måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Det behövs en kultur mot korruption i kommunerna

I våra kommuner byts fortsatt tjänster mot personliga förmåner och upphandlingar sköts inte alltid korrekt. Transparency International Sverige anser att det behövs en nationell plan mot korruption, och kommunerna bör ha en central roll givet deras betydelse i det offentliga åtagandet.

Publicerad: 8 december 2017, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Visselblåsare ska, enligt debattören, hyllas som hjältar.


Ämnen i artikeln:

VisselblåsareKommunerRegeringenKorruptionMutor

Om och om igen händer det. Korruption och oegentligheter avslöjas i våra kommuner. Det innebär såväl resursslöseri som minskad tillit.

Senast i Göteborg, trots kommunledningens räfst och rättarting efter den stora mutskandalen för några år sedan och försäkran om att ”alla stenar skulle vändas ”. Det kommunala bolaget Got Event har olagligt direktupphandlat i strid med domstolsbeslut.  Både tjänstemän och folkvalda inom nämnden för Intraservice har varit ute och rest i en omfattning som kritiseras i en skarp rapport från stadsrevisorerna.

Problemen i kommunerna är väl kända och beskrivs bland annat i Statskontorets rapport ”Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige.” I denna konstaterades att tjänstemän och förtroendevalda tar emot mutor och andra förmåner, framför allt i förvaltningen av fastigheter och infrastruktur samt i plan- och byggsektorn. De kommunala bolagen utpekades som speciellt riskfyllda vad gäller korruption då insynen i dessa är mindre än i nämnder och förvaltningar.

Transparency International Sverige lämnar i rapporten ”Korruption i kommuner och landsting” rekommendationer i syfte att minska korruptionsriskerna. Men trots förslag om hur arbetet mot korruption i kommunerna ska bedrivas är situationen otillfredsställande. Det finns stora brister och behov av bättre kunskap om korruption och riktlinjer i arbetet mot denna. Riskmedvetenheten förefaller fortsatt låg och intern styrning och kontroll fokuserar inte på att bekämpa korruption.

Nu behövs en nationell plan mot korruption, i vilken kommunerna får en central roll. Antikorruptionsplanen ska analysera risker för korruption och dess konsekvenser i olika samhällssektorer, föreslå åtgärder och mekanismer för uppföljning. Myndigheter, kommuner och landsting, branschorganisationer och företag, akademiska institutioner och det civila samhället kan alla bidra till att identifiera risker och komma med förslag på hur dessa ska hanteras.

Kommunerna måste ha klara och tydliga regler för hur man arbetar mot korruption som är kända av de anställda.  Kontroll av att regelverket följs är centralt. Kommunerna behöver också verktyg för att förebygga, upptäcka och utreda misstankar om korruption där en oberoende och professionell revision är central.

Men framför allt behövs öppenhet och en organisationskultur i kommunerna som tydligt tar avstånd från korrupt beteende och slår larm om oegentligheter. Visselblåsarna ska vara hjältar och belönas. Sanktioner ska drabba de som ägnar sig åt korruption och inte de som slår larm.

Aktiva ledare, både bland tjänstemän och bland de förtroendevalda, som arbetar mot korruption och successivt utvecklar detta arbete är ett framgångsrecept. En resultatorienterad styrning med fokus på att mäta rätt saker smart, samt revision och granskning som analyserar både siffror och resultat är nödvändig.

För att utkontraktering av kommunernas åtaganden ska fungera krävs väl genomtänkta avtal, god tillsyn och möjligheter till ansvarsutkrävande gentemot de företag och individer som utför tjänsterna.  Stöd till kommunerna i dessa frågor behövs.

I december kommer Transparency International Sverige att ha ett möte med civilminister Ardalan Shekarabi för att diskutera förslaget om en antikorruptionsplan. Med ett intensivt kommunarbete mot korruption och en ny kultur kan Sverige leva upp till vårt åtagande i Agenda 2030 om att väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Ulla Andrén, ordförande Transparency International Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev