Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Utförsäkringarna ett av M:s stora misslyckanden

Sjuktalen började öka under Moderaterna år 2010 och fortsatte under deras andra mandatperiod att peka rakt uppåt. Det är uppenbart att vi inte kan stävja de ökande sjuktalen genom mer av samma politik.

Publicerad: 5 oktober 2015, 09:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nu går tåget och jag hoppas att Moderaterna vill åka med i stället för att stå ensamma kvar och stampa med en åtgärd som bevisligen inte fungerat.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

SjukskrivningarSocialförsäkringarPsykisk ohälsaSjukfrånvaroFörsäkringskassanSjuktalen ökar

REPLIK. Ändå fortsätter Moderaternas talespeson i sjukförsäkringsfrågor, Johan Forssell, att kämpa för att behålla den bortre tidsgränsen, en åtgärd som inte haft någon positiv effekt. Trots dess införande har sjuktalen ökat med närmare 70 procent sedan år 2010 och en mycket stor del av de personer som vid 100 000 tillfällen tvingats lämna sjukförsäkringen har dessutom återvänt och fått sjukpenning igen, inte bara en, två, utan tre gånger.

Moderaternas målsättning var att max 10 procent av de utförsäkrade skulle återkomma till försäkringen. Nu ser vi att det i stället är cirka 80 procent som återvänder och en utvärdering från ISF visar att så få som två procent går till ett reguljärt arbete efter utförsäkring

Om syftet var att få fler människor ur sjukdom och in i arbete så är det inte direkt vad jag kallar en lyckad reform. Snarare är det ett av Moderaternas större misslyckanden.

Vi kan inte behandla orsakerna till människors ohälsa genom att sätta ett slutdatum för deras sjukdom. Är människor sjuka ska de vara i sjukförsäkringen. Man ska kunna känna trygghet så att man kan fokusera på att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

I slutändan handlar det om en åtgärd som i grunden är människofientlig och om synen på sjuka människor. Regeringen är tydlig i sitt svar: utförsäkringspolitikens tid är förbi.

Däremot ska vi ta oss an den här utmaningen med verktyg som fungerar. Vi låter exempelvis de tidiga prövningarna i rehabiliteringskedjan ligga kvar eftersom det där sker prövningar av arbetsförmågan och tas ställning till om det behövs insatser för den enskilde.

Regeringen går också fram med ett kraftfullt åtgärdsprogram med 25 insatser inom sju områden som fokuserar på att förebygga och förkorta sjukfrånvaron. Det här programmet innehåller inte ett enkelt svar. Det handlar i stället om att skruva i många delar samtidigt för att nå en större effekt.

Vi satsar på förebyggande åtgärder, nödvändiga insatser under sjukfallet och bra stöd tillbaka till jobb. Insatserna spänner över flera områden, bland annat jämställdhet, arbetsmiljö, rehabilitering, rätt vård vid psykisk ohälsa och förstärkning av Försäkringskassans handläggning. Programmet ska genomföras i bred samverkan mellan myndigheter, arbetsgivarnas parter och hälso- och sjukvården som tillsammans måste ta ansvar.

Vi har hittills fått mycket positiva reaktioner från berörda aktörer. Nu fortsätter ett viktigt arbete för att tillsammans göra verklighet av våra ambitioner.

Vi behöver lärarna i skolan, undersköterskorna i vården och socialsekreterare i socialtjänsten - inte i sjukförsäkringen, eller fattiggjorda på vift i systemen på grund av utförsäkring.

Regeringen har med åtgärdsprogrammet tagit ett stort första steg för att komma vidare och vända sjukfrånvaroutvecklingen. Nu går tåget och jag hoppas att Moderaterna vill åka med och delta i de konstruktiva diskussionerna, i stället för att stå ensamma kvar och stampa med en åtgärd som bevisligen inte fungerat.

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev