Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

V: Skärp lagstiftningen runt barnäktenskap

Det är bra att regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Men det räcker inte. Regeringen måste också ta initiativ till att ändra lagen så att Sverige inte längre accepterar barnäktenskap.

Publicerad: 27 januari 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Barnäktenskap, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap ska inte få förekomma. Vår förhoppning är att fler partier med tiden ansluter sig till vår ståndpunkt, skriver de två V-politikerna.


Ämnen i artikeln:

JämställdhetSocialtjänstenBarnskyddBarnkonventionenKommunerMyndigheter

Barnets bästa ska alltid komma i första hand. Det är en princip som är fastslagen i FN:s barnkonvention som regeringen vill göra till svensk lag. Tyvärr är det inte alltid konsekvensen av svensk lag. Ett exempel är den rådande lagstiftningen om barnäktenskap. Idag är det möjligt att erkänna barnäktenskap om det finns särskilda skäl. Det är inte okej. Det finns inga skäl för att samhället ska acceptera att flickor gifts bort med vuxna män.

2014 stärktes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Lagändringen var ett steg i rätt riktning och innebar en mer restriktiv hållning vad det gäller att erkänna tvångsäktenskap, barnäktenskap och fullmaktsäktenskap jämfört med hur det varit tidigare. Det är dock fortfarande möjligt att i undantagsfall erkänna sådana äktenskap i Sverige. I samband med denna lagändring var det endast Vänsterpartiet som föreslog att möjligheten att erkänna barnäktenskap helt skulle täppas till. Inget av de övriga riksdagspartierna delade då vår ståndpunkt.

Myndigheter som Justitieombudsmannen (JO), Migrationsverket och Barnombudsmannen har uppmärksammat att barn som flyr till Sverige inte alltid får det skydd som de har rätt till om de uppger att de är gifta. Migrationsverket har låtit utreda hur asylsökande gifta barn tas emot i Sverige. De fann 132 fall av barnäktenskap i mottagningssystemet. I rapporten ”Är du gift” konstaterar Migrationsverket att den rättsliga styrning som finns för handläggning inte alltid följs, att det saknas stöd till handläggarna och att det saknas en specifik standard för handläggning av barn som är gifta.

Barnombudsmannen har i en skrivelse till regeringen konstaterat att socialtjänsten, när de har placerat barnen, i de flesta fall har tillåtit att barnet bor hos den person som barnet uppger sig vara gift med. JO har granskat hur Malmö kommun handlagt ärenden som rör ensamkommande barn som är gifta. I november och december 2015 kom 25 ensamkommande barn som var gifta med en vuxen person till Malmö kommun. Endast ett av barnen placerades i ett hem för vård eller boende. Resterande barn följde med sina makar. JO har efterfrågat ett tydligt regelverk för socialtjänsten att förhålla sig till när det gäller att placera barn som anger att det är gifta. Vi instämmer i detta och anser att det är bra att regeringen nu tar fram ett sådant regelverk.

Barnäktenskap, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap ska inte få förekomma. Vår förhoppning är att fler partier med tiden ansluter sig till vår ståndpunkt. Och vi tror att tiden nu är mogen för att pröva om så skett. Därför uppmanar vi att barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att så snabbt som möjligt lägga fram ett förslag om att ändra lagstiftningen.

Vi uppmanar också samtliga partier att tala om hur de idag ställer sig i denna fråga. Har ni anslutit er till vår uppfattning att det inte ska finnas några undantag i lagen som gör det möjligt att erkänna barnäktenskap, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap?

Vi kan inte ha en lagstiftning som innebär att vissa barn undantas det skydd som alla barn har rätt till. Alla barn ska ha rätt till sin barndom och alla människor ska ha rätt att välja sin partner.

Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Linda Snecker, riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson (V)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev