Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Vi ska skapa Sveriges bästa hbtq-kommun

Vi vill ha ett samhälle där alla känner sig lika välkomna oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Den norm som styr i dag leder till en oacceptabel diskriminering och uteslutning av människor som inte kan identifiera sig i den. Därför ska vi göra Lund till Sveriges bästa kommun för hbtq-personer, skriver företrädare för (MP), (M) och (S).

Publicerad: 17 september 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

JämställdhetKompetensutvecklingHBTQ

Under de senaste åren har sexuella rättigheter stärkts i Sverige, samtidigt som vi ser ett oroväckande bakslag i Ryssland och Litauen som även medialt uppmärksammats under sommaren. I Sverige ser vi en positiv utveckling inom många områden. I dag kan exempelvis samkönade par ingå äktenskap, ha rätt till att adoptera barn och hbtq-ungdomar vågar tidigt öppna sig för sin omgivning om sin sexuella läggning och/eller könsuttryck. Situationen är bra men vi ska inte ta den för given när utvecklingen går tillbaka i många andra länder.

Vi är nöjda men vet samtidigt att det finns mycket kvar att göra. Lunds kommun behöver öka kunskapen och därigenom genomföra inkluderande åtgärder för utsatta grupper. Kommunens verksamhet påverkar alla människors vardag, och därför bör kommunens personal ha en hög kompetens även i hbtq-frågor. Resultatet blir att många människors liv förbättras. Det är viktigt att alla anställda som möter människor har ett normkritiskt förhållningssätt.

Det finns aktuella rapporter som visar på att hbtq-ungdomar upplever osynliggörande, öppen diskriminering och kränkningar. De utsätts för mobbning, hot om våld och våld i såväl skolmiljö som utanför. Detta påverkar deras hälsa negativt. Hälsan kan förbättras när vi ser kritiskt på de normer som genomsyrar samhället och bidrar till diskriminering. Det innebär att granska normer som gör att vissa människor anses som vanliga och andra som avvikare.

Skolan har en avgörande roll genom att påverka barn och ungdomars attityder och ge dem en allsidig sexualundervisning. Fritidsgårdarnas personal har möjlighet att upptäcka både diskriminering och utsatthet och har en nyckelroll. Omvårdnads- och äldreomsorgspersonal behöver hbtq-kompetens vid arbete hemma hos människor som inte passar i den heterosexuella normen.

Även socialtjänstens arbete med individärenden underlättas om de har en bred kunskap om alla sorters familjer. Kommunen har också anställda som är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Av rädsla för fördomar avstår många att gå ut öppet och berätta om sin livssituation. Det kan vara av osäkerhet inför hur de egna arbetskamraterna skulle reagera, men också av rädsla för brukarnas och deras anhörigas reaktioner.

Vi ser ett starkt och nödvändigt behov av att anställda inom kommunen som möter människor som exempelvis är deras elever eller klienter, såsom lärare, socialsekreterare, personal inom barn- och äldreomsorg, flyktinghandläggare med flera, ges utbildning om hbtq-personers situation. Även chefer och personalansvariga samt politiker bör utbildas i dessa frågor.

Sexuella rättigheter ska inte styras av blockpolitik. Därför startar vi ett tvärpolitiskt hbtq-nätverk i Lunds kommunfullmäktige. Vi tror att vi som öppna hbtq-personer men även folkvalda till Lunds kommunfullmäktige kan vara förebilder och driva igenom viktiga reformer över partigränserna.

Petter Forkstam, ledamot (MP) kommunfullmäktige Lund

Edith Escobar, ersättare (M) kommunfullmäktige Lund

Preben Widerberg, ersättare (S) kommunfullmäktige Lund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev