Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Transpersoner diskrimineras i ny lag

De nya modernare reglerna för föräldraskap slår fel. Lagen, så som regeringen utformat det i lagrådsremissen, innebär att föräldrar kommer att diskrimineras på grund av sin könsidentitet. Vi vill att regeringen stoppar förslaget och raderar de diskriminerande paragraferna.

Publicerad: 14 mars 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En transkvinna kan ge upphov till spermier och vara biologisk förälder till ett barn, det måste lagstiftningen ta hänsyn till, enligt skribenterna.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

FöräldraskapHBTQ

Hittills har det inte spelat någon roll om en man som blir förälder till ett barn, som föds av en partner av motsatt kön, tidigare haft ett annat juridiskt kön. En sådan man har kunnat bli pappa genom faderskapspresumtion.

Regeringen har dock presenterat en lagrådsremiss med förslag till modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Tyvärr slår de nya reglerna fel.

Ett exempel är en transman som är gift med en cis-kvinna. Om kvinnan i paret föder ett barn blir denna man idag automatiskt förälder genom faderskapspresumtion. Det nya lagförslaget ändrar på detta. Istället ska föräldraskapet fastställas genom bekräftelse eller dom. Ett ytterligare exempel är en kvinna som ändrat juridisk könstillhörighet och är gift med en juridisk man som, i kraft av bibehållen fertilitet, föder ett barn. Det barnet föreslås nu enbart genom bekräftelse eller dom kunna få rätt till den förälder som inte fött barnet.

Inte minst i detta senare exempel kommer regeringens förslag innebära en uppenbar diskriminering på grund av könsidentitet. Detta då det är fullt möjligt för en transkvinna att ge upphov till spermier och vara biologisk förälder till ett barn. Det blir i detta fall enbart på grund av könsidentitet som en sådan person inte automatiskt kommer kunna bli juridisk förälder till ett barn via presumtion. Det finns ingenting som säger att det skulle vara omöjligt för personen att också vara ett barns biologiska förälder.

RFSL avrådde starkt från detta lagförslag redan när det föreslogs av en statlig utredning 2016. Vi vill att föräldraskap ska betecknas och registreras på ett sätt som speglar föräldrarnas rättsliga könstillhörighet. Vissa förändringar på detta område finns i regeringens förslag, men varför regeringen på detta diskriminerande sätt ser sig tvungna att särreglera föräldraskap i fall då någon av föräldrarna ändrat juridisk könstillhörighet är obegripligt. När samma regering dessutom har tillsatt en ny utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap, med uppgift att överväga införande av en könsneutral föräldraskapspresumtion, blir det än märkligare.

En könsneutral föräldraskapspresumtion för alla gifta par skulle göra att samma regler som gäller för gifta olikkönade par idag också skulle börja gälla för gifta samkönade par. Att innan denna utredning hunnit lägga sitt betänkande lagstifta om att frånta vissa personer som ingått äktenskap deras rätt att få föräldraskapet presumerat enbart på grund av deras könsidentitet är vare sig jämlikt eller modernt.

I stället för att nu lägga fram ett förslag till riksdagen bör regeringen ge tilläggsdirektiv till den pågående utredningen modernare regler om faderskap så att den får utreda hur föräldraskapslagstiftningen kan göras könsneutral och lagstiftningen bli överskådlig och förutsägbar för alla barn, oavsett deras föräldrars könsidentitet eller sexuella läggning.

Vi är övertygande om att regeringen kan bättre än att 2018 införa ny diskriminerande lagstiftning. Förutom särbehandling av transpersoner riskerar förslaget även äventyra rätten till privatliv, som skyddas i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Detta då myndigheter kommer behöva börja kontrollera gifta par som får barn om någon av föräldrarna fått ändrad rättslig könstillhörighet.

Alla barn ska oavsett deras föräldrars könsidentitet eller sexuella läggning ha samma rätt att få den trygghet som ett enkelt och snabbt erkännande av föräldraskapet innebär. En man ska ha samma rättigheter som alla andra män och en kvinna samma rättigheter som alla andra kvinnor, oavsett om en har ändrat juridisk könstillhörighet eller inte. Transpersoner ska inte särbehandlas på grund av ändrad rättslig könstillhörighet.

RFSL hoppas att regeringen tänker en gång till och inte lägger fram detta diskriminerande och omoderna lagförslag.

Magnus Kolsjö, tf förbundsordförande RFSL

Deidre Palacios, tf vice förbundsordförande RFSL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FöräldraskapHBTQ

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev