Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Vi ändrar inte godtyckligt i folkbokföringen”

I de fall Skatteverket på eget initiativ har skäl att tro att en uppgift är felaktig kan vi själva starta en utredning – och det gör vi. Men det gäller även för oss att beviset för ny uppgift ska vara lika bra eller bättre som den tidigare.

Publicerad: 10 maj 2017, 12:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkatteverketFusk med folkbokföringen

Replik. Peter Santesson ställer frågan om Skatteverket skulle kunna använda dagens lagar och regler mer offensivt i kontrollen av folkbokföringsuppgifter. Som vi tidigare konstaterat är folkbokföringen en uppgift som Skatteverket tar på största allvar.

I den utredning om brott i välfärdssystemen som presenterades den 5 maj av regeringens utredare Lars-Erik Lövdén konstaterades att identitetsbedrägerier är ett problem som vuxit till en allvarlig nivå, och som samhället skyndsamt behöver hantera bättre. Skatteverket har deltagit i utredningen och bidragit till flera av dess slutsatser och förslag.

Bland åtgärdsförslagen i utredningen märks att endast en myndighet ska kunna utfärda ID-handlingar, att Skatteverket ska få utökade möjligheter till hembesök för kontroll av folkbokföringsuppgifter, att felaktiga uppgifter ska kunna strykas, att fler myndigheter blir skyldiga att rapportera felaktigheter, samt att ett särskilt folkbokföringsbrott ska införas i lagen.

Vi studerar nu den färdiga utredningen och analyserar konsekvenser för Skatteverkets verksamhet om förslagen blir verklighet. I dagsläget måste Skatteverket emellertid följa aktuell lagstiftning och rättsväsendets vägledning om tolkning när sådan finns.

I olika domar i folkbokföringsmål har både lägre och högre rättsinstanser uttryckt att ett högt beviskrav ska tillämpas vid ändringar av uppgifter i folkbokföringen. Om en enskild person själv vill rätta en uppgift ska denne i allmänhet både kunna visa att den önskade uppgiften är korrekt och att den tidigare registrerade uppgiften är felaktig.

I de fall Skatteverket på eget initiativ har skäl att tro att en uppgift är felaktig kan vi själva starta en utredning – och det gör vi. Men det gäller även för oss att beviset för ny uppgift ska vara lika bra eller bättre som den tidigare. Skatteverket kan inte godtyckligt ändra i folkbokföringen.

Det ska dock samtidigt sägas att det pågår aktiviteter inom myndigheten i syfte att arbeta mer offensivt mot fusk i folkbokföringen. Skatteverket arbetar till exempel sedan flera år för en ökad samordning av folkbokföringskontroll och beskattningskontroll. Vi har infört möjligheten att spärra obehörig adressändring, i syfte att förhindra bedrägerier mot enskilda.

Om ett arbetssätt är tillräckligt påstridigt eller inte kan nog delvis ligga i betraktarens öga. Det vi kan konstatera är att Skatteverket återkommande lagt lagändringsförslag samt att vi utvecklar våra egna arbetsformer, i syfte att stävja missbruk.

Skatteverket inledde förra året en särskild insats som syftar till att kartlägga och förhindra angrepp på välfärdssystemen. Vi har redan konkret stoppat vissa bedrägerier. Skatteverkets arbete hindras dock framför allt av sekretessregler myndigheter emellan. Även på det området har vi och den ovan nämnda utredningen föreslagit förändringar.

Skatteverket konstaterar att det kan komma att bli betydande förändringar i folkbokföringsprocesser, framför allt beträffande kontroll. Det vi här vill understryka är att vi redan idag arbetar och utvecklar vår kontroll i syfte att förhindra missbruk, med grund i de verktyg och förutsättningar vi har till vårt förfogande.

Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare inom folkbokföring, Skatteverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev