lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

3 av 10 utsatta för hot och trakasserier

Publicerad: 29 maj 2019, 01:45

Emma Solander.

Foto: Adam Wrafter

Tre av tio kommunfullmäktigeledamöter har under det senaste året utsatts för hot eller trakasserier. Det visar en enkät som Demoskop gjort för Dagens Samhälle. Värst drabbade är lokalpolitiker från SD och MP.

Ämnen i artikeln:

Hot

Johan Delby

jd@dagenssamhalle.se


Den 15 mars hölls en global klimatstrejk med Greta Thunberg i spetsen. Emma Solander, Miljöpartiets gruppledare i Nynäshamn, undrade i ett inlägg på Facebook om några av kommunens elever skulle delta.

Det ledde till att hon anklagades för att uppmana till skolstrejk. Kommentarerna  i ett lokalt forum på Facebook blev hetsiga. Troligen var det detta som fick en kvinna att skicka hotfulla mess till Emma Solander.

– Hon skrev att hon skulle förstöra för mig som person och företagare.

Det obehag som Emma Solander kände är vardag för många lokalpolitiker. Demoskop har för Dagens Samhälles räkning skickat en enkät till landets samtliga kommunfullmäktigeledamöter. 4 279 har svarat på frågan: ”Har du under det senaste året utsatts för hot eller trakasserier som har koppling till dina politiska förtroendeuppdrag?”

Totalt har 29 procent utsatts för någon eller några av de händelser som tas upp i enkäten. Det handlar bland annat om hot på allmän plats, politiska möten eller i hemmet, fysiskt våld eller skadegörelse.

”Grova förolämpningar via sociala medier” är den vanligaste kränkningen som kommunpolitikerna måltavlor för.

Sverigedemokraternas representanter är enligt enkäten mest utsatta. Hela 47 procent av de SD-märkta som svarat har drabbats av något av det som enkäten tar upp. Här sticker inte minst andelen som fått ta emot förolämpningar på allmän plats ut: 26 procent.

Emilia Orpana, gruppledare för SD i Nynäshamn, blev attackerad på valdagen.

– Vi stod utanför en vallokal och delade ut valsedlar. Två killar kände sig provocerade av att det stod Sverigedemokraterna på min tröja, berättar hon.

En av de unga männen kallade Emilia Orpana och hennes partikamrat för rasister och hotade att döda dem.

– Han ställde sig framför mig och började vifta med armarna mot valsedlarna som jag höll i.

Emilia Orpana, som vid tillfället var gravid, blev rädd. Valarbetare från andra partier gick emellan, vilket till en början gjorde mannen ännu mer upprörd. Men Emilia Orpana klarade sig utan fysiska skador. Saken polisanmäldes, utredningen lades dock snabbt ned.

Den hårda tonen i rikspolitiken ser Emilia Orpana som ett av skälen till SD:s politiker är extra utsatta.

– De andra partierna har ett väldigt otrevligt och hatiskt bemötande av vårt parti. Det börjar på riksnivå och sipprar ner både till kommunpolitiken och medborgarnivån.

När Emma Solander utsattes för hårda ord på Facebook och hotfulla mess reagerade hon direkt.

– Jag kände att utifrån min etik och moral måste jag stå upp mot det här.

Hon vände sig till kommunens säkerhetsavdelning och fick bra hjälp. Säkerhetsavdelningen tog också kontakt med polisen.

Dessutom hörde hon av sig till samtliga partiers gruppledare för att få en diskussion om hur kommunens politiker beter sig mot varandra. Emma Solander anser att ett par lokalpolitiker starkt bidrog till att piska upp stämningen mot henne. Hon tycker dock inte att hon fått något gensvar från de andra partierna.

Hur tänker du om framtiden, är det värt att utstå hot och hårda ord för ditt politiska engagemang?

– Nej, det är ju inte det. Det finns dagar när jag tappar sugen. Det känns jättetråkigt att man som en vanlig person, som har jobb och annat vid sidan om och försöker räcka till, ska bli attackerad för att man vill arbeta för att göra saker bättre.

Men än så länge orkar hon fortsätta. Hon har tagit på sig ett uppdrag i en liten förening och känner ett ansvar.

– Men jag tänker köra med helt öppna kort om jag utsätts för något. Får jag något mer hot går jag till polisen med en gång. Jag uppmanar också andra att agera och inte tystas ned.

Meeri Wasberg (S) är en erfaren och luttrad politiker. Hon har bland annat suttit i riksdagen och är sedan 2014 kommunstyrelsens ordförande i Haninge. För ett par år sedan utsattes hon för ett dödshot kopplat till arbetet med att hitta bostäder till nyanlända. Hon har trots det fortsatt i sitt uppdrag enligt principen ”om inte jag orkar, vem ska då göra det?” Och hon säger att det varit lite lugnare de senaste åren.

– Men det som skett på senare tid är att det finns fler som har en allmänt tråkig vuxenmobbarattityd. Det handlar inte bara om att man ogillar politiska beslut, utan man går ned på personnivå och kommenterar utseende och intelligenskvot.

– Det är inte riktigt hot det handlar om, men när det har så stor omfattning kan det trigga andra att gå från ord till handling. Den där tonen bidrar till att avhumanisera oss politiker.

Meeri Wasberg har varit med länge och har lärt sig att hantera det som kommer med uppdraget. Däremot är hon fundersam när det gäller nyrekryteringen av politiker.

– En vän sa att när man är politiker så förväntas man vara lite av en pansargås – det ska inte bara rinna av en, det ska studsa av.

– Men om förtroendevalda tvingas bli pansargäss kan man fråga sig vilka som vill vara förtroendevalda i morgon, och om de kommer att vara de som vi vill ha.

Enligt Brottsförebyggande rådet utsattes 25 procent av landets alla förtroendevalda för hot, våld och trakasserier under 2016. Fyra år tidigare, 2012, var andelen en femtedel.

När Dagens Samhälle för två år sedan i enkät frågade landets kommunstyrelseordförande om hot, våld och trakasserier svarade hela 56 procent att det varit utsatta. Bland kvinnorna var andelen hela 66 procent.

Att andelen drabbade är högre i årets enkät än i den från Brå 2016 kan möjligen förklaras av att hot och hat brukar öka under valår. Ett annat skäl kan vara att fullmäktigeledamöter som också sitter i kommunstyrelsen, det vill säga är mer profilerade, är överrepresenterade.

Enkät till alla fullmäktigeledamöter

Samtliga 12 700 kommunfullmäktigeledamöter har fått enkäten som Demoskop gjort för Dagens Samhälle. 4279 har svarat. Det motsvarar 34 procent. Det är en relativt låg svarsfrekvens, men Demoskops analys visar att bortfallet inte är systematiskt på ett sätt som skulle snedvrida resultatet, utan att resultatet speglar kommunpolitikerna som helhet. Resultatet ligger också väl i linje med andra undersökningar.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev