Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Vi kan göra flyktingar till återuppbyggare

Om vi skapar en meningsfullhet och konstruktivitet i flyktingmottagandet, utöver det självklara att erbjuda skydd för lidande människor, stärker det Sveriges självbild. Samtidigt saneras den farligt växande dolda rasismen.

Publicerad: 11 april 2013, 09:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


För 10 år sedan började mitt engagemang bland flyktingar och invandrare. Tillsammans har vi brottats genom traumatiska upplevelser, myndigheter, kulturkrockar och sociala koder, till språkinlärning och jobbskapande. Dessa erfarenheter har gett mig ett meningsfullare liv och tacksamhet över hur bra vi har det i Sverige.

Jag har sett hur den utlandsföddes framtid avgörs framför allt av personens egen drivkraft, vilka nätverk han eller hon hamnar i, vilket land och kultur man kommer ifrån samt utbildningsnivå och livserfarenhet. Men avgörande är också hur vi i Sverige tar emot från första minut. Senaste årens strävan att lämna omhändertagande-tycka-synd-om-mottagandet till: ”Vilka initiativ kan du själv ta för att bygga ditt liv i ditt nya land” med fokus på arbetslinjen, är i grunden ett respektfullt bemötande och absolut nödvändigt om vi inte vill passivisera människor i långvarigt utanförskap och bidragsberoende.

En vision inom mig har vuxit fram. I den ser jag hur Sverige mer kraftfullt kliver fram. Proaktivt, utmanande och konstruktivt i sin flyktingmottagning. Vad skulle hända om vi mötte en nyanländ från krisdrabbat land med: ”Vi förstår vad du gått igenom för att lämna ditt hem och komma hit. Skulle du vara villig, med Sverige i ryggen, att resa tillbaka, inte nödvändigtvis för att stanna där, men för att bidra till återuppbyggnad av ditt land? I så fall vill vi backa upp dig, ge verktyg, utbildning och utrustning. Vi vill ge dig det bästa av Sverige: Mänskliga rättigheter, demokrati, värdig människosyn, jämställdhet, yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet, föreningsengagemang, pedagogik, välfärdssystem och allt annat som byggt vårt land till ett av världens bäst fungerande.”

Detta skulle – om vi arbetar strukturerat, metodiskt i respekt och samverkan med den enskilde – leda till att utrusta återuppbyggare, fredsmäklare och demokratiambassadörer. Som redan är experter på sin kultur, sitt språk, samtidigt som man fått del av det nya landets modell. På så sätt blir dessa de bästa att bygga upp sina länder långsiktigt. Vi kan se flera goda exempel på detta. I förlängningen kunde dessa bli utvecklare och värderingsbärare av ett kraftfullt, positivt mottagande och integrationsarbete i vårt eget land.

Om vi ger medborgarna i Sverige denna meningsfullhet och konstruktivitet i flyktingmottagandet, utöver det självklara att erbjuda skydd för lidande människor, skulle det stärka Sveriges självbild. Men också sanera den farligt växande dolda rasismen. Redan i skolan skulle vi låta barnen fokusera på samhällsansvar både inom och utanför Sverige, och på så sätt träna en ny generation med helhetssyn och ansvar för sina medmänniskor.

Jag är personligen engagerad i en biståndsorganisation, som arbetar med de mest fattiga och utsatta i ett tiotal länder. Vår grundläggande arbetsmetod är att förändringsarbetet ska bygga på landets egen befolkning, medan utländska volontärer har en stödjande och utbildande funktion. Denna ”hjälp till självhjälp” har under drygt 20 års tid varit den mest framgångsrika metoden, för att i grunden förändra svåra levnadsförhållanden och långsiktigt bygga upp landet underifrån.

I min vision om flyktingmottagandet ser jag vidare hur vi skapar incitament för ett växande volontärarbete genom biståndsorganisationer, invandrarföreningar, skolor, universitet, kyrkor och företag med flera. Tänk att få ge möjlighet för varje ungdom, ja varje medborgare i vårt land att någon gång åka ut som volontär. Varför inte erbjuda ett sådant program till arbetslösa? Effekten skulle ge en sundare, mer meningsfull livssyn med vetskap om att jag betyder något för världen. Då skulle Sverige på allvar kunna leda Mission Possible!

Susanne Lindholm, kristdemokraterna Örebro

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev