Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Viktigt med högre utbildning i hela landet”

När vi nu bygger ut den högre utbildningen är det viktigt att platserna tillfaller hela landet och inte bara de stora städerna, svarar Helene Hellmark Knutsson på ett öppet brev från fyra C-landstingspolitiker som oroar sig för att en läkarutbildning läggs ned.

Publicerad: 22 juni 2015, 11:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Helene Hellmark Knutsson (S) svarar oroliga C-politiker om nedläggningshotad läkarutbildning.


Ämnen i artikeln:

RegionalpolitikLäkare

REPLIK på öppet brev från Anna-Stina Nordmark-Nilsson (C) mfl ”Nedlagd läkarutbildning vore förödande”.

Det är viktigt att vi har högre utbildning och forskning av hög kvalitet i hela landet, inte minst för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande. Regeringens hälso- och sjukvårdspolitik syftar till att alla ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Tillgången till välutbildad personal, däribland läkare, är väsentlig för att fortsätta utvecklingen mot detta mål.

Jag tror att avsändarna till det öppna brevet delar regeringens uppfattning i dessa frågor. Tyvärr trodde den förra borgerliga regeringen att man kunde koncentrera den högre utbildningen till ett fåtal av landets större universitet.

Regeringen för en kontinuerlig dialog med våra lärosäten om hur vi säkerställer kompetensförsörjningen i hela landet, vilket självfallet inkluderar även de nordliga länen. Men det är viktigt att komma ihåg att utformning och genomförande av utbildningen i huvudsak är en fråga för landets universitet och högskolor.

Sedan är det vid planering av utbildningsutbudet viktigt att universitet och högskolor tar del av analyser som gäller det framtida behovet på arbetsmarknaden. För stora delar av utbudet behöver sådana analyser grundas på bedömningar om arbetsmarknaden på såväl regional som nationell nivå.

Regeringen presenterar i vårändringsbudgeten för 2015 en utbyggnad av antalet utbildningsplatser i högskolan. Utbyggnaden består till viss del av riktade utökningar av vissa utbildningar, bland annat sjuksköterske- och barnmorskeutbildningen.

Satsningen innebär att universitet och högskolor till viss del också tilldelas medel som inte riktas till specifika utbildningar för att på så sätt möjliggöra för lärosätena att själva dimensionera efter studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Utbyggnaden motsvarar den som regeringen föreslog och beräknade i budgetpropositionen för 2015. Regeringen anser att den del av ökningen som inte särskilt riktas till vissa utbildningar möjliggör för lärosäten att även bygga ut andra utbildningar där behovet är stort.

Vid mitt lärosätesbesök vid Umeå universitet under våren redovisade universitet just arbetet med den regionaliserade läkarutbildningen och det positiva utfall som den har haft. Regeringen ser också positivt på samarbetet mellan Umeå universitet och landstingen i den norra sjukvårdsregionen.

Detta är ett av många exempel som visar på vikten av att det finns högre utbildning i hela Sverige och att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kan göras på olika orter runt om i landet. Detta måste vi säkerställa. Därför är det viktigt när vi nu bygger ut den högre utbildningen att platserna tillfaller hela landet och inte bara de stora städerna.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RegionalpolitikLäkare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev