fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Vi tänkte rätt men gjorde fel när vi byggde NKS

Idag vet vi att det var rätt beslut att utifrån förändrade vårdbehov bygga Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Men sättet det har gjorts på gör att skattebetalarna har tagit en alltför stor ekonomisk risk. Alla partier och ledamöter som deltog i beslutet har därför anledning till att idka självkritik, konstaterar Irene Svenonius (M), Kjell Jansson (M) och Joakim Larsson (M).

Publicerad: 23 februari 2018, 13:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Regionernas ekonomiTurerna kring NKSOPSNya KarolinskaSLLModeraternaSocialdemokraterna

När Socialdemokraterna gör utspel om statliga granskningar av enskilda landsting som styrs av Alliansen är det värt att gå tillbaka till fakta. För 15 år sedan bestämde ett enigt landstingsfullmäktige i Stockholm att det var för dyrt att renovera Karolinska sjukhuset i Solna och beslöt istället att bygga ett nytt sjukhus. De som var med och fattade beslutet då har, tvärtemot vad som ibland är mediebilden, anledning att känna stolthet över det beslut de fattade.

Visionen som låg till grund för det nya sjukhuset är densamma idag som när det ursprungliga beslutet fattades: att skapa nya och bättre möjligheter för den medicinska professionen och akademin att skapa nya behandlingar för att bota sjukdomar som idag är dödliga och att varje dag hjälpa svårt sjuka och allvarligt skadade. Sjukhuset byggdes för att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till världsledande sjukvård som vi annars måste åka utomlands för att kunna få.

Idag vet vi att det var rätt att bygga nytt utifrån förändrade vårdbehov. Men sättet det har gjorts på gör att skattebetalarna har tagit en alltför stor ekonomisk risk.

När beslutet om ett nytt sjukhus i Solna fattades valdes en modell med så kallad Offentlig Privat Samverkan (OPS). Det primära skälet var att dra nytta av externa leverantörers intresse och förmåga att bidra med bättre lösningar. Ambitionen var rätt, men landstinget borde ha gjort om upphandlingen när det bara kom in ett anbud.

Men när beslutet fattades att ge uppdraget till Skanska i tilldelningsbeslutet i juni 2010 var det ett enigt landstingsfullmäktige – från 43 socialdemokrater, inklusive Erika Ullberg (S) som fortfarande är aktiv i landstingspolitiken, till 55 i vårt parti Moderaterna. Alla partier och ledamöter som deltog i beslutet har anledning till att idka självkritik.

Konkurrens ska säkra kvalitet till lägsta möjliga pris. Utan konkurrerande anbud kommer vi aldrig veta om det vi köpt är rätt och till bästa möjliga pris. Alla partier som deltog i beslutet att bygga Nya Karolinska behöver ta ansvar för detta. Vi moderater har gjort det. Vi valde exempelvis förra året att förstärka vårt lag med mer förhandlingskompetens och erfarenhet av omfattande effektiviseringsarbete.

Efter nystarten i januari 2017 med byte av finanslandstingsråd har en omförhandling av OPS-avtalet med Skanska inletts med syftet att sänka kostnaderna för att värna skattebetalarna. När landstinget skriver bokslut för 2017 är det med resultatet 2,1 miljarder kronor vilket ger välbehövliga skyddsvallar för sämre tider. Kontrasten till landsting där Socialdemokraterna styr är slående. De landsting med ekonomiska underskott år efter år och växande vårdköer är alla styrda av Socialdemokraterna.

Stockholmslandstinget bygger ut sjukvården, har landets kortaste vårdköer. Stockholms läns landsting är också ensam i landet om att ha redovisat ekonomiskt överskott i tolv år.

För Moderaterna finns det många lärdomar att dra av bygget av Nya Karolinska sjukhuset. Det handlar i grunden om att stora projekt med skattebetalarnas pengar ska ske med stor försiktighet och mindre äventyrslust. Men den viktiga valfrågan om sjukvården handlar ytterst om vem som har en politik som gör att människor slipper stå i vårdkö, som klarar de ekonomiska utmaningarna och som låter människor själva få inflytande över sin sjukvård.

Det är bra att Socialdemokraterna föreslår att NKS granskas, men det är uppseendeväckande att de vill genomföra en statlig utredning, utan att verka känna till att en sådan redan genomförs externt och oberoende av Stockholms universitet. Socialdemokraterna reserverade sig dessutom mot beslutet att låta den oberoende myndigheten Stockholms Universitet genomföra granskningen och förordade istället att nya konsulter i form av revisionsbyråer skulle sköta granskningen.

Nu när valåret inleds sätts den ton som kommer prägla valrörelsen. Stora delar av socialdemokratin i Stockholms län klarar av att föra politisk debatt utan personpåhopp, men sättet ledaren Erika Ullberg (S) för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting för debatten riskerar att riva ned staketet för det vuxna samtalet i valrörelsen. Här behöver Socialdemokraterna ta ansvar.

Irene Svenonius, finanslandstingsråd (M), Stockholms läns landsting

Kjell Jansson, förbundsordförande, Moderaterna i Stockholms län

Joakim Larsson, förbundsordförande, Moderaterna i Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev