Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Vi måste öka vårt fokus på sexköparna”

Sexköp är inte ett misstag eller en personlig inställningsfråga - det är ett brott. Arbetet mot prostitution och människohandel är en viktig uppgift för en feministisk regering samt en självklar del av det svenska välfärdsbygget och den svenska modellen.

Publicerad: 12 oktober 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Från en situation där samhället främst har tagit hand om konsekvenserna av mäns våld vill regeringen nu, enligt ministern, fokusera på förebyggande åtgärder.

Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT


Ämnen i artikeln:

Länsstyrelsen

I morgon hålls en nationell heldagskonferens mot prostitution och människohandel med fokus på efterfrågan. Jag kommer att närvara. För arrangemanget står Länsstyrelsen i Stockholm, som har regeringens nationella uppdrag att aktivt motverka sexköp.

Sverige var det första land i världen som införde ett förbud mot köp av sexuella tjänster, något vi är stolta över.

Nu kommer signaler om att polisen upptäcker fler yngre köpare. Det är tydligt att mer kunskap och information om den svenska sexköpslagen behövs, också till nyanlända. Därför genomför Länsstyrelsen en kampanj mot sexköp och sexhandeln i Sverige i syfte att påverka attityder och verka förebyggande.

Självklart ska det aldrig gå att köpa en annan människa eller bedriva handel med kroppar. Prostitution innebär exploatering av människor och befäster en social över- och underordning som är skadlig för den enskilda men även för samhället i stort. Vi vet att det är framför allt är kvinnor och flickor som köps och säljs och att det är män som köper. Alla som utnyttjas är offer oavsett könstillhörighet.

Det var i januari 1999 som det blev det kriminellt att köpa sex men inte att sälja. Vitsen med konstruktionen av lagen var fokus på efterfrågan. Nu är det dags att tydligare börja tala om efterfrågan och sätta ljuset på dem som köper.

Länsstyrelsens arbete riktas mot att sprida kunskap om sexköp i hela landet. Arbetet kommer också att innebära att utveckla det regionala stödet riktat mot sexköpare som idag finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Regeringen kommer inom kort även fatta beslut om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, i strategin prioriteras förebyggande arbete och innehåller även arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Från en situation där samhället främst har tagit hand om konsekvenserna av mäns våld, vill regeringen nu fokusera på förebyggande åtgärder.  För att åstadkomma detta krävs en uppgörelse med manlighetsnormer som rättfärdigar våld men även ett större engagemang och ansvar från pojkar och män än tidigare.

Handel med människor bedrivs allt mer över länders gränser, därför har regeringen inrättat en ambassadörstjänst för arbetet mot människohandel. Det är en viktig politisk signal till världssamfundet att Sverige trappar upp sina insatser mot exploatering av kvinnor och barn och fattiga och desperata människor runt om i världen. Pågående krig och konflikter, och den migration som följer, har förvärrat situationen för många kvinnor, flickor och pojkar som löper risk att utnyttjas och fara illa.

Ambassadören ska förstärka Sveriges internationella profil som en framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna. Samtidigt kan tjänsten bli ett viktigt instrument för konkreta insatser för att höja effektiviteten för de internationella ansträngningarna och samarbetet.

Utredningen Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, har lämnat sitt förslag och regeringen ska efter remiss ta ställning till förslagen.

Regeringen kommer aldrig att ge upp kampen mot prostitution och människohandel!

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Länsstyrelsen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev