onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Alla goda krafter måste stå upp mot extremismen

Extremisterna avskyr vårt sätt att leva. Friheten att rösta i allmänna val, friheten ‪till fri åsiktsbildning, friheten att engagera sig i ett parti eller i ett visst religiöst samfund, friheten att driva sitt privata företag, friheten att bilda familj och älska den man vill. De vill förvägra oss de friheter den liberala demokratin erbjuder och som gjort Sverige till ett starkt och framgångsrikt land, skriver Helene Odenjung (L) gruppledare och oppositionskommunalråd i Göteborg.

Publicerad: 20 februari 2018, 04:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HotExtremismRadikaliseringGöteborgTerrorismKommunerPolisen

Rapporten från Göteborgs Stad ”Lägesbilden över radikalisering och våldsbejakande extremism” borde vara en väckarklocka. Det behövs tydliga åtgärder för att försvara den svenska demokratin. Den våldsbejakande extremismen har inte i vårt samhälle att göra.

Göteborg är en av de städer i Europa, som i förhållande till sin folkmängd haft flest medborgare som rekryterats till våldsbejakande extremism.

I enkätundersökningen, som är en del av rapporten, svarar 21 procent av de tillfrågade nyckelpersonerna att de mottagit hot, våld eller trakasserier i sin yrkesroll eller i sitt ideella engagemang. 54 procent uppger att våldsbejakande extremism är ett stort eller delvis stort problem i Göteborg. Dessa siffror är oroväckande höga, helt oacceptabla och måste tas på största allvar.

Det handlar om lärare, rektorer, kommunala tjänstemän och ideella ledare. Personer vars uppgift också är att upprätthålla demokratin och vårt samhälles grundläggande principer. Nio procent svarar att de själva, eller deras arbetsplats, någon gång har hotats av personer från våldsbejakande miljöer. Hela 49 procent av de tillfrågade svarar ”vet ej” på samma fråga. Det är tydligt att det finns ett stort behov av att stödja personal och ideella ledare att polisanmäla hot.

I rapporten framgår också att radikala islamister i sina försök att rekrytera unga göteborgare, delar ut hyllningspropaganda för terrordådet på Drottninggatan som uppmanar fler att göra samma sak. Det är inget annat än avskyvärt.

Rapporten visar även att nazistiska NMR flyttade fram sina positioner under förra året. De hotar, hatar och hetsar mot allmänheten. Genom utdelning av flygblad, demonstrationer och sammandrabbningar med politiska motståndare. I en tid när nazister marscherar på våra gator och torg måste vi markera att vi inte accepterar hot, hat och våld i vår stad. Och det gjorde göteborgarna tydligt i höstas. Det förebyggande arbetet i demokratiska värderingar måste prioriteras.

Framväxandet av våldsbejakande extremism är inte bara en angelägenhet för Göteborgssamhället. Alla måste ta till sig och se tidiga tecken på radikalisering. Allt från en förändrad livsstil, träning, klädsel och aktiviteter på nätet. Religiösa ledare måste ta ett större ansvar, de kan ha en avgörande påverkan på ungdomar som fått en felaktig bild av islam.

Det är ett stort politiskt misslyckande som ligger bakom det faktum att Göteborg är en stad där den våldsbejakande extremismen växer. Den nya rapporten från Göteborgs Stad bekräftar de farhågor vi haft under en lång tid. Parallella samhällen, där hedersförtryck förekommer men bagatelliserats, har vuxit fram och rättsstaten tryckts undan. I Varken Hora eller Kuvads enkätundersökning om hedersförtryck från 2016 bland skolelever i nordöstra Göteborg uppgav 10 procent av de tillfrågade att de sympatiserade med radikal islamism. Den undersökningen bagatelliserades i debatten och vi fick slåss länge för att Göteborg skulle genomföra en egen kartläggning om hedersförtryck. Resultatet från den väntar vi fortfarande på.

Arbetet mot radikalisering, extremism och terrorism kan inte enbart lösas av skärpt lagstiftning. Kommunerna, myndigheter som polisen och Säpo, civilsamhället inklusive de religiösa samfunden måste ta en tydligare roll. Vårt gemensamma mål måste vara att den våldsbejakande extremismen, oavsett om det är högernationalister, våldsvänstern eller radikala islamister ska bekämpas och förebyggas.

Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller var man kommer ifrån och därför måste parallellsamhällen motverkas. Svensk lagstiftning gäller alla i vårt land och rättsstaten måste skydda individen.

Nu är det hög tid att visa beslutsamhet. Vi som står upp för mänskliga fri- och rättigheter måste vara tydliga med att vi inte tänker låta extremisterna vinna. Vi är så många fler. Det är tid för handling – och politiskt ledarskap.

Helene Odenjung, gruppledare och oppositionskommunalråd i Göteborg (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev