söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Utbilda fler läkare och sjuksköterskor

Regeringen behöver göra betydligt mer för att säkra hälso- och sjukvårdens behov av personal. Utbildningsplatserna för läkare och sjuksköterskor behöver kraftfullt utökas i hela landet – inte bara i Stockholm, skriver forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan (M).

Publicerad: 19 januari 2018, 10:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristSkolanUtbildningKompetensutveckling

Sjukvården skriker efter specialister och erfarna medarbetare. Det saknas läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Stockholms läns landsting är inte ett undantag. I likhet med övriga landet har vi brist på personal inom framför allt akut- och slutenvården

En orsak till bristen på personal är landstingens och regionernas svårighet att attrahera och behålla sina medarbetare. Därför har Stockholms läns landsting under min ledning intensifierat arbetet med att stärka oss som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

En annan orsak till personalbristen är att arbetsmarknaden för läkare och sjuksköterskor i dag är mycket större än den landstingsdrivna hälso- och sjukvården. Försäkringsbolag, offentliga förvaltningar och privata vårdgivare konkurrerar också om sjukvårdens medarbetare. Som moderat företrädare tycker jag givetvis att det är bra med en arbetsmarknad med fler arbetsgivare. Det gör att arbetsgivarna behöver vässa sig för att lyckas rekrytera. Men det innebär också att behovet av fler utbildningsplatser är väsentligt mycket större än de utbildningsplatser som den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om.

De ansvariga ministrarna Helene Hellmark Knutsson (S) och Annika Strandhäll (S) måste därför tillse att:

■ utbildningsplatserna på såväl läkar- som sjuksköterskeprogrammen utökas för att möta hela arbetsmarknadens behov av läkare och sjuksköterskor.
■ utbildningarnas innehåll och kvalitet måste motsvara landstingens och regionernas behov av kompetens samt överensstämma med den kliniska verkligheten på golvet.
■ undersköterskornas utbildning måste samordnas och kvalitetssäkras samt förbereda eleverna för en karriär även inom hälso- och sjukvården. I dag är utbildningen alldeles för fokuserad på den kommunala omsorgsverksamheten.

Som ansvarigt personallandstingsråd för en av Sveriges största arbetsgivare är jag mån om att arbetsgivarna ska dra sitt strå till stacken. Därför har vi i Stockholms läns landsting tagit flera steg för att säkra kompetensförsörjningen i våra verksamheter. Vi har bland annat utökat antalet allmäntjänstgöringstjänster (AT) och specialiseringstjänstgöringstjänster (ST) för läkare. Vi erbjuder full lön under utbildningstiden för sjuksköterskor som väljer att bli barnmorska, distriktssjuksköterska eller specialistsjuksköterska. För undersköterskor och sjuksköterskor har vi tagit fram en klinisk karriär – kompetensstege – som tydligt beskriver en möjlig karriärväg från nyexaminerad till erfaren specialist.

För att landsting och regioner ska lyckas bemanna sina verksamheter i tillräcklig omfattning behöver regeringen göra betydligt mer. Utbildningsplatserna för läkare och sjuksköterskor behöver kraftfullt utökas i hela landet. Inte bara i Stockholm. Dessutom behöver undersköterskornas utbildning samordnas och kvalitetssäkras nationellt.

Peter Carpelan, forsknings- och personallandstingsråd (M) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev