Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Våra argument är både sakliga och tillräckliga”

Vårt ställningstagande mot alla former av surrogatmoderskap utgår i första hand från barnkonventionen och de rättigheter som bör tillkomma alla barn utan undantag. Surrogatmoderskap innebär att man bortser från barnets rättigheter och mänskliga värdighet då barnet förvandlas till en produkt som kan köpas eller säljas.

Publicerad: 9 augusti 2016, 09:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett flertal länder inklusive Frankrike, Italien och Tyskland har redan gått hela vägen och infört förbud mot alla former av handel med surrogatmoderskap.


Ämnen i artikeln:

BarnBarnkonventionenSurrogatmödraskap

Replik. Terese Rustas med flera efterlyser en saklig debatt om surrogatmoderskap i en replik den 15 juli. Det var bakgrunden till den artikel vi skrev och som publicerades den 12 juli i Dagens samhälle. I vår artikel hänvisade vi till Europakonventionen om mänskliga rättigheter och EU:s rättighetsstadga som båda förbjuder kommersialisering av människokroppen. Vi hänvisade också till Europaparlamentet som i två resolutioner fördömer surrogatmoderskap såsom stridande mot kvinnans människovärde. Detta är enligt vår mening både sakliga och tillräckliga argument för att ta ställning mot alla former av surrogatarrangemang.

Det är också den slutsats som utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” kommit fram till när det gäller altruistiska surrogatarrangemang och i förlängningen även kommersiella som utredningen föreslår ska motverkas. Den logiska konsekvensen är ett totalt förbud.

Ett flertal länder inklusive Frankrike, Italien och Tyskland har redan gått hela vägen och infört förbud mot alla former av handel med surrogatmoderskap.

Rustas med flera jämför i sin replik surrogatmoderskap med adoption och ”borde inte detta alternativ innebär samma sak” och förbjudas. Nej, det är inte samma sak och för övrigt är en adoption av ett framfött barn mot ersättning redan förbjuden (4 kap. 6 § Föräldrabalken).

Rustas med flera spårar helt ur när de jämför en njure med ett barn. Kommentar överflödig.

Margareta Winberg, ordförande i Regionfullmäktige Jämtland-Härjedalen (S)

Maj-Inger Klingvall, fd statsråd (S)

Ingegerd Sahlström, fd statssekreterare (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev