tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Tvinga inte socialtjänsten att lämna ut uppgifter”

Under våren har det rapporterats om hur papperslösa barnfamiljer utvisats efter att gränspolisen begärt ut uppgifter från kommuners socialnämnder. Miljöpartiet bör agera i regeringen för att uppgiftsskyldighet i utlänningslagen ses över. Det vill vi diskutera på kongressen.

Publicerad: 26 maj 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

MiljöpartietFlyktingpolitikMigrationSocialtjänstenPolisenMänskliga rättigheter

Bland annat har gränspolisens förfrågningar till Malmö stad uppmärksammats i media, där kommunen inte anser sig ha möjlighet att neka begäran av uppgifter till polisen. Det faktum att socialnämnderna idag har ansvar att lämna ut uppgifter till gränspolisen undergräver effektivt socialtjänstens förtroende bland papperslösa och människor i deras omgivning. Flera andra kommuners socialtjänster brottas med samma intressekonflikt – att värna barnets bästa och att följa bestämmelserna i utlänningslagen.

Som lagen ser ut i dag riskerar det att skada tilliten för socialtjänsten och det finns en överhängande risk att skolpersonal eller närstående väljer att inte anmäla till socialtjänsten när de misstänker att barn far illa i hemmet. Detta då barnen i värsta fall riskerar att utvisas med sina misshandlande föräldrar om socialtjänsten tvingas dela sina uppgifter med gränspolisen.

I samband med att riksdagen utredde frågan om rätt till skolgång för papperslösa barn sammanfattades förtroendefrågan och kopplas tydligt till de mänskliga rättigheterna: “För att kunna nyttja många av de mänskliga rättigheterna är det en förutsättning att den enskilde individen känner sig trygg i sina kontakter med myndigheter och samhällsnyttiga organ, såsom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och utbildningsväsendet. Liksom i den tidigare, grundläggande frågan om hur en rätt till skolgång med mera för alla barn ska utformas, är det även beträffande regleringen av uppgifts- och underrättelseskyldigheterna nödvändigt att göra en intresseavvägning.“

I förarbeten till den gällande utlänningslagen saknas det utförliga motiveringar till varför polisens intresse att få tillgång till uppgifter om papperslösa ska väga över andra intressen. Såsom vikten att människor känner sig trygga i kontakterna med socialtjänsten. Det påpekades dock även i förarbetena att avvägningsfrågor bör debatteras och noga övervägas.

Trots att det fanns anledning att ta tag i intresseavvägningen gällande uppgiftsplikten valde alliansregeringen att ducka frågan i samband med beslut om skolgång för alla barn. En bidragande orsak till att uppgiftsplikten inte upphävdes eller förändrades då var att frågan motiverades falla utanför ramarna för utredningen om skolgång. I ljuset av detta och att socialtjänsterna står inför en förtroendekris gentemot barn till papperslösa och människor i deras närhet, bör regeringen agera för att uppgiftsskyldigheten helt upphör.

I den rådande samhällsdebatten argumenteras det ofta för att gränspolisen måste kunna göra sitt jobb, och intresset att verkställa utvisningar är överhängt annat. Samtidigt kan inte kommunerna och lokalt förtroendevalda välja att glömma det centrala i socialtjänstens uppdrag, att värna omsorgen om människor och barn i utsatthet.

Precis som gränspolisen har sitt ansvar att verkställa utvisningar, har vi vårt ansvar att värna barns bästa. Det ställer ett särskilt ansvar på oss gröna att värna socialtjänstens förtroende och i förlängningen säkerställa att barnets bästa hamnar i första rummet.

Niclas Persson, kommunalråd (MP) Örebro

Aida Badeli, talesperson för mänskliga rättigheter, Grön Ungdom

Åsa Lindhagen, Socialborgarråd (MP), Stockholms Stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev