Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

V: Patienträtten försämras med ny lag

I januari inskränks möjligheterna att klaga på felaktig behandling inom vård och omsorg. Vi i Vänsterpartiet har reserverat oss eftersom vi menar att lagändringen försämrar patienters rätt, skriver Karin Rågsjö (V).

Publicerad: 23 oktober 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Omsorg

Häromveckan friades Paolo Macchiarini, som gjort sig känd genom sin oetiska forskning samt de operationer som gjordes på tre patienter (samtliga avlidna) med syntetiska luftstrupar. En forskningsskandal, vårdskandal och en etikskandal där Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset (numera Nya Karolinska Sjukhuset) gjorde alldeles för lite för länge.

Det är i det sammanhanget jag funderar på hur en patient i Sverige kan få rätt – kan bli hörd. Saken är den att den 1 januari 2018 ändras lagen om anmälan om vårdskador. Jag anser att med den lagändringen riskerar patienters rätt att försämras. Vänsterpartiet reserverade sig mot propositionen.

Många kan känna sig maktlösa inför läkare som inte lyssnar och en vård som inte är lyhörd. I synnerhet patienter som befinner sig på de nedre delarna av samhällstrappan. Den nya lagen om ”Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården” innebär att Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) utredningsskyldighet ska begränsas till endast vissa ärendetyper. Skyldigheten att utreda ska enbart gälla ett urval av händelser som innebär ”händelser där patienten har fått en sjukdom eller skada som uppkommit i samband med vård och som är bestående och inte ringa eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller att patienten avlidit”.

Med den ordningen riskerar vi att tappa många systematiska fel och brister i vården ur siktet. Brister som inte utreds, inte granskas. Tanken är istället att den aktuella vårdgivaren ska granska klagomålen, men jag menar att en utredning där själva föremålet för granskningen också är den som granskar och avlägger rapport ger en mycket rättsosäker situation.

Många remissinstanser var också kritiska till det aktuella lagförslaget. Såväl Justitieombudsmannen, Riksrevisionen, patientnämnder som patientorganisationer menade att en inskränkning i patientens rätt att få en oberoende granskning av sitt ärende innebär en stor försämring av människors möjligheter att komma till tals. Många kommer att förbises eller känna sig överkörda.

Vänsterpartiet menar att det självklart bör finnas möjlighet att ta ett ärende vidare för utredning av en oberoende myndighet som IVO. Det ger en trygghet för människor som på grund av felbehandling kan befinna sig i en mycket utsatt position.

Risken är också att förändringen i den nya lagen leder till en ökad otydlighet eller att mer systematiska brister försvinner från radarn – och att vi därmed missar viktiga strukturfel inom vård och omsorg. Det har vi inte råd med.

Syftet med begränsningen är att detta enligt regeringen skulle leda till ”ökade möjligheter för IVO att bedriva en systematisk och patientcentrerad tillsyn som bygger på analyser om var behovet av tillsyn är som störst med hänsyn till kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården”.

En myndighets resurser måste alltid prioriteras. Men det är mycket svårt att se hur en inskränkning av möjligheterna att klaga på felaktig behandling inom vård och omsorg ska leda till ökad patientsäkerhet för utsatta grupper. Blir det inte tvärtom?

För att öka möjligheterna för patienter att ta ett ärende vidare fordras i stället en tydlig information till både patienter och deras anhöriga om vilka rättigheter man har och hur man går till väga för att gå vidare med klagomål till IVO.

Att få lyfta sin beskrivning av en händelse inom vården är för de flesta ett steg mot upprättelse. Vi ville behålla den möjligheten – och inte endast i de fall där patienter blivit allvarligt sjuka eller avlidit. Nu blev det inte så. Men vi kommer bevaka detta med falkögon.

Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson, Vänsterpartiet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Omsorg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev