fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Vi har inte råd att förlora ungas kompetens

Det är dags att fler vuxna aktivt tar ställning för öppenhet och ett inkluderande samhälle. Låt årets viktigaste samtal handla om innanförskap!

Publicerad: 27 maj 2014, 11:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UngdomsarbetslöshetArbetsmarknadUngdomar

När vi vaknar upp till ett valresultat som talar för ett mer slutet Europa, läser om ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och tänker på alla de ungdomar som vi möter som vittnar om ensamhet och känslor av utsatthet, då blir vi på Mentor oroliga.

Vi ser ett exkluderande samhälle växa fram, ett samhälle där allt fler ungdomar riskerar att hamna utanför, där inte alla kan, eller får, vara med och bidra. Det är dags för fler, både privatpersoner och företag, att bjuda in och ta ställning för ett inkluderande samhälle.

Om några veckor lämnar ca 100 000 niondeklassare grundskolan. Fler än var tionde av dem kommer inte att ha fullständiga betyg, vilket innebär begränsade möjligheter till vidare utbildning. Bristande grundskolebetyg är en betydande riskfaktor när det gäller att hamna i utanförskap, avseende allt från ohälsa, våld och missbruk till möjligheter på arbetsmarknaden.

En orsak till detta är att många ungdomar saknar ett engagerat nätverk av vuxna omkring sig. De har ingen att göra läxorna med och ingen som tipsar dem till första sommarjobbet, eller berättar om vilka jobb och framtidsmöjligheter utbildning kan leda till. Det här kan tyckas vara småsaker, men vi vet att det har stora effekter på studiemotivationen och därmed skolresultat.

Att sakna grundskolebetyg är för många första steget till en ungdomstid där man blir exkluderad och helt enkelt bortvald, när det gäller t ex sommarjobb, första anställningen eller praktik. Vi vet att ungdomar i utanförskap oftare har en negativ självbild, sämre självkänsla och mindre framtidstro, än sina jämnåriga kamrater. Det här sammantaget leder till en ökad risk att hamna i ett destruktivt livsmönster, där både våld och droger ingår och där den psykiska ohälsan frodas.

Vi får inte glömma att dagens ungdomar är framtidens vuxna som ska vara med och bygga det samhälle vi vill ha. Vi har helt enkelt inte råd att förlora all denna kompetens, varken mänskligt eller ekonomiskt.

Vi tror att ett inkluderande samhälle inte bara är möjligt, det är absolut nödvändigt för att Sverige ska fortsätta vara en kunskapsnation med stark konkurrenskraft.

Med rätt stöd från skola och vuxenvärlden får fler ungdomar chansen att växa, utvecklas och vara med och bidra. Priset för att inte prioritera det är hög, både för individen och för samhället.

Vi vill därför uppmana både företagare och privatpersoner att engagera sig för Sveriges ungdomar, att dela med sig av tid och nätverk och bjuda in till innanförskap.

Företag kan engagera sig i ungdomar i lokalsamhället, genom egna eller lokala initiativ, eller genom att samarbeta med Mentor Sverige.

De flesta vuxna över 20 kan engagera sig för en ungdom, antingen genom våra mentorprogram, eller genom att lägga lite extra tid på ungdomar i sin närhet.

Skolan måste bli ännu bättre på att fånga upp ungdomar som riskerar att inte nå kunskapsmålen.

Skolhälsovården måste rustas upp, så att de ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa får stöd tidigt. Vi vet att tidiga insatser ger resultat.

Om vi alla tar ett steg fram och bidrar till ett inkluderande samhälle får vi ett samhälle där alla får växa, utvecklas och bidra.

Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev