Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Vi bygger norra Europas första UNESCO-center i Botkyrka

Den genomsnittlige Botkyrkabon är inte en etniskt svensk, heterosexuell äldre man som är medlem i Svenska Kyrkan. Botkyrka är Sveriges mest internationella kommun. Det är därför vi vill skapa norra Europas första UNESCO-center, med brett partnerskap och nationell bäring, skriver (S) och (M).

Publicerad: 12 november 2012, 05:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Botkyrka är Sveriges mest internationella kommun. Mer än halva befolkningen (54 procent) har rötter i en annan del av världen, som antingen är födda utomlands eller har föräldrar som båda är födda i ett annat land. Utöver dessa finns många medborgare med en utlandsfödd förälder. I Botkyrka bor människor från 160 av världens 193 länder och det talas 100-talet språk. Trots att vi lever allt längre har vi dessutom en mycket ung befolkning, snittåldern är blott 37 år, hela 21 500 av kommunens 86 000 är 0-18 år. Det är i sammanhanget också lämpligt att poängtera att hälften av medborgarna är kvinnor.

Botkyrka är ingen isolerad ö, avskärmad och helt oberoende av sin omvärld. Tvärtom - i den alltmer globaliserade världen blir vi mer och mer beroende av vad som händer i andra länder, hur ekonomin i olika delar av världen utvecklar sig, inte minst i Europa där många länder nu har det mycket svårt ekonomiskt. Självklart påverkar det Sverige och självklart påverkar det kommunerna.

Den globala migrationen ökar också, vilket innebär att människor söker sig till nya platser i hopp om en bättre framtid för sig själva och sina barn. Det är en fullkomligt naturlig, mänsklig, drivkraft. Sverige har i alla tider varit en plats till vilken människor vandrat och det har tjänat Sverige väl. Historien har visat att länder gynnas som varit öppna mot omvärlden, välkomnat människor, anammat frihandel. Länder som präglats av tanken om ekonomisk frihet och ett sekulariserat och jämställt förhållningssätt i samhället har också resulterat i högre grad av demokrati och varaktig fred likväl som ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard.

Eftersom samhället ständigt förändras är det viktigt för politiker och offentliganställda att, inför sina beslut och i sin tjänsteutövning, ha bättre kunskaper om människors olika kulturella bakgrunder och i dessa vara införstådd med att människor har olika utgångslägen, socialt, kulturellt och dessutom vara ödmjuk inför att medborgare har olika kunskapsmässiga likväl som ekonomiska förutsättningar.

Om vi vill undvika konflikter och istället vill att samhället skall präglas av social sammanhållning och ge alla människor samma förutsättningar att kunna leva ett bra liv, så måste vi förstå att vi i dagens Sverige har en etniskt och religiöst blandad befolkning. Enbart om vi tar in dessa perspektiv i våra beslutsprocesser kan vi forma ett hållbart, framtida, interkulturellt samhälle.

En annan viktig aspekt att ta upp i detta sammanhang är också kring frågeställningen hur vi förhindrar att skapa en känsla av utanförskap eller marginalisering framförallt hos just etniskt svenska, medelålders män? Vi kan redan idag på olika sätt se tendenser till sådana uttryck som inte minst också visar sig genom stödet till politiska partier med tydlig främlingsfientlig agenda. Detta kommer att bli en allt viktigare utmaning eftersom det varken är rättvist, jämställt eller hållbart att fortsätta samhällsbygget med vetskapen att det fortfarande är män som besitter såväl den ekonomiska som den politiska makten.

Förutom ökad kunskap behöver vi naturligtvis också se över hur vi som politiska partier utser personer som representerar (och utövar) den politiska makten likväl som hur vi rekryterar personal till den offentliga sektorn och då menar vi inte bara "personal i vid mening" utan även offentligt anställda chefer på beslutsfattande nivåer.

Det är därför som vi tillsammans över blockgränserna, försöker att anta de utmaningar vi ser inom dessa områden. Vi är övertygade om att det är viktigt att inte "politisera" detta arbete som höger eller vänster - synen på alla människors lika värde är, och måste vara, den absoluta grunden i samhällsbygget.

Det är också därför vi tagit initiativet till att skapa norra Europas första UNESCO-center, med säte i Botkyrka men med brett partnerskap och nationell bäring. I detta center vill vi gärna se att fler kommuner, myndigheter, lärosäten och andra organisationer blir medlemmar. Vi vill samarbeta med andra kloka krafter som verkar i samma riktning!

Syftet är trots allt att skapa förutsättningar för ett hållbart, framtida, samhälle, där alla blir sedda och bekräftade, där alla har samma möjligheter - detta oavsett etnisk, religiös, kulturell eller social bakgrund.

Jimmy Baker och Jens Sjöström, kommunalråd (M) respektive (S), Botkyrka

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev