Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Välfärden nyckeln för Centern efter Maud

En ny partiledare för Centerpartiet bör sätta välfärdsagendan i tydlig kontrast mot såväl Moderaterna som Socialdemokraterna. Det är välfärden som kommer att vara kraftfältet i svensk politik många år framåt. Detta kraftfält bör Centern ta sig an med fortsatt fokus på individen och framtidens utmaningar med en vardagssyn på socialförsäkringssystemen.

Publicerad: 20 juni 2011, 12:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SocialförsäkringarCenterpartiet

Centerpartiet med en ny partiledare tycker jag skall ha ambitionen att vara ett parti i ständig rörelse som tar sig an framtiden genom att se verkligheten som den är. Det låter enkelt men alltför mycket politik utformas långt ifrån människors vardag och istället har politiken många gånger ett fokus som är teoretiska konstruktioner inte sällan skapade av den byråkratkader som man är beroende av i regeringsställning.

Ett sådant exempel är delar av regeringens arbetslinje och inte minst utformningen av välfärdens olika försäkringar som tyvärr inte alltid hjälper de som hamnat utanför att komma tillbaka till arbete. Det är genom att föreslå konkreta lösningar som behövs för konkurrenskraft i globaliseringen och sysselsättningen som Centerpartiet vinner tillbaka förtroendet i välfärdsfrågan.

Det handlar om människosyn, när det gäller sjukskrivningar, långtidsarbetslöshet, funktionshinder, psykisk ohälsa, förtidspensioner och andra utslagningsmekanismer, där den enskilde människan på nytt ska hamna i centrum. Det handlar om alla människors lika möjligheter till ett rikt liv, men även om Sveriges konkurrenskraft i en hårt globaliserad värld. Att förstå individers "livspussel" måste stå i centrum i en ny välfärdspolitisk agenda där civila gemenskaper, individen och underifrånlösningar är utgångspunkten.

En ny partiledare för Centerpartiet bör därför sätta välfärdsagendan i tydlig kontrast mot såväl Moderaterna som Socialdemokraterna. Det är välfärden som kommer att vara kraftfältet i Svensk politik många år framåt. Detta kraftfält bör Centerpartiet ta sig an med fortsatt fokus på individen och framtidens utmaningar med en vardagssyn på socialförsäkringssystemen, inklusive arbetslöshetsförsäkringen, som skall ge trygghet i olika omställningssituationer. Socialförsäkringarna skall vara studsmattor tillbaka till arbetslivet - inga hängmattor eller utkastare.

Forskningen visar i senaste långtidsutredningen något förenklat att lägre arbetslöshet uppnås om de sökande är mer konkurrenskraftiga. Detta kan tyckas självklart men det avspeglas inte i politiken från regeringen. Rent konkret innebär det för Centerpartiet att identifiera och hjälpa grupper av arbetslösa med sämre kvalifikationer, samt att sträva efter att alla arbetslösa upprätthåller ett effektivt jobbsökande. Av detta följer att särskilda insatser för svaga grupper, till exempel långtidsarbetslösa, kan motiveras inte bara utifrån ett jämlikhetsperspektiv utan också från ett effektivitetsperspektiv. Här har Centerpartiet en viktig roll att spela i utformningen av välfärden så att utanförskapet minskas på riktigt.

Det är viktigt att Centerpartiet tar initiativ till välfärdspolitiska åtgärder vars avsikt skall vara att öka de arbetslösas kvalifikationer, som att tidigarelägga och öka subventionerade anställningar och praktik, och att dessa riktas till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Att subventionerade arbeten ersätter arbeten som annars skulle ha utförts av andra (det vill säga ger upphov till så kallade undanträningseffekter) är inte något avgörande argument mot subventioner så länge undanträngningen är till förmån för svagare grupper.

Forskningen visar också att arbetslösa akademiker riskerar att förlora sitt humankapital under den tid de står utan arbete, till exempel genom att de glömmer bort viktig kunskap eller inte klarar av att följa med i kunskapsutvecklingen i sina yrken. I en sådan situation är det sannolikt att arbetsgivarna efter att krisen har passerat kommer att föredra att försöka rekrytera andra företags anställda snarare än att anställa arbetslösa. Detta skapar ett utanförskap som skulle kunna undvikas med rätt välfärdspolitik. För att undvika denna typ av effekter är det framförallt viktigt att undvika långtidsarbetslöshet och det gör vi med förslag från Centerpartiet som sätter individen och lokalsamhället i centrum. Instrumentet för en sådan politik är att socialförsäkringarna blir studsmattor tillbaka till arbetslivet - inga hängmattor eller utkastare.

Fotnot: Artikelförfattaren är debattör och medlem i centerpartiet samt tidigare socialdemokrat och chef för det politiska stödet på socialdemokraternas riksdagskansli åt såväl Göran Persson som Mona Sahlin.

Hans Dahlgren, Marknads och affärsutvecklingschef Praktikertjänst

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev