Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Vi prioriterar arbetet med att stoppa falska identiteter”

Peter Santesson skriver i en krönika i Dagens samhälle att myndigheterna hanterar folkbokföringen lättsinnigt. Skatteverket tar inte lättsinnigt på folkbokföringsuppgiften, som är oerhört viktig för hela samhället.

Publicerad: 26 april 2017, 11:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkatteverketFusk med folkbokföringen

Replik. De allra flesta folkbokföringsuppgifter är korrekta, kanske vi ska börja med att konstatera, även om fokus nu inte är de korrekta utan de felaktiga uppgifterna. Det ställs höga krav när man folkbokförs i Sverige och Skatteverket har en omfattande kontroll av olika typer av identitetshandlingar.

Med detta sagt vill vi också lyfta fram att det ibland är mycket svårt att fastställa rätt identitet, framför allt på människor som kommer från länder där det är krig eller där folkbokföringssystemet inte är lika väl utvecklat som i Sverige och där myndigheterna fungerar helt annorlunda. Vissa länder och vissa personer saknar identitetshandlingar som styrker identiteten. Om de får uppehållstillstånd ska de ändå folkbokföras i Sverige. Då måste vi använda de handlingar som finns.

Ibland är det uppenbart att till exempel åldern på en person inte stämmer. Vi utreder då och försöker rätta uppgiften. Men kan vi inte styrka den korrekta åldern så är det med dagens regler inte möjligt att ersätta en felaktig uppgift med en godtycklig sådan, även om den verkar rimligare. Vi har i ärenden där personer haft en orimligt hög ålder haft kontakt med andra myndigheter så som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och vi samarbetar också med Migrationsverket i dessa frågor. Ålderskontroller går att göra, med diskuterad tillförlitlighet, men inte på personer som är äldre än 18 år.
 
Samordningsnummer
diskuteras också just nu. Samordningsnumren infördes år 2000 och är en beteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna hantera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. Skatteverket tilldelar samordningsnummer efter begäran. Samtliga statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära samordningsnummer. Man kan inte själv ansöka om ett samordningsnummer. Skatteverkets mål är en person ett nummer oavsett om det är ett personnummer eller ett samordningsnummer

Viktigt att veta är att ett samordningsnummer inte ger rätt till några förmåner i Sverige utom för EU-medborgare som i vissa fall får ta med sig rättigheter från hemlandet under tiden de vistas i Sverige. Samordningsnumret används exempelvis för att deklarera och betala skatter.

Om en person som har samordningsnummer senare blir folkbokförd görs kontroller för att rätt samordningsnummer ska kopplas till rätt personnummer så att inte ett uttjänt samordningsnummer ligger kvar och skvalpar i systemen. Skatteverket prioriterar arbetet för att stoppa falska identiteter, handel med identiteter och falska handlingar samt felaktiga samordningsnummer. Men det är ett mycket komplicerat arbete. Vi samarbetar med andra myndigheter och i de fall identiteten på en person inte är styrkt informeras andra myndigheter om detta.

Vi har lämnat flera förslag till lagändringar som skulle underlätta våra kontroller. Vi tror att en del av frågorna kommer att tas upp i den utredning som regeringen tillsatt, ”Organiserad och systematisk ekonomiskt brottslighet mot välfärden”. Slutsatser presenteras i början av maj.

Nedan är några av de förslag som Skatteverket lämnat in för att förbättra hanteringen av samordningsnummer och falska identiteter:

•    År 2010 lämnade Skatteverket en hemställan till regeringen om att få direktåtkomst till Migrationsverkets register.

•    År 2014 föreslog vi författningsändringar där vi påpekade att vi ser ett visst missbruk av samordningsnummer.

•    Förra året lämnade Skatteverket förslag om vissa författningsändringar kopplade till hanteringen av samordningsnummer.

Skatteverket tar folkbokföringsuppgiften på stort allvar. Vi utför omfattande kontroller. De görs av högt kvalificerade handläggare, ofta med internationella kontakter. Vi utvärderar och föreslår förbättringar av systemet när vi ser behov av detta. Ändå är det inte felfritt. Uppgiften är i vissa fall komplex och svår, men det innebär inte att den hanteras lättsinnigt.

Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare inom folkbokföring, Skatteverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev