onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Vi behöver en humanare migrationslagstiftning

Vi lever i en tid där fler människor än någonsin tidigare är på flykt, och de globala hoten manifesteras i både brinnande skogar och fasansfulla krig. Samtidigt ser vi många länder som kryper undan från både ansvar och vilja att hjälpa. Men att vi inte kan göra allt ska inte användas som ett argument mot att göra vad vi kan, skriver Maria Ferm (MP).

Publicerad: 24 augusti 2018, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När grundläggande rättigheter ifrågasätts är det viktigt att inte ge upp, skriver Maria Ferm (MP). Foto: Miljöpartiet


Ämnen i artikeln:

UppehållstillståndRättssäkerhetMiljöpartietEUMigrationsverketMigrationMigrationspolitik

De senaste åren har Sverige haft en tillfälligt striktare migrationslagstiftning. Fler partier går nu till val på att den ska bli permanent och till och med bli ännu hårdare. Ofta med argumentet att vi inte ska särskilja oss från andra EU-länder. Men faktum är att de flesta andra EU-länder ger familjer rätt att återförenas, även de som är alternativt skyddsbehövande. Och många EU-länder ger uppehållstillstånd för humanitära skäl så att svårt utsatta och sjuka personer kan få stanna.

Exemplen på hur viktigt det är att Sverige får mer humana migrationsregler är många. Apatiska barn får inte uppehållstillstånd med dagens regler, föräldrar i Sverige oroar sig dag och natt för sina barn som är kvar i flyktingläger och som de nu inte kan återförenas med, och nyligen blev en ung hjärtsjuk person nekad en hjärttransplantation, trots att det behövs för att han ska överleva. Det är inte anständigt.

Hösten 2015 tog Sverige emot ett rekordstort antal flyktingar och många har engagerat sig i att hjälpa dessa människor att etablera sig i vårt land. Samtidigt har Sverige en urstark ekonomi, arbetslösheten minskar, färre är beroende av bidrag för sin försörjning och sysselsättningsgraden är högst i EU. Allt fler nyanlända kommer i arbete snabbare. Under mandatperioden har regeringen kunnat presentera historiska välfärds- och klimatsatsningar och samtidigt betala av på statsskulden. Öppenhet och utveckling går hand i hand. Vi ser att även andra länder som tog emot många flyktingar under rekordåret 2015 är länder det går mycket bra för.

Vi ska inte sträva efter att vara medelmåttor när det gäller medmänsklighet. Inte låta Ungern sätta ribban för hur mycket vi klarar av. Våra utgångspunkter inför nästa mandatperiod är:

En mer human politik när den tillfälliga lagen löper ut. Familjer ska ha rätt och möjlighet att återförenas i Sverige. Individer som är svårt sjuka eller utsatta och har starka skäl att få stanna i Sverige bör få det. Det gäller till exempel hbtq-flyktingar, personer som flyr hedersförföljelse och unga med stark anknytning till Sverige. Där det är möjligt och flyktingskälen är långvariga bör Sverige också utfärda permanenta uppehållstillstånd. Etableringen blir bättre om människor känner en trygghet att kunna planera sin framtid och får återse sin efterlängtade familj.
Asylrätten ska värnas. På 1930-talet gjordes försök för att förmå länder att frivilligt ta emot kvoter av judiska flyktingar, men länderna ställde inte upp. Det är bakgrunden till varför den individuella asylrätten slogs fast i internationella konventioner, EU-rätten och i nationell lagstiftning. Att ersätta den med kvoter och i stället skicka asylsökande till länder i norra Afrika, som Moderaterna föreslår, är helt orealistiskt om man tror att det ska kunna hjälpa människor i behov av asyl. Istället behövs lagliga vägar för asylsökande genom till exempel inresetillstånd.
Rättssäkerheten i asylprocessen behöver förbättras. Vi vill bland annat se över utfärdandet av offentliga biträden, tolkar och granska de medicinska åldersbedömningarna i syfte att rätta till de brister som finns. Kvaliteten i Migrationsverkets asylbedömningar behöver höjas. 
Etableringen ska förbättras. Människor som kommer till Sverige ska snabbt kunna påbörja etableringen, inte hållas avskärmade på stora anläggningar. Vi vill ha ett mottagande med korta väntetider där alla asylsökande direkt blir en integrerad del av samhället. Asylsökande ska ha möjlighet att lära sig svenska, praktisera och arbeta från dag ett. Situationen för ensamkommande barn och unga behöver förbättras.
Arbetskraftsinvandringen till Sverige behöver värnas och utvecklas. Sveriges företag behöver kunna rekrytera kompetent arbetskraft för att kunna konkurrera på en global marknad. Det är företagen som bäst avgör sitt rekryteringsbehov och det är centralt att vi kortar handläggningstiderna och säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte riskerar att utvisas på grund av bagatellartade misstag. Vi vill stärka arbetskraftsinvandrares rättigheter ytterligare.

När grundläggande rättigheter ifrågasätts är det viktigt att inte ge upp. Vi lever i en avgörande tid. Hur vi agerar nu avgör hur kommande generationer kommer att se på oss och på vår tid. Vi har bara en planet, vi lever på den tillsammans och vi har ett ansvar för varandra.

Maria Ferm, gruppledare och migrationspolitisk talesperson (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev