Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Unga måste erbjudas bättre uteliv

Mindre än 40 procent av landets kommuner blev godkända utelivskommuner för unga, enligt Ungdomens Nykterhetsförbunds nya kommunranking. Skillnaderna mellan vad kommunerna erbjuder och ungas möjlighet till inflytande är stora. Toppar ligan gör Söderhamn, Borås och Norsjö.

Publicerad: 25 maj 2012, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Unga är inte bortskämda med ett brett utbud av fritidsmöjligheter, det visar vår nya undersökning där landets kommuner blev tillfrågade att svara på hur de arbetar med ungas uteliv. Uteliv är ett brett begrepp som innefattar all den tid unga är lediga som de spenderar utanför sitt hem, men vi har valt att fokusera på kommunernas utbud av utelivsaktiviteter.

Bara 47 av 139 svarande kommuner fick godkänt på de tämligen grundläggande kriterier som vi ställt. Ett kriterium är att ungdomsgårdarna ska ha öppet på kvällar och helger och ett annat att unga ska ha möjlighet att själva påverka utelivet i kommunen. Den bästa kommunen hade ett betyg på 4,7 och den sämsta 0,9 på en skala av 5 möjliga poäng.

Skillnaderna mellan ungas uteliv i landet är stora vilket resulterar i att det är en fördel att växa upp i vissa kommuner och en nackdel i vissa. Detta beror inte på om kommunens storlek. Söderhamn som är en kommun med 25 000 invånare hade bäst resultat av alla kommuner i landet. Borås kommun var bäst av de större kommunerna och Norsjö kommun bäst av de minsta. Det visar att det inte bara är en fråga om pengar och storlek utan om engagemang och en vilja att prioritera unga och tänka nytt.

Några av slutsatserna av undersökningen är att unga får delta aktivt i beslutsprocessens om fritidspolitiken i mindre än hälften av kommunerna. Däremot har de allra flesta kommuner någon form av fritidsgård, men med varierande öppettider. Majoriteten av kommunerna gör varierande satsningar för att minska alkoholkonsumtionen under alkoholtäta högtider.

Statens folkhälsoinstitut gjorde tidigare i år en undersökning som visar att unga mår bäst i Gävleborgs län, det är samma län som fick högst betyg i kommunrankingen. Vi är övertygade om att trygga mötesplatser och drogförebyggande insatser får unga att må bättre.

Vi vet att konsekvenserna av att inte satsa på ungas uteliv blir dyra. Unga som inte har något att göra tenderar i större utsträckning att använda alkohol, det visar en YouGov- undersökning vi tidigare beställt. Där uppgav också få av ungdomarna att de kände till kommunalt arrangerade mötesplatser. Enligt en rapport från ungdomsstyrelsen riskerar unga att få kontakt med vuxna med sociala problem om de umgås på offentliga platser.

UNF driver projektet Ett bra uteliv för att hitta lösningar för att minska ungas alkoholkonsumtion. Kommunrankingen är ett startskott för att sätta frågan om ungas uteliv på dagordningen och för att unga ska få större inflytande över sin fritid. Det borde inte spela någon roll var man växer upp som ung. Kommunerna borde garantera alla en plats att umgås på fritiden, detta borde inte vara en geografisk fråga utan en rättighet.

UNF:s fem rekommendationer till kommunerna för att ge unga ett bättre uteliv:
• Skapa nyktra mötesplatser som uttalat vänder sig till målgruppen 16-19 år.
• Se till att fritidsgårdar finns öppna sent på kvällarna under helger.
• Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid.
• Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag i alkohol.
• Gör en rejäl översyn av ungas uteliv i kommunen.

Linda Engström, ordförande Ungdomens Nykterhetsförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev