Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Visionär skärpa saknas i digitaliseringsförslag

Digitaliseringskommissionens betänkande lämnar mycket i övrigt att önska. Digitaliseringen genomsyrar hela samhället, vilket bland annat innebär att näringslivet behöver kompetens för att digitalisera företagens produkter och tjänster, vilket sker i rask takt i våra konkurrentländer.

Publicerad: 3 mars 2016, 09:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige behöver en digitaliseringsminister med samordningsansvar, inte bara ”mjuka former av styrning för att främja digitaliseringen”.


Ämnen i artikeln:

InternetSäkerhet

Digitaliseringskommissionen har just sänt sitt betänkande (SOU 2015:91) på remiss.

Swedsoft, som är en ideell förening som samlar svensk mjukvara, anser att flera av dess förslag är bra, men att de saknar den visionära skärpa som krävs för att Sverige ska inta en internationellt ledande position i den pågående samhällsrevolution som digitaliseringen innebär.

Vi anser följande om kommissionens förslag:

1. Statligt engagemang för att främja digitalisering. Regeringen behöver en digitaliseringsminister med samordningsansvar, inte bara ”mjuka former av styrning för att främja digitaliseringen”.

Den föreslagna revisionen av SCB:s uppdrag är absolut nödvändig då nuvarande statistik inte fångar vad som är ”IT-sektorn” när alla branscher och verksamheter omfattar IT-verksamheter.

2. Regelverk som fungerar för den digitala omställningen. Här lyfts arbets- och konsumenträttsliga frågor fram, liksom vård och omsorg. Dock nämns inte med ett ord de upphovsrättsliga frågorna, där rättsläget är oklart och omodernt med ett lapptäcke av specialregler.

Vi betalar till exempel fortfarande ”kassettskatt” på mobiltelefoner eftersom de kan lagra musik.

3. Kompetens för det digitala samhället. Kommissionens förslag att skapa och sprida kompetens om digitalisering räcker inte. ”Skräddarsydda IT-utbildningar på högskolenivå” finns redan, men digitaliseringen behöver genomsyra alla utbildningar, från teologi till teknologi, från förskola till högskola.

Näringslivet behöver kompetens för att digitalisera företagens produkter och tjänster, vilket sker i rask takt i våra konkurrentländer.

4. Infrastruktur för att främja digitaliseringen. Digital myndighetskommunikation bidrar till effektivisering och bättre miljö. Dock är det viktigt att infrastrukturen görs öppen, flexibel och framtidssäker, annars riskerar initiativet att bli ytterligare ett i raden av misslyckade IT-projekt som läggs till polisens PUST och sjukvårdens journalsystem.

5. Datadriven innovation för tillväxt och välfärd. Att ”data är den nya oljan” har vi sett i framgångsrika företag på den amerikanska västkusten. Det som är svensk industris – och välfärds – grundbult är dock att bygga och driva mjukvaruintensiva system av system. Därför behövs också satsningar på systembyggande innovation för tillväxt och välfärd.

6. Säkerhet och integritet i en digital tid. Här pågår andra utredningar, och dessa måste integreras med digitaliseringskommissionens förslag, för att säkerställa bra helhetslösningar.

Dessutom måste digitaliseringen påverka samhällets styrning:

7. Agilare samhällsfunktioner. Digitaliseringen och den snabba utveckling den medför gör att vi behöver hitta sätt att bygga in kontinuerlig förnyelse och lärande i till exempel skola och vård i stället för att förlita oss på fleråriga utredningar och enstaka intermittenta lyft och kampanjer.

Med en helhetssyn på digitaliseringen, och ett fokus som tydligt visar att digitaliseringen genomsyrar hela samhället, menar vi att frågorna hamnar i rätt perspektiv.

Då kanske kvinnor inte behöver lockas till IT-utbildningar med diskriminerande förslag om efterskänkta studiemedel, utan väljer att arbeta med digitaliseringen för att det är intressant, relevant, ja faktiskt vår framtid.

För Swedsoft

Stefan Andersson, Saab AB och ordf Swedsoft

Rikard Andersson, Ericsson

Per Runeson, Lunds Tekniska Högskola

Tor Ericson, ÅF

Niklas Lindhardt, CaptureInnovation AB

Jonas Wallberg, Teknikföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

InternetSäkerhet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev