Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Utan stora reformer växer populismen allt snabbare

Populismen skördar framgång runt om i världen. Men trots uppenbara utmaningar för Sverige saknar både regering och opposition krisinsikt. Det är dags att släppa den kortsiktiga politiska retoriken och börja skissa på stora reformer. Svenskt Näringsliv startar därför projektet ”Ett utmanat Sverige” där vi kommer att ta fram genomgripande reformförslag.

Publicerad: 28 november 2016, 10:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med rätt politiskt ledarskap innebär framtiden stora möjligheter, skriver Svenskt Näringsliv.


Ämnen i artikeln:

TillväxtArbetslöshetSvenskt NäringslivNäringslivet

Runtom i världen skördar populismen stora framgångar. En väsentlig orsak torde vara politikens oförmåga att föreslå konkreta lösningar på verkliga samhällsproblem. Tonläget i politiken är högt – men ledarskapet för att driva lösningar saknas.

Så har det inte alltid sett ut – Sverige gjorde genomgripande reformer under 1990-talet. Men de senaste åren har reformtakten avtagit betänkligt och det politiska samtalet är fokuserat på nästa budget, eller nästa opinionsmätning.

Detta krockar med människors uppfattning att allt inte står rätt till. På många sätt går det förvisso bra för Sverige. Vi har relativt god tillväxt, hög sysselsättning och vi är det nionde rikaste landet i världen. Samtidigt är det uppenbart att det finns många samhällsproblem.

Det är ingen hemlighet att världen globaliseras i snabb takt. Vi blir mer och mer beroende av utlandet. I den här miljön har samtidigt vår konkurrenskraft fallit och Sverige har tappat marknadsandelar. Den svenska industriproduktionen har utvecklats väsentligt sämre än i Tyskland och Euroområdet i snitt.

Sverige har många företagare men de flesta har små företag utan tillväxtambitioner. Jobbskapandet hackar betänkligt.

Skolan är ytterligare ett problemområde. Dålig rörlighet, stel hyresmarknad och stora utmaningar för välfärdens finansiering är andra exempel.

En av de stora utmaningarna handlar om arbetsmarknaden. Sverige har ett stort sysselsättningsgap mellan utrikes och inrikes födda. Arbetslösheten för både de utan gymnasieutbildning och för utrikesfödda ligger på cirka 16 procent. Samtliga dessa kriser är i sig mycket allvarliga och riskerar att skada Sveriges förmåga att konkurrera internationellt.

Det finns mycket lite som tyder på att globaliseringstakten på sikt skulle avta, även om vi ser grus i maskineriet för närvarande. Snarare kommer en allt större arbetsspecialisering att öka utrikeshandelns andel ytterligare. Dessutom möjliggör ny teknik att nya områden öppnas upp för internationell konkurrens.

För det andra kommer digitaliseringen att innebära ett mycket snabbt förändringstryck på arbetsmarknaden. Många arbeten kommer att slås ut.

För det tredje skapar både demografi och ökad efterfrågan på välfärd ett starkt tryck på välfärdens framtida finansiering. När globaliseringen ökar blir en svag konkurrenskraft ett allt större problem.

Digitaliseringen ställer nya krav på arbetskraften. Detta i kombination med företag som inte växer och dåliga skolresultat är en farlig kombination som skapar en än mer tudelad arbetsmarknad och större utanförskap. Detta förvärrar den offentliga sektorns finansieringsproblem ytterligare.

Trots dessa uppenbara utmaningar förefaller både regeringen och oppositionen sakna krisinsikt. Faktum är att samtliga regeringar under senare år har gjort alldeles för lite trots att bland andra Globaliseringsrådet och Framtidskommissionen presenterat framåtblickande förslag för hur Sverige behöver utvecklas för att möta framtiden.

Hur vi väljer att hantera dessa stora frågor får långtgående följder för välståndet, välfärden och förtroendet för etablerade politiker. Svenskt Näringsliv startar därför projektet ”Ett utmanat Sverige” där vi kontinuerligt kommer att ta fram genomgripande reformförslag.

Det är dags att släppa den kortsiktiga politiska retoriken och börja skissa på de stora reformer Sverige behöver. Med rätt politiskt ledarskap innebär framtiden stora möjligheter. Utan framåtblickande reformer kan det gå riktigt illa och populismen kommer att växa ännu snabbare. Behovet av politiskt ledarskap har sällan varit större.

Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv

Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev