Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Värna glesbygdsbornas rätt till självbestämmande

Dagens massiva lagstiftningsarbete och utfärdande av förordningar drivs av en tro att tjänstemän vet bättre än glesbygdens ortsboende – och att ortsboende är ovetande om deras egen närmiljös bästa. Men i själva verket är det staten och myndigheter som stått bakom de bestående miljöskadorna i modern tid.

Publicerad: 20 augusti 2013, 12:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Landsbygden

Min släkt har bott runt en liten sjö i Bergslagensedan minst svensk folkräkning inleddes på tidigt 1600-tal – några fick det avbrutet för lite längre utflykter till Breitenfeld, Narva och Gadebusch – men annars var det ett månghundraårigt leverne i direkt symbios med naturen. Antagligen var de redan på plats under medeltiden – om inte tidigare.

Min fars farfarsfarfarsfarfarsfarfarsfarfarsfar tog det dramatiska steget att flytta från sjöns ena sida till sjöns andra sida. Min farfar gifte sig i gården norr därom och mina grannar i söder är mina tremänningar – samtliga i rakt nedstigande led. Min far föddes på sent 1920-tal. Hela hans tidiga uppväxt saknades det elektricitet, telefon och en riktig väg. Man rodde när man skulle någonstans. Riktig bilväg kom så sent som 1957. Min farfar ägde varken bil eller traktor – utan körde timmer i skogen och plöjde med häst tills han slutade som lantbrukare.

Denna del av Sverige har drabbats av tre bestående större miljöskador. Den första miljöskadan är att sjöar och vattendrag fortfarande är fylld med timmer som är en efterbörd av flottningen under bruken och dåvarande Domänverket. Den andra miljöskadan är inväxningen av vass i sjöar och vattendrag som var en direkt följd av Domänverkets urskillningslösa skogsgödsling med konstgödsel under 1960-talet och det tidiga 1970-talet, som ledde till övergödning av vattendrag. Vassen som en gång var en strimma utefter stränderna sköt ut upp till ett femtio meter brett band av vass i vikar och stränder. Den tredje miljöskadan stod Länsstyrelsen för genom att aktivt verka under 1960- och 1970-talet för etableringen av sommarstugeområden med hundratals sommarstugor till gagn ”för det rörliga friluftslivet” med ett inflöde av kemikalier, sopor och skapandet av onaturliga ytor.

Det gör att släkten och privatbrukare av jord i Bergslagen har försvarat naturliga världen och uthålligt brukande i århundraden medan samtliga tre större miljöskador har haft staten som iscensättare det senaste hundra åren. Lägg sedan till att Domänverket under 1960-talet och 1970-talet brände ner utgårdar och boställen ute i skogen för att slippa betala framtida vägunderhåll och skapa sammanhängande fiberplantager – ledandes till att det finns kvadratmil stora områden utan en bosättning – vilket var ett systematiskt kulturmord.

Bergslagens bergsmän är en ursprungsbefolkning precis som samer. Skillnaden ligger i hur de behandlas. Ursprungsbefolkningen definieras inte av om man har konstiga mössor eller inte – den definieras av om den skapat en självständig kultur som varit långvarigt överlevande. Samerna har unika rättigheter medan andra befolkningar vilkas bosättning är av samma ursprungsdatum som medparterna av samernas helt ignoreras – och istället drabbas bergslagens befolkning av påbud efter påbud. Jag ställer inte samerna mot Bergslagens ursprungsbefolkning men jag visar upp skillnaden i behandling. Länsstyrelsens påtvingande av fiskevårdsområden under 1970-talet, en ”frivillig” organisation som ingen i praktiken kan lämna, som nullifierar fiskerätten, framtida och genomförda vattenskyddsområden som övertar rådigheten över vattnen, bygg och planbestämmelser som jämställer ursprungsbefolkningen med sommarstugeägare, restriktioner som förhindrar båthus och andra nyttobyggnader vid sjöar, jaktregleringar, godtycklig tilldelning av vapenlicenser, myriader av mark och planbestämmelser räcker inte - utan nu väntar en tsunami av nya miljöregler de närmaste decennierna.

Det är förvånansvärt att mörten och braxen i Hedströmmen överlevde de första tusen åren av enskilt privat brukande utan en enda detaljreglering – innan vi hade massutbildade handläggare på en uppsjö av centrala myndigheter från lerjordens folk som talade om för oss hur vi skall skydda oss från oss själva. Samma myndighetsvärld och stat som stått för samtliga bestående miljöskador i modern tid.

Min kusin kunde inte bygga bredvid min farsfars gamla hus eftersom det skulle störa strandskyddet, vid en sjö vi bott i över bevisligen minst fyrahundra år, utan fick bränna ner min farfars hus för att bygga nytt – för att möta lerjordens folks plan och byggbestämmelser. Beslut helt utan respekt för kultur, historia och ursprung driver myndighetsutövningen över Sveriges egen etniska mångfald parallellt med en överkänslighet för mångfald i andra delar av samhället.

Bergslagens kultur och särart kan inte behandlas som Kviddevittslingan 2 eller Blåmesvägen 4 i någon Stockholmsförort. Ocknu ä ocknu - folk utifrån vet inte alltid bäst. Bergslagen har en ursprungsbefolkning som levt i symbios med naturen precis som samer – och skall ges kulturella och regionala levnadsbetingelser som stödjer dess överlevnad som ursprungsbefolkning.

Jan Kallberg, Assistant professor Arkansas Tech University, forskningledare på Cyber Security Research and Educational Center, The University of Texas at Dallas

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Landsbygden

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News