Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Våga utvärdera bolagsstyrelserna

I ett läge där styrningen av offentliga bolag ofta kritiseras är det förvånande att ambitionerna inte är högre i styrelserummen i kommunernas bolag. Med ett år kvar till valet finns ett utmärkt tillfälle att ändra på detta.

Publicerad: 6 november 2013, 10:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Bara en av tre kommuner utvärderar sina bolagsstyrelser. Kommunala bolagsstyrelser är dessutom betydligt sämre än styrelser i börsbolag på att utvärdera sig själva och gör det ofta på fel sätt. Det framgår av en studie Nordic Investor Services genomfört.

Stat, kommun och landsting äger drygt 1 700 företag som tillsammans omsätter 650 miljarder kronor och har 170 000 anställda. Återkommande uppstår debatt om det offentliga är lämpliga bolagsägare. I centrum står ägar- och styrelserelaterade frågor. Förmår det offentliga tillsätta bra styrelser? Verkställer styrelsen ägarens intentioner? Förmår den styra och övervaka bolagens operativa ledning? Finansdepartementet har, i sin roll som ägarrepresentant i de statliga bolagen, skärpt rutinerna för styrelsetillsättning och utvärdering. Frågan är om det inte är dags för kommuner och landsting att göra samma sak?

Regelbundna och systematiska styrelseutvärderingar får i dag anses som ”best practice”. Det som mäts och följs upp blir bättre. Utvärdering är en del av svensk bolagskod och en av de principer för bolagsstyrning som SKL utfärdade redan 2006. Det är en del av effektiv bolagsstyrning och ett medel för att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Tack vare universitetsforskning vet vi vad som kännetecknar en bra styrelseutvärdering.

En systematisk och regelbunden utvärdering av styrelsens arbete ska inte förväxlas med uppföljning av hur bolagets verksamhet utvecklas. En bra styrelseutvärdering ska mäta om styrelsen som grupp arbetar med relevanta frågor, på rätt sätt, samt om styrelsen har tillgång till rätt kompetens. Resultatet blir underlag för analys och tydliggör områden för förbättring. Helst bör resultatet kunna jämföras över tiden och med andra bolag. Av lätt insedda skäl är det normalt bäst om utvärderingen genomförs under ledning av en neutral part.

Så varför görs inte fler utvärderingar? En förklaring är att styrelser i kommunala bolag är politiskt tillsatta. En rättvisande utvärdering sägs därför vara svår att genomföra. En annan förklaring är att politiskt utsedda styrelseledamöter i första hand upplever sig vara en garant för demokrati och insyn och inte en garant för företagets bästa så som aktiebolagslagen kräver. Bägge förklaringarna ekar ihåligt. De är ingen ursäkt för att styrelsearbetet ska tillåtas vara sämre än i andra bolag.

Ett bra sätt att skaffa sig underlag för styrelsetillsättningar kommande mandatperiod är att göra en styrelseutvärdering snarast. Oavsett valutgång och styrelsesammansättning skapas underlag för att lyfta arbetet i styrelsen. Det tar inte speciellt mycket tid. Kostnaden är liten i förhållande till vinsterna med ett bättre styrelsearbete. På köpet bidrar det till högre förtroende från medborgarna. Det senare är som bekant hårdvaluta för alla politiker.

Helena Levander, vd Nordic Investor Services

Alarik von Hofsten, rådgivare Nordic Investor Services

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News