fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Tusentals elever skolkar varje dag

Den svenska skolan har stora problem med elevers frånvaro. Varje dag är tusentals elever borta från sina lektioner med resultatet att de missar viktig undervisning och inte får den kunskap som behövs. Tyvärr har regeringen ignorerat de åtgärder som föreslagits.

Publicerad: 20 april 2018, 14:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Elevernas frånvaro oroar, enligt debattören.


Ämnen i artikeln:

HemmasittareRegeringenSkolanUtbildningElever

I utredningen Saknad! finns många bra förslag på nya åtgärder för att minska frånvaron, förslag som regeringen tyvärr har ignorerat. Om alla elever ska få samma chans i skolan krävs förändring, och det nu.
 
Skolinspektionen
har kartlagt frånvaro i grundskolan och siffrorna oroar. Kartläggningen visar att nästan 1 700 elever hade ogiltig sammanhängande frånvaro i minst en månad. Dessutom var det 18 000 elever som rapporterades ha ogiltig ströfrånvaro under två månader eller mer. En annan rapport, Skolans tomma stolar, visar att det i grundskolan är över 70 000 elever som är borta mer än motsvarande en eftermiddag i veckan.

Det är allvarligt. För att få kontroll på frånvaron i skolan föreslår vi, i likhet med utredningen, följande åtgärder:

Alla skolor måste ha en plan för hur frånvaro åtgärdas. Det borde vara en självklarhet att alla skolor har en tydlig åtgärdstrappa för att säkerställa att åtgärder sätts in när eleven är frånvarande, oavsett vilken typ av frånvaro det är. Återkommande frånvaro är ofta en varningssignal om att någonting är på väg att gå snett. Det kan handla om allt från kränkningar och trakasserier till psykisk ohälsa, utanförskap och brister i skolans anpassning och stöd. Då måste skolan ha en plan för vad som behövs för att eleven ska kunna komma tillbaka. 
Skärp reglerna så att skolan uppmärksammar, registrerar och analyserar både giltig och ogiltig frånvaro vid varje lektion. Vid sjukdomar och exempelvis trakasserier finns det ofta tydliga regler för hur en arbetsgivare ska hantera olika situationer. Åtgärder ska sättas in omedelbart. Skolan kan jämställas med en arbetsplats, men för barn. Regelverket i skolvärlden behöver dock förtydligas, så att det finns tydliga krav på att skolorna följer upp elevers frånvaro redan från dag ett.
Samla in nationell statistik om frånvaro. För arbetslivet finns också statistik på nationell nivå, exempelvis sjuktalen som mäter sjukdagar bland yrkesarbetande. Motsvarande nationell statistik saknas för skolan vilket gör det svårare att se tendenser och hitta goda exempel. Dessutom visar rapporten Skolans tomma stolar att bara drygt 50 procent av kommunerna samlar eller får löpande statistik från grundskolorna gällande elevfrånvaro. Det saknas helt enkelt jämförbara siffror. Vi menar att exempelvis Skolverket skulle kunna ansvara för statistiken.

Skolan är ett av våra viktigaste verktyg för att öka den sociala rörligheten och ge alla barn bästa möjliga start i livet. Omfattande frånvaro utan uppföljning motverkar detta. Över ett år har gått sedan utredarna lämnade sina förslag till regeringen. Det finns inte längre några ursäkter för att inte agera. Våra elever förtjänar bättre.

Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M)

Aggie Öhman, ansvarig för skolfrågor på Prestationsprinsen, författare till ”Skolans tomma stolar  – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan”

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev