa domslutet genom att ta kontakt med familjen, utreda behovet av bistånd till boende och ge dem ett beslut. Om behovet finns kommer vi att begära en överflyttning av ärendet till Malmö där de nu har bott och varit folkbokförda sedan 2018”.

Johan Delby

Reporter

jd@dagenssamhalle.se

Ämnen i artikeln:

PolitikMigration

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev