Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Vansinnigt om alliansen stryker bemanningskravet

Den borgerliga oppositionen i riksdagen vill stryka bemanningskravet ur utredningen om vinster i välfärden. Det innebär en reell risk för både vårdtagarna och personalen, och att den ideologiska striden om offentligt kontra privat går ut över kvaliteten i vården och omsorgen.

Publicerad: 22 maj 2015, 06:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdbemanningVårdkvalitetVinster i välfärden

I den långa raden av oppositionens tillkännagivanden till regeringen har turen nu kommit till utredningen om vinster i välfärden. Det är bra att det finns en bred politisk enighet om de brister som finns i vården, skolan och omsorgen. Och om att det är hög tid med en ökad reglering och tillsyn som gagnar både skattebetalarna, brukarna och personalen.

Men det har tyvärr kommit till Kommunals kännedom att den borgerliga oppositionen, som hoppas på stöd från Sverigedemokraterna, är på väg att i utredningsdirektivet stryka bemanningskravet när välfärdsverksamheter ska läggas ut på entreprenad. Det vore rena vansinnet. Kommunal vädjar till alla kloka krafter i politiken att inte låta den ideologiska striden om offentligt kontra privat gå ut över kvaliteten i vården och omsorgen.

Som fackförening är vårt uppdrag att alltid verka för att alla medlemmar – oavsett om de jobbar i privat, kommunal eller ideell sektor – har goda arbetsvillkor. Men vi vet också att god bemanning och justa arbetsvillkor är viktiga faktorer för kvaliteten i vård och omsorg.

En avgörande kvalitetsfaktor i omsorgen är kontinuitet. Att personalen är väl förtrogen med den äldres situation, sjukdomsbild och behov. För att öka kontinuiteten är heltider och fasta anställningar i äldreomsorgen avgörande. Men personalen i äldreomsorgen har även för få arbetskamrater. De ständiga nedskärningarna i välfärden leder till pressade arbetsscheman som i sin tur leder till psykiska besvär, fysiska skador och allt fler sjukskrivna. Välfärdsarbetarna hinner helt enkelt inte med sina arbetsuppgifter.

Bemanningen är ofta så låg att personalen oroar sig för att de äldre ska få vad de behöver. Man ser vad brukarna vill ha och borde få, men har inte tid att tillgodose behoven.

Politikerna och företagare har inte frågat sig vilken bemanning som verkligen behövs för att klara till exempel äldreomsorgen. Tvärtom sparar de in på personalen, för att personal är den största utgiftsposten. Budgetansvariga tvingas trixa med minutscheman, delade turer och ständiga visstidsanställningar. Vård- och omsorgspersonalen arbetar trots åkommor som lunginflammation, feber och hjärtbesvär. För sina arbetskamraters och brukarnas skull, eftersom de ofta är förbjudna att ta in vikarier.

Så här kan vi inte ha det i Sverige. Det är dags för en värdig personalpolitik i äldreomsorgen som motsvarar omsorgstagarnas behov.

En viktig åtgärd för att nå dit vore ett bemanningskrav när vård och omsorg läggs ut på entreprenad. Alltså att vårdgivare som vill vinna en upphandling måste lova tillräcklig personaltäthet för att klara kvaliteten. Kraven ska naturligtvis gälla i offentlig regi också.

Detta är ett sätt att komma åt de dolda nedskärningar på personalen och därmed kvaliteten som tyvärr sker idag. Politiker lägger ut vård och omsorg på entreprenad till allt för låga priser. Därigenom får privata vård- och omsorgsföretag genomföra besparingar som politikerna själva har svårt att stå för.

Oavsett vad vi tycker om vård och omsorg i privat eller offentlig regi bör vi kunna enas om att kvaliteten i dessa livsviktiga välfärdstjänster ska vara god. Då kan inte bemanningen fortsätta att pressas neråt. Att säga att bemanning och kvalitet inte hänger ihop är löjligt. Välfärdsarbetarna måste ges möjlighet att agera som de proffs de är, och då måste de ha tillräckligt med arbetskamrater.

Att stryka bemanningskravet ur utredningen om vinster i välfärden innebär en reell risk för både vårdtagarna och personalen. Gör det inte.

Annelie Nordström, ordförande i Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev