lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Utred välfärden parlamentariskt!

Det är bra att civilminister Ardalan Shekarabi vill utreda och förbättra styrmodellerna i den offentliga sektorn. Låt utredningen bli parlamentarisk och bjud in relevanta förbund som kan bidra med kunskaper, uppmanar Jusek.

Publicerad: 4 september 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jusek vill att alla partier i riksdagen ska få följa med på Shekarabis förändringsresa – och begär också en inbjudan själva.

Foto: Leif Engberg/SCANPIX


Ämnen i artikeln:

Offentlig sektorVälfärdNew public management

Frågan om hur välfärden bäst ska styras har hamnat i centrum. Det är utmärkt. Akademikerförbundet Jusek vill lyfta några frågor inför det arbete som civilminister Ardalan Shekarabi har satt igång. Bland annat vill vi att den utredning som nu ska tillsättas blir parlamentarisk.

Snart påbörjas den statliga utredning om hur styrmodellerna i den offentliga sektorn kan förbättras. ”Låt proffsen vara proffs” är ledorden man arbetar efter. Regeringen, med ansvarig minister Ardalan Shekarabi, vänder sig mot en utveckling i offentlig sektor med mer av administration och detaljreglering.

Akademikerförbundet Jusek välkomnar regeringens initiativ. Ingången i arbetet är bra, men det finns några saker som har fått för lite uppmärksamhet och förtjänar en viktig roll i det fortsatta arbetet.

Jusek vill för det första att alla partier i riksdagen omfattas i förändringsresan. Genom att göra den utredning som nu ska tillsättas parlamentarisk kan politiska låsningar undvikas och grunden läggas för faktiska resultat. Det är också viktigt att centrala professionsförbund bjuds att delta i arbetet.

Juseks medlemsgrupper - jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, systemvetare och kommunikatörer - utgör en viktig del av ryggraden i den offentliga sektorn. De är specialister och i många fall chefer. Som kommunjurister, controllers, HR-chefer, processutvecklare, myndighetshandläggare och mycket annat lägger de grunden för den välfärd, som sedan ”tas vidare” av till exempel lärare, läkare och sjuksköterskor. I många fall möter de också medborgarna mer direkt.

Det som ska tas fram lanseras som en ny styrning bortom New Public Management, NPM, det vill säga de metoder för styrning som påverkat offentlig sektor på senare år. Tyvärr har debatten om NPM ofta varit ensidig. Det som är dåligt – byråkrati, ”pinnjakt” och bristfällig tilltro till medarbetarna – förknippas med NPM.

Men NPM är ingen entydig idé och det är inte önskvärt att återgå till situationen före NPM då bristen på styrning och medborgarfokus i vissa fall var markant. Det finns värden i NPM som är viktiga att ta till vara. Det som ibland kritiseras som onödig byråkrati, kan till exempel vara dokumentation som utgör den enskildes rättssäkerhet eller rationell och ansvarfull användning av offentliga medel. Tydliga mål och en relevant uppföljning är viktig för alla verksamheter. Det är avarterna av NPM som man bör arbeta mot.

Jusek vill ställa förbundets kunskaper till förfogande i den debatt om styrning av offentlig sektor som vi varit med om att initiera och driva vidare. Våra medlemsgruppers arbetar ofta professionellt med styrning, ledning och utvärdering av för medborgarna central välfärd och samhällsservice.

Det betyder att vi önskar bjudas in till den, förhoppningsvis parlamentariska, utredning som nu tillsätts. Det behövs tveklöst mer av kvalitativa mål i offentlig sektor. Kompetensen hos medarbetarna måste också värderas högre. Detta är saker vi kommer arbeta för i det viktiga arbete som nu har påbörjats, och som rätt genomfört kan bidra till såväl stärkt kvalitet som ökad effektivitet i människors välfärd.

Sofia Larsen, ordförande Jusek

Magnus Hedberg, vd Jusek

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev