Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Bister Brå-rapport rättfärdigar inte populism

Moderaterna fiskar i grumliga vatten för att närma sig SD och deras väljare, menar Mats Pertoft, rättspolitisk talesperson (MP).

Publicerad: 16 november 2017, 04:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Krafttag behövs för att komma åt sexualbrotten, men Moderaternas förslag är inte seriöst, menar Mats Pertoft.

Foto: Fredrik Hjerling/MP


Ämnen i artikeln:

KriminalitetSexuella övergreppBrottsstatistikModeraternaSverigedemokraternaMiljöpartiet

Brottsförebyggande Rådet presenterade igår, onsdag den 15 november 2017 sin Nationella trygghetsundersökning om utsatthet för brott. Det är en bister läsning. Det som ökar mest är utsattheten för trakasserier, bedrägerier och sexualbrott. Andelen utsatta för sexualbrott har nu ökat till 2,4 procent 2016 och särskilt unga kvinnors utsatthet är oroväckande. Detta är inte acceptabelt och åtgärder måste vidtas.

Sexualbrotten tillhör de allvarligaste brotten och frågan har högsta prioritet. Polisen måste prioritera sexualbrott. Brotten måste anmälas och utredas. S/MP-Regeringen vill skärpa sexualbrottslagen och kommer innan årets slut att föreslå en ny sexualbrottslag som bygger på frivillighet. Den nya lagen är väldigt mycket tydligare med vad som är brott och vad som inte är det. Brottsoffermyndigheten kommer att få i uppdrag att ta fram informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet. De som utsätts för sexualbrott måste också få stöd i rättsprocessen. Regeringen kommer att föreslå att målsägandebiträden ska utses tidigare i processen.

Miljöpartiet har länge arbetat för att ändra den nuvarande ordningen och få en samtyckesreglering/ny sexualbrottslag på plats. Krafttag behövs för att komma åt sexualbrotten, inte minst då BRÅ nu åter uppmärksammar att sexualbrotten i Sverige ökar samtidigt som #meetoo-kampanjen sköljer över oss med en enorm intensitet. Vi är därför glada att se att Moderaterna inte har lagt några invändningar mot utredningens huvuddrag.

Det som däremot är iögonfallande är Moderaternas förslag att ge BRÅ i uppdrag att kartlägga sexualbrottslingars etnicitet. Detta är helt oacceptabelt. Det är ett rent ut sagt populistiskt förslag som fiskar i grumliga vatten. Det är en sak att föreslå en undersökning kring orsaker kring ökningen av sexualbrott. Det är en helt annan sak att detaljreglera en sådan undersökning och de forskare som skulle utföra undersökningen genom att kräva registrering av etnicitet.

Detta är inte seriöst, det är ett populistiskt spel för att närma sig Sverigedemokraterna och dess väljare. Ett förslag som skulle politisera forskningen. Rapporter av detta pseudovetenskapliga slag kan endast användas för att understödja fördomar som funnits där från början och kringskär den akademiska forskningsfriheten.

SD annonserade i onsdags att partiet kommer att väcka ett utskottsinitiativ i justitieutskottet för att BRÅ ska sammanställa en ny rapport om gärningsmän och brottsoffers ursprung vid sexualbrott. SD har tidigare drivit liknande förslag som inte fått stöd från andra partier.

I denna kontext är det svårt att inte se Moderaternas förslag som ett rent strategiskt utspel och en positionering av partiet inför nästa års val. Inte minst eftersom BRÅ inte har efterfrågat att göra en ny rapport likt den som publicerades 2005.

Att använda sig av populistiska förslag, spä på fördomar, göda nättroll och gå SD till mötes som Moderaterna gjort genom sitt förslag får konsekvensen att fokus hamnar på irrelevanta frågor. Vi ska bygga vår rättspolitik på kunskap och vetenskap. Inte på fördomar och populism. Att definiera de olika sexualbrottslingarna utifrån etnicitet är helt enkelt ett felsteg. Att Moderaternas så kallade kunskapstörst stannar vid etnicitet och medvetet bortser från faktorer som forskningen konstaterat orsakar kriminalitet – så som kön, socioekonomisk utsatthet och utanförskap - är lika sorgligt som samhällsfarligt.

Mats Pertoft, rättspolitisk talesperson (MP), vice ordförande justitieutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev