söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Utredningsförslag slår ut mängder av ungdomsjobb

Remissrundan för utredningen ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” har avslutats och skarp kritik framförs från såväl branschorganisationer som enskilda företag. Förslaget att införa krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning hotar 10 000-tals arbetstillfällen – framförallt för unga.

Publicerad: 11 december 2015, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förslaget om skriftliga avtal vid telefonförsäljning hotar 10 000-tals arbetstillfällen för unga.


Ämnen i artikeln:

NäringslivsklimatUngdomsarbetslöshetArbetsmarknadUngdomarArbeteJobb

Om företag inte kan sälja överlever de inte. Försäljning över telefon är av central betydelse branscher, såsom tidningar, el, bokklubbar, försäkring, telefoni och tv-tjänster. Hur många arbetstillfällen som är beroende av de intäkter telefonförsäljningen genererar är svårt att uppskatta, men cirka 30 000 personer arbetar i dag direkt med försäljning och service över telefon, medan 100 000-tals verkar inom de berörda branscherna.

Utredningen föreslår att konsumenter efter att ha accepterat ett erbjudande muntligt ska erhålla ett skriftligt avtal som sedan också ska bekräftas skriftligt. Handelns Utredningsinstitut (HUI) konstaterade i en rapport i juni 2015 att detta leder till kraftigt ökade administrativa kostnader för företagen och dessutom ett försäljningsbortfall på minst 34 procent. Vissa branscher riskerar försäljningsbortfall på uppåt 70 procent. Inte för att erbjudandet inte var bra, utan för att konsumenter skyr krångel. Dessa siffror avfärdas av utredaren utan närmare motivering.

Service och försäljning över telefon är ett viktigt första jobb för unga och personer utan utbildning, 45 procent av alla anställda är i dag under 24 år, varav många i glesbygd. Utredningens förslag slår direkt mot dessa viktiga instegsjobb och indirekt mot övriga medarbetare i berörda branscher. Vi pratar om 10 000-tals arbetstillfällen. I Norge infördes krav på skriftliga avtal 2009 och resultatet blev att antalet anställda bara i call center-branschen minskade med 22 procent. Mest anmärkningsvärt är dock att problemen med oseriösa aktörerna inte upphört.

Företag som lurar och pressar konsumenter in i avtal de inte vill ingå, utgör ett stort problem för varje enskild som drabbas, men även för alla seriösa företag som får dåligt rykte och svårare att rekrytera medarbetare. 2014 stod cirka 10 aktörer för 48 procent av alla anmälningar som rörde telefonförsäljning. Det är ytterst få företag det handlar om, men vars skrupellösa verksamhet drabbar många. Det är nu viktigt att rikta insatserna mot dessa få aktörer. Näringslivet förespråkar tre åtgärder som skulle bidra till ett stärkt konsumentskydd och en möjlighet för försäljare att agera på lika och sunda villkor:

1. Förstärk Konsumentverkets resurser för tillsyn

Möjligheterna för Konsumentombudsmannen att bedriva effektiv tillsyn över marknaden bör stärkas. Detta bör främst ske genom att ytterligare medel tillförs myndigheten i syfte att snabbare kunna följa upp de företag som orsakar konsumentproblem. Det vet vi har effekt.

2. Utforma enhetliga skriftliga bekräftelser

En enhetligt utformad skriftlig bekräftelse på muntligt ingånget avtal skulle skapa efterfrågad betänketid – utan krångel med utskick av skriftligt avtal med krav på skriftlig accept i retur. En skriftlig bekräftelse kan ge information om avtalets innehåll och omfattning, den lagstadgade ångerrätten samt vart man vänder sig för att nyttja.

3. Möjliggör inspelning av hela försäljningssamtal

Inför ett krav på inspelning av hela säljsamtal som sedan görs tillgängligt för både konsumenten och företaget på ett rättssäkert sätt. I dag spelas enbart själva bekräftelsen av ingånget avtal in. Det är då otydligt vad försäljaren har lovat.

Konsumentminister Per Bolund har uttryckt att de oseriösa aktörerna måste förhindras utan att ärliga företag med välfungerande affärsmetoder drabbas (Västerbottens-kuriren 10/11). Vi delar Bolunds ambitioner och sätter vår tilltro till regeringens vilja att både skydda konsumenter och värna seriösa företags möjligheter att skapa jobb och tillväxt. För en regering som sätter jobben först är detta grundläggande.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Anders Berglund, vd, Direct Selling Sweden

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Tina Wahlroth, vd, Kontakta

Niklas Briselius, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer

Jonas Ogvall, vd, Svensk Digital Handel

Peter Nyström, vd, Sveriges Marknadsförbund

Tore Thallaug, vd, SWEDMA

Kerstin Neld, vd, Sveriges Tidskrifter

Per Hultengård, chefsjurist TU – Medier i Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev