Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Utred möjligheten till elektronisk röstning

Ingen ska hindras från att rösta. En del personer med funktionsnedsättning avstår för att vallokalerna inte är tillgängliga. Det är inte acceptabelt. Fortfarande finns en del att göra för att öka tillgängligheten.

Publicerad: 15 maj 2014, 10:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Funktionsnedsättning

Nu är den borta, den tidigare möjligheten för kommuner att söka dispens hos länsstyrelsen för att använda en vallokal som inte alla kan komma in i. Det är ett stort och viktigt steg framåt för demokratin. Men det finns mycket kvar att göra för att öka tillgängligheten.

Samtidigt som ett stort steg framåt tas i och med vallokalernas tillgänglighet finns det ett antal punkter att ta tag i. Möjligheten till elektronisk röstning, något som skulle möjliggöra också för den som har nedsatt syn eller nedsatt handfunktion att bevara sin valhemlighet, behöver utredas.

Det finns också ett stort behov av lättläst valinformation och av textade och teckenspråkstolkade debatter. De politiska partierna behöver alla bli bättre på att tillförsäkra att fler väljare kan delta på jämlika villkor och ta del av valprogram och partiernas ställningstaganden, exempelvis genom textning av valfilmer.

Att kunna delta i den politiska processen på lika villkor är grundläggande och vi vet sedan tidigare val att det funnits brister när det gäller kommunernas val av vallokaler. Därför är den ändring i vallagen som trädde i kraft i januari oerhört viktig. Allas vårt gemensamma mål måste utgå från artikel 29 i FNs konvention om att konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjligheter att åtnjuta dem på olika villkor som andra.

Ett stort ansvar vilar på valnämnderna i kommunerna eftersom de ansvarar för tillgängligheten i val- och röstningslokalerna och nu finns inte längre någon ursäkt.

Det är inte acceptabelt att väljare, så som framkom i en enkätundersökning från Handisam i vintras, avstår från att rösta på grund av bristande tillgänglighet. Av de drygt 1000 personer med funktionsnedsättning som svarat uppgav en fjärdedel att de upplevde brister i tillgängligheten vid valet 2010. Hälften av dessa hade svårt att ta sig in i, eller runt i, vallokalen och en fjärdedel hade svårt att ta sin in bakom röstskärmen.

Myndigheten för delaktighet, före detta Handisam, har tagit fram en checklista och har ett uppdrag från regeringen att följa upp och kartlägga tillgängligheten vid årets val. Vi kan också alla var och en vara valspanare genom att använda den webbtjänst föreningen Tillgängligt.nu konstruerat just för att allmänheten ska kunna rapportera om tillgängligheten i sin vallokal.

Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister, m fl

Maria Johansson, Europaparlamentskandidat för Folkpartiet, tidigare förbundsordförande för DHR

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Funktionsnedsättning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev