Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Vänd inte de ofrivilligt barnlösa ryggen till

Att förbjuda surrogatmoderskap är att frånta människor rätten att bestämma över sina egna kroppar. Det är viktigt att det sker under ordnade former där vi kan säkerställa att deltagandet är just frivilligt.

Publicerad: 24 mars 2016, 10:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att tillåta surrogatmoderskap är ett viktigt och nödvändigt steg i rätt riktning.


Ämnen i artikeln:

ModeraternaSurrogatmödraskap

Regeringens utredning har landat i att inte öppna för möjligheten att tillåta surrogatmoderskap. Det är beklagligt att utredningen helt utelämnat principen om att varje människa har rätt till sin egen kropp.

Juridisk byråkrati och klåfingrighet ska inte sätta stopp för ofrivilligt barnlösa att kunna hitta alternativa lösningar till att skaffa barn. Individen ska aldrig hindras på grund av föråldrade system. Vi måste våga ta ställning för framtiden.

I Sverige och i resten av världen finns många människor som önskar bilda familj men som inte har samma möjlighet som andra.

Det är självklart ingen mänsklig rättighet att kunna få barn, men när alternativa lösningar finns att tillgå - som dessutom fungerar väl i andra länder - finns ingen anledning för Sverige att längre vända ofrivilligt barnlösa ryggen till. Att tillåta surrogatmoderskap är ett viktigt och nödvändigt steg i rätt riktning.

Moderaterna är ett parti som tror på människans förmåga att fatta egna beslut gällande sitt eget liv med både den frihet och det ansvar som det innebär. Detta betyder att vi uppmuntrar samhället och de människor som utgör det att i fredligt samarbete med varandra hitta lösningar på sina problem utan statens inblandning.

Det är en direkt följd av vår utgångspunkt att en ska vara fri att handla som en vill så länge detta inte skadar någon annan. Mycket starka skäl måste föreligga för att det ska vara motiverat för politiker att frångå denna princip.

Jag välkomnar att Moderaterna som parti öppnat för surrogatmoderskap. Dock måste vi nu ännu tydligare kräva av regeringen att göra detsamma.

Det går inte att blunda för att många svenska par redan i dag tar hjälp av surrogatmödrar för att få barn. Migrationsverket behandlar cirka ett nytt ärende per vecka gällande svenskt medborgarskap för barn som tillkommit efter surrogatmoderskap i andra länder.

Utredningen tar fasta på att lagen är snårig, men presenterar ingen lösning för de barn som tillkommer via surrogatmoderskap utomlands. Verkligheten är att kärnfamiljen är utdöende och vår lagstiftning behöver anpassas till modern familjebildning vare sig vi vill det eller ej.

Surrogatmoderskap kan inte heller klassificeras som något som skadar någon annan så länge alla inblandade gör det av fri vilja.

Regeringens utredning lyfter fram att risken för påtryckningar är stor vid surrogatmoderskap samt att risken för att kvinnan inte får bestämma över sin egen kropp är överhängande.

Jag menar det motsatta. Att förbjuda surrogatmoderskap är att frånta människor rätten att bestämma över sina egna kroppar. Det bör ske under ordnade former där vi kan säkerställa att deltagandet är just frivilligt.

Det är viktigt att lagstiftningen utvecklas i samma takt som samhället. Att fastna i gamla strukturer på grund av en rädsla för förändring i tillvägagångssätt är inte bara skadligt för samhället utan för varje enskild individ som söker samhällets stöd för att kunna fullfölja sin dröm om att skaffa barn. Byråkrati får aldrig stå i vägen för varje människas fria vilja att besluta över sin egen kropp.

Min vädjan går till samhället i allmänhet men Moderaterna i synnerhet att arbeta aktivt för att tillåta surrogatmoderskap. Systemet får aldrig gå före individen, det är grunden för mitt ställningstagande.

Sofia Fölster, riksdagsledamot (M) Socialutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev